Månadsrapport december 2014

rapport-dec-2014

Månaden har präglats av hög aktivitet på såväl fonder som aktier. Spridningen har varit stor på fondsidan, både internationellt och mellan branscher, men även tryggare fonder har hittat in i portföljen. Mina första aktieköp till kombiportföljen har gjorts, spritt över flera olika konton och kontotyper. Kompletterande köp har också gjort under månaden, som får kännetecknas som något volatil.

Sammantaget bör mina aktieinnehav ge ut runt 14 700 kr på årsbasis, med en direktavkastning på 5,01 %. Förhoppningen är väl att endel bolag höjer sina utdelningar det kommande året. För närvarande ligger sparandet på hyffsade nivåer, portföljen utvecklas ganska väl värdemässigt och beredskap finns för att göra ytterligare aktieköp i såväl befintliga innehav som nya. Mål har definerats för nästa år, vilka finns att se i menyn. Värdeutvecklingen finns där likaså.

Fondportföljen har som helhet utvecklats rätt hyggligt, med en fin värdeökning på drygt 3 %!

Må gott och investera väl!

Ännu fler aktieköp

utdelningsfördelning-dec-2014

Då endel av innehaven har sjunkit endel passade jag på att fylla på ytterligare i Ratos och Protector Forsikring. Samtidigt har jag fyllt på med fler Telia-aktier. Totalt sett har köpen inneburit lägre genomsnittliga anskaffningsvärden. Ett par nya värdepapper har tillkommit i portföljen. Industrivärden har fått en plats i portföljen liksom en s.k ETF (börshandlad fond), XACT OMXSB Utd.

Denna ETF handlas på samma sätt som aktier, fast det är en fond. Fondinnehaven utgörs av ett hyffsat stort antal aktier i stora stabila företag, som ger utdelning till innehavare av fondandelar istället för att fonden återinvesterar utdelningarna. Denna ETF ger avkastning på mellan 3-4% årligen. 2013 delades 13 kr / andel. En positiv aspekt med denna ETF är att portföljen har en rätt stor riskspridning, indirekt äger jag ett 70-tal bolag.

Aktieinnehaven uppgår till 11st i antal och utdelningarna äger rum under nästa års 10 av totalt 12 månader. Flest utdelningar sker, föga förvånat, på våren. De sammanlagda utdelningarna för 2015, såhär långt, bör uppgå till runt 14 700 kr. Troligtvis något lägre pga av skatt och valutaeffekter. Återstår att se hur mycket det blir… Aktieköp har nu gjorts för ca 280 500 kr, som värdemässigt ligger på + 1000 kr, 281 500 kr. Direktavkastningen uppgår till 5,01 %.

Fonder utgör drygt 100 000 kr och likvider runt 25 000 kr. Tyvär väntar endel uttag den närmaste tiden. Ett mindre har nyligen gjorts… Renoveringsprojektet har kostat mer pengar än planerat, vilket i kombination med endel otur med bil och tvättmaskin gjort oss nödgade att plocka ut endel pengar. Förhoppningsvis kommer aktieinnehaven vara intakta liksom endel fonder kvarstå.

Summa summarum, förhoppningsvis relativt väl positionerad för nästa år med en hygglig direktavkastning. Månadssparande kommer förhoppningsvis bestå på samma nivåer, runt 9000 kr / månad. Utdelningarna tillsammans med månadssparandet kommer gå till investeringar i samma aktier och/eller andra intressanta och köpvärda bolag.

En målsättning för nästa år kommer vara att komma upp i 20 000 kr i utdelningar, en månads hygglig lön! 🙂

Detaljer kring innehav, fördelning, utdelningar, bevakningslista och andra data finns i menyn.

Må gott och investera väl!

Såhär i halvtid…

Månaden är visserligen inte slut, men det verkar som nedgången på börsen kommer få siffrorna att lysa rött den här månaden. Förhoppningsvis leder det till ett och annat köpläge. Det finns en stor portion torrt krut att använda ganska snart. Frågan är bara när? Mina innehav har en positiv del och det är europeiska obligationer, som fått en ordentlig skjuts uppåt tack vare ECB’s kvantitativa lättnader, och mer lär det komma framöver.

Mina aktieportfölj har en hyffsad sammansättning såhär långt, och det troliga kommer bli att utöka i befintliga innehav. Framförallt gäller detta Telia, Ratos och Protector Forsikring, som har gått nedåt en bra bit sen köp. Jag funderar även på att plocka in ytterligare ett amerikanskt bolag. Främst för att utöka antalet månader med utdelningar. Jag överväger att köpa några aktier i BHP Billiton, som har en schysst direktavkastning. Troligtvis kommer råvarubolag ha en tuff tid ett tag till, men ser ändå ut som ett bolag med intressant utveckling framför sig, samt medför effekten av att mottaga utdelningar under årets alla månader!

Runt 100 000 kr finns tillgängliga i form av ytterligare investerbara medel, genom att avyttra obligationsfonder. Därutöver tillkommer månadssparande på runt 9000 kr. Jag är redo för fler aktieköp!

Må gott och investera väl!

Fler aktieköp!

aktier-dec

Nu har jag fyllt på med fler aktier. Små poster i flera bolag har inhandlats på flera olika konton. Svenska aktier inom ISK, och utländska aktier inom KF.

200st Acando B (ACAN B) till kursen 13,04 SEK
80st HCP Inc (HCP) till kursen 45,45 USD
500st MQ Holding (MQ) 35,58 SEK
500st Protector Forsikring (PROT) 38,87 NOK
200st Systemair SYSR) 106,94 SEK
200st TeliaSoneraAB (TLSN) 53,04 SEK

Fler inköp kommer ske senare. Det får räcka för tillfället!

Utdelningsmässigt hamnar utdelningar under nästa år på runt 9 500 kr och fördelas på 9 av årets månader. Mars, juni och december har inga utdelningar än så länge, men det ska nog kunna täppas till framöver. En rätt hygglig utdelningsmatta så här långt alltså.

Hemsidan är också uppdaterad endel. Aktuella siffror finns i menyn högst upp.

Må gott och investera väl!

Aktieköp

Jag köpte 50 st aktier i NCC B (NCC B) till kursen 233,28 (inkl. courtage). Köpet medför trolig utdelning på 12 kr för 2015. Det roliga är att utdelningen sker två gånger per år, april och november, fördelat på 6 kr per tillfälle! Ett köp i det här bolaget verkar rimligt, med tanke på deras spridning inom olika affärsområden och verksamheter i olika länder. Den kroniska bostadsbristen kommer alltid leda till efterfrågan från bolag som NCC B (NCC B). Dock skulle jag gärna sett en lägre köpkurs, då det är troligt att den kommer dippa förr eller senare. Förhoppningsvis finns det torrt krut i ladorna när dippen kommer, så jag kan köpa fler aktier i detta fina bolag.

Aktieaffären, inkl. de två tidigare genomförs inom en ISK. Totalt sett ligger aktieinnehavet på 17 %, fonder 81 %. Fonderna är uppdelade i index-, ränte- och obligationsfonder, med tyngdpunkt på de två senare typerna. Rena likvider inom de olika depåerna försöker jag hålla till ett minimum, för tillfället runt 2 %:

innehav-dec

De sammanlagda utdelningarna blir på följande sätt:

utdelning-innehav

Så här mycket står respektive utdelare för som andel av total utdelning:

utdelning-fördelning

Så ser läget ut just nu. Yield on cost ligger på 5,95%. Det kan bli fler aktieaffärer inom kort, men i poster mellan 10 000 – 25 000 för att inte ha för stora risker i enskilda bolag. Fördelningen mellan branscher är:

– Fastighetsbolag
– Byggbolag
– Investmentbolag

Överväger även att investera i ett och annat amerikanskt bolag, lite surt att det kostar så mycket, både genom courtage och valutakostnader för köp och utdelningar. Dock är det attraktivt med flera utdelningstillfällen under året. Eventuella köp då kommer göras inom ramen för KF.

Må gott och investera väl!