Månadsrapport januari 2015

avkastning-jan-2015-korr

Då var det dags att bekänna färg för årets första månad. En månad som får kännetecknas som en rekord-månad för portföljens värdeutveckling. Månaden hade en fantastisk uppgång på den svenska börsen, men även Indien utvecklades riktigt bra. Börserna runt om i världen har utvecklats så pass bra (förrutom möjligtvis den amerikanska), att värderingarna stuckit iväg lite väl fort. Rädsla för en större korrektion infann sig. Rapportperioden har startat, som hittils pekat rätt stretigt. Ett antal aktier såldes i ett läge då det tydde på att en större korrektion uppenbarade sig. Nu i efterhand visade det sig att en sättning aldrig kom (den här gången).

En positiv sida med att jag avyttrat endel av mina aktieinnehav, förrutom vinsthemtagningen, är att exponeringen mot aktiemarknaden minskat något vad gäller ägande i enskilda, svenska aktier. I nuläget har jag innehav i ett flertal indexfonder över hela världen. Strategin är att aktiemarknaderna under året kommer fortsätta utvecklas positivt. En större del än tidigare är också allokerade i obligationsfonder.

Under januari inkom 600 kr i utdelningar, vilket jag rapporterat om tidigare. Utdelningsfördelningen i övrigt är fortsatt utspridd över året, trots flera avyttringar. Nu är de mer jämnt fördelade istället för varit koncentrerade till april månad. Jag vill gärna bibehålla en stor spridning, gärna jämnt fördelade under året. I förhoppning om en korrigering nedåt kommer 1-2 aktieaffärer ske under våren. Antar att det handlar om att hitta ett köpläge, möjligtvis i något av innehaven som sålts. Planen är också att försöka utöka innehaven för att uppnå större jämvikt vad gäller utdelningar. Efter senaste köpet i Akelius Residential Pref är viktningen lite ojämn…

utdelningsfordelning-jan-2015

Den sista december 2014 hade jag 389 902 kr i samlat värde i kombiportföljen. Sedan dess har värdet ökat till 417 416 kr, inräknat ett uttag om 15 000 kr. Värdemässigt ökade portföljen med 29 000 kr, motsvarande 6,95 %. Så även om ett uttag gjordes har portföljen ändå ökat i värde. Under februari kommer ett mycket större uttag göras för en skatteinbetalning. Prognosen är att innehavet åter ska hamna i nivå med mina mål för året. För att nå dit behöver dock sparandet prioriteras. Prognosen för sparandet kommer dock inte att hållas, som det ser ut nu. Anledningen är lägre inkomster från och med maj. Ambitionen är att försöka spara så mycket som möjligt, och förhoppningsvis kan avkastningen på börsen uppväga en del av bortfallet.

Nedan är en prognostiserad sammanställning av några större nyckeltal i familjens ekonomi. Målet är såklart att få de gröna staplarna att växa under året, samtidigt att de röda sjunker. Funderar på att göra en prognos när de två staplarna når “break-even”…

nyckeltal-jan-2015-korr

Må gott och investera väl!

Börsen slutade skutta uppåt

hand and rouleaus of coins

Efter att portföljen ökat i värde med närmaste 30 000 kr under januari utan till synes fundamentala skäl så valde jag att sälja majoriteten av mina aktier efter börsens öppning idag. Ut åkte;

Industrivärden AB
TeliaSonera AB
NCC AB
Protector Forsikring
Ratos AB
Seadrill Ltd. (inte allt)

Preferensaktierna har jag dock valt att ha kvar. Dessa verkar inte alls påverkas av nedgången, utan utveklas snarare positivt. AT & T ligger också kvar liksom endel Seadrill Ltd., Systemair AB och XACT’s ETF. De kvarvarande innehaven har utdelningar som är utspridda under året, vilket är positivt. Nackdelen med försäljningarna är att utdelningarna har sjunkit från ca 15 500 kr på årsbasis, med en YoC på 5,03 &, nu ligger på ca 6 500 kr med en YoC på 4,92 %. 4,92 % dock en helt godkänd utdelningsnivå att ligga på.

En hel del vinst har därmed realiserats. De nu frigjorda likviderna åker nu in i ett stort antal fonder, däribland obligationsfonder. Spridningen blir för övrigt stor vad gäller olika index och branscher. Likvider kommer också finnas tillgängliga den närmaste tiden för att användas till att fylla på i fonder när börsen närmar sig botten (för den här gången).

Det återstår lite tid innan rapporterna kommer (det är trots allt den tiden på året). Det är möjligt att endel aktier hittar tillbaka i portföljen, men då behöver det bli en bra sättning för att priserna ska kännas motiverade. Just nu gläds jag åt vinsthemtagning.

Ekonomin i övrigt är lite ansträngd, med ett antal extraordinära kostnader som sammanfallit samtidigt. Måhända vara otur eller dålig planering, men situationen gör att jag genomför ett uttag på 15 000 kr för att fylla på buffertkontot. Det är bra att ha en buffert, man vet aldrig när det dyker upp något… Värdeutvecklingen har hittils ändå vida överstigit mina prognoser.

AT & T rapporterade för övrigt positiva siffror för Q4. EPS lämnade endel att önska, men företaget plogar på och delar under 2015 ut $ 1,88 per aktie fördelat på 4 kvartal, en höjning med drygt 2 %.

Må gott och investera väl!

Börsen skuttar uppåt

bull-149967_640

Ja, såhär i slutet av månaden tycks det råda febril köpmani på börsen. Samtliga mina innehav har utvecklats uppåt på kort tid. Anledningarna är säkert många och invecklade. Mina hypoteser är följande;

– Rapportperioden startar under januari – investerare tar positioner
– Oljan har inte fortsatt att störtdyka – the botten is nådd?
– Fler småspare och allmänt stora flöden av pengar letat sig in på börsen?
– ECB trycker ut 60 miljarder per månad med start fr.o.m mars i form av köp av europeiska statspapper
– Någon obskyr TA-modell som säkert bekräftar det allmäna börsklimatet?

Vad ska en självutnämnd värdeinvesterare göra i det rådande läget? För tillfället ligger jag nog stilla. Planen är att inte låta mina beslut fördunklas av kortsiktiga kursrörelser, oavsett om det går uppåt eller nedåt på börsen. Jag kommer alltså att vänta in årsboksluten som ploppar ut de närmaste veckorna. Först när dessa har gåtts igenom och begrundats borde värdeinvesteraren (moi) ta beslut huruvida den senaste tidens kursrörelser är motiverade utifrån fundamentala värden i bolagen.

Samtidigt är det frestande att plocka hem vinster, som hittils under 3 veckor av januari månad ackumulerats till cirka 24 000 kr. Endel av detta har redan realiserats då Indienfonderna gått väldigt bra på sistone. Fonder har jag inte större betänkligheter att köpa, sälja och byta… Indien kommer jag återkomma till med kapital, då mycket talar för fortsatt god utveckling för landets företag.

Jag förväntar mig att börsen kommer fortsätta pendla upp och ner (den har ju gjort så hittils) på ett någorlunda förutsägbart sätt år ut och år in. Jag börjar dock ana slutet av denna börsuppgång som varat runt 7 år sedan botten efter senaste finanskrisen. Har svårt att se att alltför stora bolagsvärderingar som råder kan hålla så mycket länge till. En strategi som jag håller på reflektera kring för de närmaste månaderna, behandlar dessa frågeställningar;

– Motiverar nyckeltalen för 2014 års bokslut för respektive innehav att behålla innahavet ? Om inte, sälj.
– Vilka bolag torde ta mindre stryk när det gäller aktiekursen, med fortsatt hyffsad utdelningsutveckling, i händelse av en större börsnedgång? (Bra utdelare kan jag tänka mig att allokera mer kapital till).
– Vilka andra tillgångar ska ägas under en nedgång på börsen, som har en acceptabel avkastning?
– Vilka av mina innehav har omotiverat hög risk, som högst sannolikt kommer dels strypa utdelningarna ordentligt och dels få riktigt mycket stryk under en börsnedgång, att de bör avyttras den närmaste tiden?

Lite tankar och reflektioner med andra ord. Januari 2015 är dock, hittils, den bästa månaden för kombiportföljen vad gäller värdeutveckling!

Må gott och investera väl!

Endel sålt och endel köpt

Seadrill_logo1

Jag har sålt ett antal av mina aktier. Acandos utdelning kändes lite hög i förhållande till hur mycket de egentligen tjänar, så jag valde bort den för lite mer förutsägbara alternativ. MQ Holding har jag också sålt, ingen större anledning annat än att frigöra lite kapital. Båda försäljningar generade vinst på några hundralappar. Jag har även valt att sälja HCP Inc. då aktien tuffat uppåt lite väl snabbt tillsammans med en starkare dollar. Vinsten som realiserades uppgick till knappt 3000 kr. Direktavkastningen var bra men tycker att AT&T ligger bättre till. Så jag har istället köpt 100 aktier i detta bolag. Dock har årets första utdelning redan passerat, men det spelar inte väldigt stor roll i det hela.

Även NCC har jag fyllt på i. Bolaget har utvecklats bra och de har goda möjligheter till att öka utdelningen under året. En till preferensaktie har hittat in i portföljen, nämligen Akelius Residential pref. Efter att ha synat räkenskaperna drog jag slutsatsen att jag borde ha följt med vid senaste nyemissionen! Men men, 100 aktier till 331,50 blev det istället, en direktavkastning på drygt 6 %. Godkänt.

Sammantaget har jag ökat aktieandelen i portföljen till 80 %, resten fonder och likvider. Nu har jag nog hamnat i ett läge då andelen aktier får räcka för tillfället. Exponeringen är lite väl hög, men det kan å andra sidan komma att bli endel förändringar närmaste tiden, lite beroende på omständigheterna i respektive bolag. Avslutningsvis har jag också tagit en till position i Seadrill Ltd. Innehavet är spekulativt med tanke på att oljepriset torde repa sig under året. De 350 aktierna får betraktas som relativt långsiktigt, då det borde dröja något år eller två innan vi får se ett Seadrill Ltd. på benen igen.

YoC för mina utdelningsaktier ökade från 5,01 till 5,02 i och med dessa förändringar. Den närmaste tiden borde det öka något, i och med att det återstår att besluta om årets utdelningar i en majoritet av mina innehav. Det ska bli spännande! Utdelningar får jag nu under årets 10 av 12 månader, vilket också är glädjande! Närmast i februari bör 500 kr från Akelius Residential Pref. trilla in på kontot! Totalt under året ligger utdelningarna nu på ca 15 500 kr.

Må gott och investera väl!

Första utdelningen!

klovern_svart[Knippad]-

Häromdagen trillade första utdelningen från Klövern in på investeringssparkontona. Innehaven är uppdelade på två konton där 300 kr på vardera konto dök upp som en sen julklapp, totalt 600 kr! Utdelningarna har investerats i fonder. Nästa utdelning kommer från MQ Holding och HCP Inc., 680 kr respektive 327,50 (nettouppskattning). För övrigt utvecklas den samlade kombiportföljen något spretigt. Några aktier går hyffsat, några riktigt fint och några riktigt uselt just nu. Endel av fonderna har gått bra, framförallt Indienfonderna och en obligationsfond.

För övrigt är det inte så mycket som kommer göras annat än att vänta in lite mer likvider. Möjligtvis kommer jag ägna endel tid till att plocka hem lite vinster på fondinnehaven, förbereda likvider för första dragningen av avkastningsskatt på kapitalförsäkringskontona (väldigt lååååg och trevlig skattenivå det här året!).

Jag har ägnat en viss tid till att reflektera över de aktieköp jag gjort och kommer nog faktiskt göra endel omprövningar på vissa. Anledningen är att renodla innehaven mycket striktare enligt Benjamin Grahams principer. Acando är därmed ett bolag som ligger lite pyrt till. Det är tveksamt om bolaget kommer klara en utdelning som överstiger intäkterna även det här året. Ratos och Telia ligger också lite risigt till, åtminstone på kort tid. Somsagt, det finns lite att fundera kring och återstår att se vilka beslut som kommer tas, om några.

Kapitalmässigt ligger jag nu 75 % i aktier och 25 % i fonder (av olika slag). För tillfället har jag inga likvider alls för att göra ytterligare aktieköp. Seadrill Ltd. ligger närmast till hands att öka på när likvider blir tillgängliga. Priset på olja kommer förr eller senare att bottna och därför kommer jag göra 1-2 inköp till i närtid. Aktien får betraktas som kryddan i portföljen. Utdelning har de somsagt ställt in, så jag investerar därför i bolaget i ren spekulation om att kursen kommer studsa uppåt närmaste året, troligtvis väldigt mycket. Företaget tjänar ju rikligt med pengar och har, tycker jag, straffats lite väl hårt. Å andra sidan har de en hel del skulder att ta hand om.

Här följer min utdelningslista som kommer följa detta utseende under året.

Utdelningar för 2015:

Datum Bolag Konto Belopp
2015-01-05 Klövern pref. ISK J 300
2015-01-05 Klövern pref. ISK C 300
Summa     600

 

Må gott och investera väl!

Ett aktieköp

Seadrill_jack-up

Seadrill har legat länge under bevakning framförallt då de haft en hög utdelning tillsammans med en stark affärsidé. Händelserna under hösten grusade dock mina förhoppningar om att kunna åtnjuta en hög utdelning från denna aktie. Anledningarna är två, negativa sådana:

För det första så har oljan sjunkit dramatiskt, och verkar fortsätta nedåt under ytterligare en tid. Orskerna tänker jag inte spekulera kring. Politik? Överproduktion?
För det andra så har bolaget beslutat om att inte dela ut några pengar till sina aktieägare inom överskådlig tid. Utdelning fr.o.m nästa eller nästkommande år?

Som tur är köpte jag inte i höstas, vilket var planen. Istället har jag nyligen köpt in mig till en lägre kurs än tidigare, med förhoppningen om att de två tidigare anledningarna förvandlas till positiva anledningar (igen).

Företaget ligger (om än inte riktigt) på operationsbordet. Det är möjligt att aktien kommer fortsätta sin resa nedåt inom överskådlig tid. Frågan är dock hur länge. Deras kommunicerade siffror visar dock att läget inte riktigt är nattsvart. Istället för att dela ut pengar till aktieägarna kommer dessa istället användas till att betala av en del av sina skulder (som är rätt stora i dagsläget). Framgent bör det leda till en hyggligare balansräkning. En annan aspekt att deras primära affärsområde (bygga och hyra ut skepp och riggar) fortsätter generera pengar, även om intäkterna sjunker, och beräknas sjunka ett tag till. Det troliga är väl att företaget också kommer syna sina kostnader för att anpassa kostymen.

Då jag ser innehavet som långsiktigt berörs jag inte nämnvärt av att siffrorna är röda. Med ett av världens mest moderna riggportfölj tror jag att de står bra rustade inför framtiden. Därför tror jag att de kommer komma tillbaka till lönsamhet, och på sikt också även börja dela ut pengar till oss aktieägare igen. Troligtvis blir det också fler aktieköp närmaste månaderna, för att få ner snittpriset, och för att positionera för rekyl uppåt när oljan stiger igen.

Jag köpte 150 st Seadrill på oslo-börsen den 2 januari (billigare courtage än att köpa Seadrill på USA-börsen). Kursen blev 94,39, till valutan 1,047517 mot den svenska.

Må gott och investera väl!