Månadsrapport februari 2015

avkastning-feb-2015

Återigen har en månad kommit till ända och det är dags att summera värdeutvecklingen i kombiportföljen. Det har också skett en hel del förändringar i innehaven. Det mesta som köpts hittils såldes för att ta hem lite vinster, men också för att säkra upp likvider för emittering av preferensaktier i Serendipity Innovations. Såhär i efterhand kanske försäljningarna var överilade. Hade jag behövt sälja allt?

Genom alla försäljningar så dök en möjlighet upp att fundera lite över köpstrategier. Inspirerad av en annan bloggare, så formade jag ett beslut om att sprida ut inköpen genom att ändra courtageklass hos Avanza. En möjlighet som är väldigt bra, tycker jag! En liten nackdel är att courtaget blir något dyrare, totalt sett. Men fördelen är att jag kan köpa mycket oftare, till små belopp givetvis. En annan fördel är att jag kan köpa fler fina bolag. Uppskattningsvis kommer jag kunna köpa aktier rätt länge, kanske uppåt ett år, beroende på hur mycket jag köper varje vecka. Köpstrategin går under den engelska termen ‘Dollar-cost-avaraging’, i det här fallet kan man nog säga att det är att ta det till en helt ny nivå.

I dagsläget är värderingar och kurser fortsatt höga och det är högst troligt att vi får se en rekyl framöver, kanske framförallt efter utdelningarna har betalas ut till oss aktieägare. Men jag kommer då att ta tillfället i akt och köpa fler aktier allteftersom kurserna går nedåt, isåfall. De många innehaven har fått rätt så bra spridning på utdelningstillfällena under året och utdelningsnivån växer stadigt. I dagsläget utgör aktieinnehavet en måttlig andel av portföljen. Likvider finns tillgängliga, och kommer finnas tillgängliga hela tiden. Det som absolut inte behövs för dagen finns allokerade i ränte- och obligationsfonder. Andelen aktier kommer alltså stadigt växa, med små aktieposter åt gången. En plump i protokollet är att sparkvoten har sjunkit drastiskt. Lägre inkomster och högre kostnader för saker som rör huset ligger bakom, och jag hoppas att läget förbättras framöver. Fram till dess får portföljen växa på egen hand.

Utfall för månaden:

Utdelningar + 1 250 kr
Avkastning + 16 277 kr
Procentuell avkastning + 4,10 %
Sparande/Uttag –  36 400 kr
Ingående värde 2015-01-31: + 417 374 kr
Utgående värde 2015-02-27: + 396 647

 

Detaljer rörande kombiportföljen finns i menyn, liksom andra (hyffsat aktuella) värden finns i menyn.

Må gott och investera väl!

Köp köp köp!

usbjthlyub3sdbewgkhh

Har deltagit i Serendipity Innovations emission av preferensaktier. Jag tilldelades 500 st totalt, vilket är klart godkänt. Första utdelning sker i mars. Innehavet är högst kortsiktigt då jag är mycket skeptisk till hur företaget och affärsidén är upplagd. Men, då det för tillfället flödar in pengar i den växande bubblan tänkte jag använda det till min fördel och gå in kort för att troligtvis plocka hem första utdelningen för att sen sälja och plocka hem vinsten av innehavet fram till dess.

För övrigt har jag ändrat courtageklass till mini, hos Avanza, och kan därför genomföra köp av aktier mer regelbundet, fast med små belopp, få aktier, per avslut förstås. Tanken är att använda en annan strategi vid köp av aktier, som kort betyder att jag sprider ut köptillfällena över en mycket längre tidshorisont än tidigare, och på så vis få en relativt jämn genomsnittlig köpkurs. Jag kommer ha tillräckligt med likvider för att kunna köpa aktier för säg 5000 kr per vecka i över ett år, ej inräknat sparande och utdelningar. Successivt kommer också fondinnehaven minska för att hamna på noll. Courtageavgifterna kommer dock äta upp någon ytterligare tiondels procent än om jag skulle köpt i större poster – men det är kul att köpa aktier, vilket är en trevlig bonus. En eventuell bonus är att under den tiden hamnar i en börskrasch, och att jag då på så vis även använda likvider till köp av aktier till fyndpriser!

Strategin för att köpa aktierna på detta viset förändrar dock inte strategin för att välja bolag till portföljen. Det gäller fortfarande att köpa stabila bolag med goda framtidsutsikter. Jag kommer troligtvis att prioritera köp i de bolag vars kurser har gått nedåt lite sen första köpet, även om vissa troligtvis inte kommer gå nedåt än på många år… Jag kommer utvärdera köpstrategin fortlöpande. Förhoppningsvis kommer jag inte sälja aktier igen, som tidigare, för att dels ta hem vinster, och dels av rädsla för volatila kursrörelser på börserna. Ska försöka intala att rörelserna pendlar uppåt förr eller senare… En stor fördel med att genomföra köp i väldigt små poster är att det är lättare att köpa flera aktier när det dippar i enskilda aktier/på börsen, utan att använda stora delar av likviderna (det kan ju dyka upp flera dipppar ganska nära varandra).

Sammantaget ger köpstrategin att jag skapat en slags aktiefond med väldigt låg “förvaltningskostnad”! Runt 0,25 % kostar det, om jag förstått Avanza rätt… Den är dessutom helt skräddarsydd efter mina önskemål samt att utdelningarna fås kontant! Allt sker även inom ramen av antingen Kapitalförsäkring eller Investeringssparkonto! Jag har även passat på att ändra lite i utseendet på mina innehav i ‘Kombiportföljen’, det ska gå att se innehavet på ett mer överskådligt sätt. Innehaven är indelade i ‘Aktier’, ‘Fonder’ (främst ränte- och obligationsfonder och likvider. Det kommer innebära lite mer jobb efter att genomförda köp på olika de olika kontona, främst för att reda ut vad GAV är i varje aktie.. Därför kanske inte informationen är riktigt dagsaktuella alla gånger.

Må gott och investera väl!

Sälj sälj sälj!

Överlag är nu värderingarna på börsen skyhöga, inte minst stockholmsbörsen. Så, därför är det hög tid att plocka hem fond- och aktieinnehav. Först ut var AT & T som plockas hem med vinst, resten tar några dagar. Undantaget är möjligtvis preferensaktierna… Likvider kommer hur som helst läggas i räntefonder tillsvidare. Det bör komma en rekyl närsomhelst, och det är trevligt med lite kontanter när det inträffar.

Tillägg: Jag säljer allt!

Må gott och investera väl!

Köp i befintligt innehav

XACT_256_256

Det blev ett till köp idag, i den enda ETF som jag innehar. Jag fyllde på med 40 st XACT OMXSB Utd. som delar ut i juni. ETF:n ger 13 kr / andel i utdelning baserat på förra årets utdelning. Vad årets utdelning blir återstår att se, besked om detta kommer i värsta fall inte förrän i början på juni. Nivån på innehavet är nu på en rätt hygglig nivå.

Rullande 12-månaders utdelningsnivå ligger nu på 11 235 kr. Yield on Cost sjönk något till 4,97 %. Förhoppningsvis blir det utdelningsökning i mitt ETF-innehav och Systemair för att uppnå målet om 5,20 % YoC för året.

Utvecklingen i övrigt är lite nedslående, bland annat då mina fondinnehav i Indien och Ryssland inte utvecklats jättebra hittils. På lite sikt kommer säkert bli bra… Håller tummarna!

Må gott och investera väl!

Nytt aktieköp samt årets andra utdelning

20140127

Rätt många bolag har hunnit rapportera, med blandande intryck. Ett bolag, som i mina ögon, stack ut lite extra är Nordea Bank. Nordea meddelade nyligen en utdelningshöjning motsvarande 44 % från förra årets utdelning. Årets utdelning hamnade på 5,77 kr (3,79 kr) vilket motsvarar en direktavkastning på över 5% mot aktuell kurs. En annan trevlig bonus är att utdelningen sker i slutet på mars. En månad till med utdelning alltså.

En intressant aspekt rörande genomsyn av bankers årsredovisning är posten kreditförluster. Utvecklingen för Nordea Bank mellan 2013 och 2014 var glädjande nog positiv med lägre kreditförluster. Övrigt att notera var överlag positiva siffror avseende kassaflöde, resultat och kostnadsutveckling.

Föga överaskande åkte kursen upp en bit efter att årsbokslutet presenterades. En position före hade givetvis varit att föredra i de bästa av världar, med kursen runt 96 kr. Aktien toppade därefter på runt 110 kr. Själv har jag tagit position på 106,30 kr då den dippat lite sedan toppen. Ett ok köp, på 200 st aktier, som kommer tillföra 1 154 kr den 26 mars i form av passiv inkomst. Mumma!

Rullade 12-månaders utdelning landar i dagsläget på 10 724 kr. Årets 11 av 12 månader innehåller nu minst en utdelning! Fyra av dessa har två utdelningar. Närmaste utdelning kommer från Akelius Residential Pref, portföljens i särklass största innehav, och ligger på 1 250 kr. Utdelningarna hittils i år ser ut på följande sätt:

Datum Bolag Konto Belopp
2015-02-09 Akelius Residential Pref ISK J 750
2015-02-09 Akelius Residential Pref ISK C 500
2015-01-05 Klövern pref. ISK J 300
2015-01-05 Klövern pref. ISK C 300
Summa     1 850

För övrigt genomförs regelbundna köp i Carnegie Indienfond sedan ett par-tre veckor tillbaka. Det tycks vara endel pengar som tas ut ur indienfonderna generellt sett. Om det är ett tecken på större nedgång återstår att se. Förhoppningsvis är det kortsiktiga vinsthemtagningar… Jag har även börjat köpa lite i Gustavia Ryssland, trots alla oroligheter. Jag kommer köpa under några veckor och se om det bottenläge som råder den senaste tiden verkligen är botten… Förhoppningsvis kommer de utvecklas positivt under det kommande kvartalet. En kortsiktig chansning för en lite mindre summa pengar.

I väntan på att oljan åter sjunker avvaktar jag att ta position i Seadrill Ltd. igen. Det är synd att sälja aktier som fortsatt uppåt som Seadrill Ltd. gjort… Mina tidigare innehav har väl utvecklats sisådär, med facit i hand var de kanske inte de bästa utdelningshöjarna, bortsett från möjligtvis Industrivärden. Ett annat bolag jag saknar är Protector Forsikring som ångat på ordentligt. Sammantaget önskar jag nog egentligen en korrigering nedåt för att kunna göra ytterligare köp.

Må gått och investera väl!