Månadsrapport maj 2015

En månad är till ända och det är dags att summera utvecklingen för månaden. Månaden har kännetecknats av en bottnande kursutveckling på börsen, som under resterande månaden fick se en återhämtning. Vissa innehav har också avyttrats efter att värderingarna tickat iväg lite väl mycket. Bland annat såldes Bahnhof, SJR, Nordea, Mekonomen, Latour och Systemair. Inför de försäljningarna har jag tillåtit mig att kunna sälja lite aktier som gått lite väl bra, till fördel för aktier som inte gått lika bra. Investeringsstrategin har reviderats för detta. Försäljningarna frigjorde endel likvider.

Månaden genererade också den högsta utdelningsnivån hittils, samtidigt som värdet på innehaven inte bara återhämtade förra månadens minskning, men ökade också på värdet totalt sett. Inga uttag har heller skett, vilket är glädjande. Familjen har också fått rätsida på utgifterna, och vi kan konstatera att kostnaderna kommer minska generellt, utgifterna kommer vara återhållsamma samt bufferten kommer försöka ökas på i syfte att avlasta Kombiportföljen i händelse av större oförutsatta utgifter.

Under månaden har jag också tagit in några nya aktier för att öka på utdelningstillfällena och därmed kassaflödena till portföljen. Bland annat Delarka Holding och Kallebäck Property Invest. Jag har också lyckats med konststycket att plocka in ett bolag som inte har utdelning. Företaget heter DORO, och där har jag efter endel research konstaterat att bolaget med stor sannolikhet kommer kunna införa utdelning inom säg ett eller två år. Marknaden ser rätt ljus ut för deras produkter. Jag kommer framgent också pröva på att använda TA för att genomföra kortsiktiga affärer, lite för att bekanta mig med området, på sidan av min huvudsakliga strategi som snarare grundar sig på FA. Jag kommer primärt använda mig av Stochastic för att pricka in köp- och säljsignaler i en aktie på Large Cap, ej fastställt vilken i dagsläget, möjligtvis någon av storbankerna. Posterna kommer uppgå till max någon tusenlapp vid varje köptillfälle i negativ trend, följt på försäljning av hela innehavet då en topp nås vid uppåtgående vid säg 5-10% uppgång. Innehavet kan ses som kortsiktigt över några veckor/månader. Innehavet kommer ses som ett möjligt långsiktigt innehav om det slutligen skulle visa sig att den långsiktiga trenden är nedåtgående. Vid ett sådant läge förutsätter jag ett maxtak på 15 000 kr i det innehavet, vilket är ett slags gränsvärde för mina övriga innehav, och då får det ses som ett långsiktigt innehav i portföljen istället.

Hursomhelst ska det bli intressant att se om det är möjligt att använda “TA-spåret” för att öka på värdeutvecklingen i Kombiportföljen. Jag ser annars det som svårt att uppnå högre värdeutveckling under rådande förutsättningar vad gäller sparande och utdelningar. Det räcker helt enkelt inte till för att uppnå målet om 100 % passiv inkomst inom 10 år.

Sammantaget har maj varit en rätt stark månad med tanke på rådande läge och då många bolag avhandlat stämmor, Q1-rapporter och utdelningar för den här säsongen. Juni kommer förhoppningsvis bli en spännande månad. Frågan är vad månaderna framöver kommer innebära…

Sammanställning för månaden ser ut på följande sätt:

Utdelningar + 2 958,25 kr
Avkastning + 5 971,00 kr
Procentuell avkastning + 1,90 %
Sparande/Uttag + 2 600 kr
Ingående värde 2015-05-01: + 307 143,00 kr
Utgående värde 2015-05-31: + 314 326,00 kr

Må gott och investera väl!

Lagt upp konto på TradeVenue

Jag finns också på TradeVenue. Trevligt initiativ där jag hoppas på fortsatt utveckling när det gäller bra, användbara funktioner för att hitta trevliga aktier att köpa. Hursomhelst, ett bra community för investerare som mixar ihop det mesta från börsdata.se, morningstar, ekonomiforum + möjligheten att blogga och mycket annat.

Länk till min sida: http://www.tradevenue.se/users/utdelningsinvesteraren

Må gott och investera väl!

Utdelning från Bahnhof och Rottneros

Bahnhof

Mitt i stridens hetta efter ett frenetiskt tryckande på sälj-knappen inser jag också att ett par utdelningar från Bahnhof och Rottneros trillade in på kontona idag.

Från Bahnhof erhölls 435 kr, motsvarande 3 kr / aktie.
Från Rottneros erhölls 526,40 kr, motsvarande 0,40 kr / aktie.

Totalt 7 110,00 kr har erhållits i utdelningar sedan årsskiftet.

En rätt trevlig nivå med andra ord. Det var också alla utdelningar för månaden, som kan summeras enligt följande:

Datum Bolag Konto Belopp
2015-05-26 Rottneros ISK C 76,80
2015-05-26 Rottneros ISK J 375,20
2015-05-26 Rottneros KF E 37,20
2015-05-26 Rottneros KF R 37,20
2015-05-26 Bahnhof ISK J 411,00
2015-05-26 Bahnhof KF J 24,00
2015-05-19 Investor ISK J 27,00
2015-05-19 Investor KF J 36,00
2015-05-19 Investor ISK R 27,00
2015-05-19 Investor ISK C 36,00
2015-05-19 Investor KF C 27,00
2015-05-11 Mycronic ISK J 148,00
2015-05-11 Mycronic KF J 40,00
2015-05-11 Mycronic KF E 64,00
2015-05-11 Mycronic KF R 104,00
2015-05-11 Mycronic ISK C 68,00
2015-05-11 Mycronic KF C 64,00
2015-05-11 Latour ISK J 36,00
2015-05-11 Latour KF R 48,00
2015-05-11 Latour ISK C 24,00
2015-05-07 SAS Pref ISK J 25,00
2015-05-07 SAS Pref KF R 25,00
2015-05-07 SAS Pref ISK C 37,50
2015-05-07 SAS Pref KF C 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref ISK J 35,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF J 5,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF E 10,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF R 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref ISK C 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF C 10,00
2015-05-06 H&M ISK J 87,75
2015-05-06 H&M KF E 29,25
2015-05-06 H&M KF R 97,50
2015-05-06 H&M ISK C 97,50
2015-05-06 H&M KF C 9,75
2015-05-05 Atlas Copco ISK J 30,00
2015-05-05 Atlas Copco KF J 18,00
2015-05-05 Atlas Copco KF E 6,00
2015-05-05 Atlas Copco KF R 6,00
2015-05-05 Atlas Copco ISK C 30,00
2015-05-05 Atlas Copco KF C 6,00
2015-05-05 SJR In Scandinavia ISK J 173,60
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF J 74,40
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF R 148,80
2015-05-05 SJR In Scandinavia ISK C 124,00
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF C 86,80
Summa
  2 958,25 kr

 

Revidering av strategi och säljknappen gick varm idag

stick_figure_sell_button_text_10646-300x300

Idag så bestämde jag med för att revidera strategin som berör köp och sälj av aktier. Framförallt så berör det avsnittet försäljning av aktier. Som jag faktiskt inte har i dagsläget, jag ska egentligen inte sälja i så stor utsträckning, helst aldrig. Efter att ha funderat igenom dilemmat lite (vad göra med aktier vars kurs har ökat mycket i förhållande till bolagets värden?), så har jag bestämt mig för att det är meningsfullt att till viss del faktiskt sälja innehav som ökat endel, och då allokera om till aktier som har lägre värderingar, där kurserna har sjunkit, mer än vad som kanske är rimligt.

Så idag sålde jag de flesta innehav som ökat i värde. Exempelvis har jag avyttrat Bahnhof, SJR In Scandinavia, Mekonomen, Latour, Systemair, Tele2, Handelsbanken, Nordea och Mycronic. Endel innehav har varit högre, andra lägre. Samtliga har sålts med större eller mindre vinst. Framförallt drog Bahnhof och SJR in mest pengar, där hade värderingarna också ökat mest.

Fortsättningsvis tänker jag hålla utkik efter möjligheter att avyttra fler aktier om nu börsen behagar fortsätta den rådande uppgången. Samtidigt har jag lite ögonen öppna för att faktiskt gå in i några befintliga innehav med fler köp, och möjligtvis några andra innehav som jag bevakar. Bland annat ser DORO, endel banker och Castellum intressanta ut. Jag kommer låta bolagsvärderingen styra valet av köp.

Den beräknade årliga rullande 12-månaders utdelningen har fått sig en ordentlig knäck efter dagens försäljningar. Får ta och gå igenom innehaven och se var det landar någonstans…

Tillägg: Ja, YoC ökade rätt ordentligt till 5,5 % men rullande 12-månaders utdelning sjönk till 11 136,21 kr… Antalet innehav har sjunkit till 21 men jag får fortfarande utdelning under årets 12 månader. Slutligen har den passiva inkomsten sjunkit till 5,8 %. Två steg fram, ett steg bakåt?

Jag har också reviderat lite i min investeringsstrategi. Nu får jag även sälja aktier!

Må gott och investera väl!

Utdelningsprognos 10 år

Jag har försökt skissa på en rimlig prognos för hur mycket den årliga utdelningen i Kombiportföljen skulle kunna utvecklas. I kalkylen har jag tagit hänsyn till några faktorer:

 • Regelbundet sparande som bidrar till ökad utdelning – fler aktier, högre utdelning
 • Ökat sparande varje år – rimligt att höja sparande med 100 kr / konto / månad.
 • Befintliga innehav höjer sin utdelning med i snitt 6 % årligen – rimligt antagande?
 • Aktuell utdelningsnivå – utdelningsnivån för 2015 kan landa på minst 15 000 kr rullande utdelning

För att lyckas få 100 % passiv inkomst som täcker familjens fasta kostnader behövs troligtvis runt 350 000 kr för att täcka de absolut mest nödvändiga utgifterna. Ovanstående faktorer kommer dock inte räcka om jag ska nå det målet på 10 år.

För att lyckas med det behöver jag helt enkelt lyckas med konststycket att köpa aktier billigt, och sälja aktier dyrt, för att på så vis frigöra vinstmedel som kan omdisponeras i innehav som ger bra avkastning till lägre värdering. Ett rimligt antagande är alltså att jag helt enkelt måste sälja innehav som ligger lite högre i värdering. Om jag lyckas avkasta 10 %, sett till hela portföljens innehav, och omdisponera dessa till andra bolag med lägre värdering ser prognosen ut att kunna hålla. Men det kräver lite mer trading helt enkelt, vilket jag helst vill avstå ifrån. Samtidigt kanske det är dumdristigt att låta enskilda innehav, som ökat i värde med säg 30-40 %, falla tillbaka vid en dipp istället för att sälja. Det här är en nöt som tål att tänkas på. Men för att realistiskt sätt kunna uppnå målet behöver ytterligare en faktor läggas till.

 • Sälj aktier som ökat i värde – omdisponera kapital till bolag med lägre värdering

Prognosen ser då ut så här:

10-års-prognos

Rimligt?

Må gott och investera väl!

Har jag köpt på toppen?

d6dcc347-2d95-4646-8561-877000ea06c0

Jag funderade en stund här på kvällskvisten om jag har köpt på den absoluta toppen av en flerårig börsuppgång. Först och främst kommer svaret på den frågan inte kunna besvaras på förhand. Om det nu skulle vara så kommer det kunna ta lång tid innan innehaven ligger på plus igen. Frågan är hur ett sådant scenarie ska hanteras. Ska man få panik? Sälja eller behåll? Vad händer med enskilda innehav? Kommer något bolag att gå i konkurs och aktierna bli värdelösa? Den typen av frågor kan vara några som poppar upp, och kan liksom frågan i rubriken, inte heller besvaras på förhand.

Personligen kommer jag försöka stålsätta mig inför ett sådant scenario. Jag har dock gjort några saker som förhoppningsvis mildrar effekterna av ett sådant scenario:

 1. Jag har många innehav
 2. Jag har begränsat investeringen i varje innehav
 3. Jag har spridit riskerna över olika bransher
 4. Jag nyinvesterar med nysparande för att få lägre GAV
 5. Jag återinvesterar utdelningar för att få lägre GAV
 6. Jag har så gott jag kunnat gjort kloka val av bolag
 7. Jag förhåller mig till förutbestämda kriterier
 8. Jag köper, men säljer helst inte

Får önska mig själv lycka till i framtiden!

Må gott och investera väl!

Nytt innehav och påfyllnad av övriga innehav

Tele2_logo_black

Efter att Tele2 avskilde sin enorma utdelning sjönk kursen ordentligt idag med över 14 %. Jag har sneglat på Tele2 ett tag men avvaktat köp tills utdelningen avskiljdes. Idag tog jag en liten initial position, som troligtvis kommer öka över tid. Någon utdelning kommer jag med all sannolikhet få vänta med tills nästa år, men jag sörjer inte. Antal bolag har sammanfattningsvis ökat från 28 till 29 bolag.

Med ett GAV på 96 kr / aktie och en ordinarie utdelning (rensat för extrautdelningen) på 4,85 kr / aktie ger det en direktavkastning på strax över 5 %, vilket är klart godkänt. Med ett uttalat mål från bolagets sida, så är det högst troligt att nästa år säkerligen kan bli en 10 % ökning från årets nivå. Tele2 är en rätt stabil konkurrent till TeliaSonera som jag tror bättre kan växa snabbare över tid. TeliaSonera ska ändå inte underskattas, men mer som ett case som ger hög stabil avkastning.

För övrigt ställer AtlasCopcos inlösensaktier till det i mina beräkningar för utdelningar, men jag tror att det ska stämma i dagsläget. Har också fyllt på i Delarka Holding och Kallebäck Property Invest på fler konton. Jag har också, i vanlig ordning, fyllt på lite här och där bland övriga innehav. Min YoC har fått ytterligare en skjuts uppåt, även om den värdemätaren egentligen inte säger så mycket.

Avslutningsvis är det värt att nämna att jag med rätt hög sannolikhet kommer få en rullande 12-månaders utdelning som överstiger målet om 15 000 kr inom en ganska snar framtid.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Investor

index

Mitt förhållandevis lilla innehav i Investor delade ut pengar igår. Bolaget kännetecknar jag som ett av mina kärninnehav och kommer finnas kvar i portföljen under mycket lång tid framöver. Som aktieägare i detta investmentbolag får man indirekt ett ägande i stora fina stabila bolag, kryddat med lite andra trevliga bolag som samtliga förvaltas av en kompetent ledning. ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Nasdaq, Sobi och Wärtsilä hör till deras kärninnehav. Det innebär för egen del att jag har ett dubbelt ägande i exempelvis Atlas Copco både som direkt ägande genom egna aktier, och indirekt genom att äga Investor. Bonusen är att jag indirekt äger fler aktier i trevliga bolag utöver mina direkta innehav i Kombiportföljen.

Utdelningen inbringade sammanlagt hela 153 kr i utdelning. Utdelning per aktie uppgick till 9 kr. Efter att ha moddelerat om sidan med redovisade utdelningar, kommer jag fortsättningsvis infoga endast innevarande månads utdelningar. Sammanställning enligt nedan:

Datum Bolag Konto Belopp
2015-05-19 Investor ISK J 27,00
2015-05-19 Investor KF J 36,00
2015-05-19 Investor ISK R 27,00
2015-05-19 Investor ISK C 36,00
2015-05-19 Investor KF C 27,00
2015-05-11 Mycronic ISK J 148,00
2015-05-11 Mycronic KF J 40,00
2015-05-11 Mycronic KF E 64,00
2015-05-11 Mycronic KF R 104,00
2015-05-11 Mycronic ISK C 68,00
2015-05-11 Mycronic KF C 64,00
2015-05-11 Latour ISK J 36,00
2015-05-11 Latour KF R 48,00
2015-05-11 Latour ISK C 24,00
2015-05-07 SAS Pref ISK J 25,00
2015-05-07 SAS Pref KF R 25,00
2015-05-07 SAS Pref ISK C 37,50
2015-05-07 SAS Pref KF C 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref ISK J 35,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF J 5,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF E 10,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF R 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref ISK C 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF C 10,00
2015-05-06 H&M ISK J 87,75
2015-05-06 H&M KF E 29,25
2015-05-06 H&M KF R 97,50
2015-05-06 H&M ISK C 97,50
2015-05-06 H&M KF C 9,75
2015-05-05 Atlas Copco ISK J 30,00
2015-05-05 Atlas Copco KF J 18,00
2015-05-05 Atlas Copco KF E 6,00
2015-05-05 Atlas Copco KF R 6,00
2015-05-05 Atlas Copco ISK C 30,00
2015-05-05 Atlas Copco KF C 6,00
2015-05-05 SJR In Scandinavia ISK J 173,60
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF J 74,40
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF R 148,80
2015-05-05 SJR In Scandinavia ISK C 124,00
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF C 86,80
Summa
  1 996,85 kr

Knappt 2000 kr har inkommit hittils under månaden alltså. Riktigt trevligt!

För övrigt har Atlas Copcos inlösensaktier tickat igång. Dessa kommer lösas in för 6 kr per aktie någon gång under juni. Det positiva är att juni får två utdelningar istället för en.

Må gott och investera väl!

Trevlig ökning av den passiva inkomsten

Efter dagens påfyllnad av två nya bolag till portföljen och regelbundna köp i befintliga innehav så har den passiva inkomsten kommit upp i 13 672,70 kr. Baserat på aktieköp motsvarande 257 872,46 kr (hittils), ger det en avkastning på 5,30 %. Runt 53 000 kr finns att investera från kapital placerat i räntefonder. För övrigt har även värdet på Kombiportföljens samtliga innehav återhämtat sig rätt bra. -1 200 kr i dagsläget, bra mycket bättre än för ett par veckor sedan då värdet var runt 8-9000 kr på minussidan. Kanske blir maj en månad med positiv värdeutveckling?

Må gott och investera väl!

Två nya bolag till Kombiportföljen

kallebackproperty_logo_250

Efter att ha tittat lite närmare på två bolag, som i stort påminner om Saltängen Property Invest, Delarka Holding och Kallebäck Property Invest, slog jag idag till på köp-knappen.

Kallebäck Property Invest äger en fastighet som i dagsläget hyrs ut till försvarskoncernen SAAB en stor komplex byggnad passande för företaget och dess verksamhet. Bolaget delar ut 2,50 kr / aktie fyra gånger per år, i likhet med Saltängen Property Invest. Det viktiga hyresavtalet, som jag baserar investeringsbeslutet på till stor del, löper till 31 december 2021. Det är alltså ett tag kvar, vilket borgar för ett ägande under några år från dagens datum.

Det andra bolaget jag börjat köpa aktier i heter Delarka Holding som äger och hyr ut till Postnord som deras huvudkontor i Stockholm. Även här löper hyresavtalet en bra bit in i framtiden, närmare bestämt till 31 december 2026. Bolaget delar ut 2 kr / aktie fyra gånger per kvartal.

Det gemensamma för alla dessa tre bolag är att utdelningarna trillar in på kontot i januari, april, juli och oktober.

Värt att nämna så finns det ett fjärde, liknande, bolag på stockholmsbörsen. Torslanda Property Invest heter det, och som namnet antyder så står Volvo PV som hyresgäst i det avtalet. Det avtalet sträcker sig till 31 december 2024. Handeln i den aktien verkar rätt seg, så för närvarande kommer jag inte ta någon position i dagsläget. Lite tveksam till Volvo PV som hyresgäst också, lite osäker framtidsbransch. Jag ska nog hursomhelst fundera ett tag till innan jag hoppar på fler fastighetsbolag, de utgör en stor del av portföljen i dagsläget.

Sammanfattningsvis har jag alltså köpt aktier i två ytterligare bolag, totalt finns nu 28 bolag. Avkastningen sammantaget har höjts ytterligare, dels efter köp i dessa, men så har jag köpt på ett större gäng aktier i mina andra befintliga innehav. Då främst i de bolag som har backat endel.

Det verkar också som det är revanch-tider, portföljen återhämtar sig sakteligen och vem vet, snart kanske man ligger på plus igen!

Som en sidonotering kan jag konstatera att det genomförts ett par aktie-splitar bland mina innehav. Hemfosas preferensktie har splittats 2:1 och Handelsbanken 3:1. Översatt: jag har fler aktier i dessa bolag än tidigare, men i övrigt betyder det inte så mycket. Även Atlas Copco har splittats, 1:1, men det är mer ett inlösensförfarande där man får 6 kr / aktie för varje extra-aktie som sedan löses in. Lite bökigt tycker jag, enklare hade varit att dela ut i samband med ordinarie utdelningstillfällen utan att krångla till det.

Må gott och investera väl!

Byter namn på bloggen och lite aktiegenomgång

Bloggens nya namn återspeglar min investeringsstil mer specifikt, då det är precis det jag sysslar med. Köp av aktier i bolag som delar ut pengar till aktieägare. Kort och gott. Utdelningarna använder jag sedan till att köpa nya aktier. Ett månadssparande används dessutom till köp av aktier. Jag vill också passa på att reda ut lite vilka typer av utdelande bolag det finns på Stockholmsbörsen.

 • Stamaktier, exempelvis i form av B-aktier. Exempelvis H&M, Atlas Copco, Castellum och NCC. Stabila bolag, med god och fin historik, affärsidé och ledning. I min portfölj betäcknar jag dessa typer av bolag som kärninnehav, bolag som inte sällan höjer utdelningen över tid. Det här är också cykliska bolag i någon mån, där värdet på innehavet flukturerar över tid, men vanligtvis stigande över längre tid.
 • Preferensaktier, exempelvis många fastighsbolag delar ut sådana. Ges ut med förhållandevis hög direktavkastning, mellan 5-7 %. Inte riktigt lika flukturerande vad gäller kursutveckling. Har kvartalsvis utdelning vilket skapar trevliga kassaflöden sett över hela året, som möjliggör regelbundna aktieköp över året. Aktiekursen är sällan kursdubblare, men det är hög direktavkastning som är det viktiga, men där bolagens vinster måste täcka dessa utdelningar. Exempel här är Akelius Residential, Klövern och Hemfosa och deras preferensaktier (inte stamaktier). Preferensaktier kommer man troligtvis inte få se utdelningsökningar och kursökningar i jämförelse med stamaktier.
 • Det finns också endel aktier som tillkommit på senare år som också har kvartalsvis utdelning, jämförbara med s.k REITs. Ett sådant exempel är Saltängen Property Invest. Jag har själv börjat bevaka några andra liknande bolag, exempelvis Kallebäck Property Invest och Delarka Holding. Dessa bolag äger vanligtvis en fastighet som vanligtvis har en eller flera kunder, förhoppningsvis bundna i längre hyreskontrakt. Bolag har också från start infört kvartalsvis utdelning, ett fenomen man närmast kan hitta i USA, i s.k REIT-bolag. Gemensamt för dessa är att en stor del av vinsten delas ut till ägarna kvartalsvis under året. Dessa innehav bör ses som något mer riskfyllda, men ger samtidigt hög avkastning, ibland runt 8%. I likhet med preferensaktier är dessa typer av aktier inga kursdubblare över tid (troligtvis), och det är även tveksamt att de också höjer utdelningarna över tid.

Sammantaget är det trevligt med stora stabila bolag som i det förstnämnda, som en viktig del i varje portfölj, men som kan kompletteras, i mitt fall, med även preferensaktier och “REITs” som totalt sett ger trevliga kassaflöden till sparandet sett under hela året. Det möjliggör regelbundna aktieköp under året, ibland står aktiekurserna högre och ibland lägre. Genomsnittskursen bör bli rätt attraktiv sett över tid.

En annan viktig aspekt när det gäller mitt eget sparande, är inte kursutvecklingen i sig. Kurserna i aktier flukturerar över tid, vilket är statistiskt fastställt. Jag försöker inte tajma marknaden vid köp och sälj. Jag ämnar inte att försöka få mitt kapital att växa maximalt genom att genomföra många köp- och säljaffärer. Istället köper jag för att behålla, gärna under lång tid. Jag fokuserar också mina köp i bolag där kursen går nedåt. Det ökar avkastningen på innehaven. När kurserna går upp försöker jag köpa mindre. Det jag är ute efter är passiv inkomst i form av utdelningar, därför är inte aktiekursen intressant i första hand. Aktiekursen säger dock endel om värderingen i bolaget, därför är det klokt att inte köpa när värderingarna är höga. Det problemet tacklas dock på ett relativt enkelt sätt: jag köper lite och ofta, över lång tid. Kurserna får, liksom värderingarna, får gärna gå ned för det möjliggör ökad passiv inkomst längre fram.

Må gott och investera väl!

Lägesrapport

Jag tittade igenom mina innehav och kan se att endel har uppnått nivån kring 15 000 kr. I dessa innehav kommer jag inte köpa nya aktier förrän andra innehav nått den målnivån. Samtidigt har jag också tänkt ha vissa aktier i en låg nivå. Exempelvis endel preferensaktier som jag betecknar som mer riskfyllda.

Storlek på innehav jag är nöjd med (köpt för ca 15 000):

 • Bahnhof
 • Handelsbanken
 • H&M
 • SJR In Scandinavia

Innehav jag kommer fortsätta öka i (till nivån 15 000 kr):

 • Atlas Copco
 • Beijer Alma
 • Castellum
 • Investor
 • Latour
 • NCC
 • Nordea
 • Ratos
 • Swedbank
 • Systemair
 • TeliaSonera
 • Öresund

Innehav jag kommer öka i, med viss försiktighet (bibehålla eller marginellt öka):

 • Akelius
 • Hemfosa
 • Klövern
 • Mekonomen
 • Mycronic
 • Rottneros
 • Saltängen
 • SAS
 • Sectra
 • Serendipity Innovations

Jag har kvar strax under 70 000 kr placerade i räntepapper, utöver månadssparande och framtida utdelningar för ytterligare köp. Jag har köpt aktier för ca 233 000 kr hittils, som hittils tappat ca 4 500 kr i värde.

I övrigt så verkar det fortsatta läget på börsen uppenbara goda möjligheter till fortsatta köp. Snittkurserna sjunker stadigt, vilket är positivt i det långra loppet. Q1-rapporter som ramlat in bland bolagen ser överlag hyggliga ut, men på en 10-årsperiod tycker jag inte det spelar någon avgörande roll för mina innehav. Det finns andra aktier som tagit ordentligt stryk. Det är inte helt otänkbart att någon av mina innehav kommer åka på stryk i framtiden. Med stor spridning kan jag dock begränsa påverkan om något sådant skulle inträffa.

Någon gång under kommande månaderna borde rullande 12-månaders utdelning uppgå till minst 15 000 kr. Möjligtvis 16 000 kr innan året är slut, vilket skulle vara riktigt fint. Då återstår det bara motsvarande 11 månaders utdelningar för att uppnå en årslön. Med lite tålamod, utdelningshöjningar och sparande är förhoppningen att det inte ska ta runt 10 år. Drygt 10 år i ett worst-case-scenario, men under 10 år vore såklart roligt.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Latour och Mycronic

Häromdagen fick jag ett par utdelningar från Mycronic och Latour.

Från Latour erhölls 108 kr. Utdelningen uppgick till 6 kr / aktie.
Från Mycronic erhölls 488 kr. Utdelningen uppgick till 4 kr / aktie.

Sammanlagt inkom 596 kr i utdelning denna gång.

5 995,60 kr har erhållits totalt sedan årsskiftet!

Datum Bolag Konto Belopp
2015-05-11 Mycronic ISK J 148,00
2015-05-11 Mycronic KF J 40,00
2015-05-11 Mycronic KF E 64,00
2015-05-11 Mycronic KF R 104,00
2015-05-11 Mycronic ISK C 68,00
2015-05-11 Mycronic KF C 64,00
2015-05-11 Latour ISK J 36,00
2015-05-11 Latour KF R 48,00
2015-05-11 Latour ISK C 24,00
2015-05-07 SAS Pref ISK J 25,00
2015-05-07 SAS Pref KF R 25,00
2015-05-07 SAS Pref ISK C 37,50
2015-05-07 SAS Pref KF C 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref ISK J 35,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF J 5,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF E 10,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF R 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref ISK C 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF C 10,00
2015-05-06 H&M ISK J 87,75
2015-05-06 H&M KF E 29,25
2015-05-06 H&M KF R 97,50
2015-05-06 H&M ISK C 97,50
2015-05-06 H&M KF C 9,75
2015-05-05 Atlas Copco ISK J 30,00
2015-05-05 Atlas Copco KF J 18,00
2015-05-05 Atlas Copco KF E 6,00
2015-05-05 Atlas Copco KF R 6,00
2015-05-05 Atlas Copco ISK C 30,00
2015-05-05 Atlas Copco KF C 6,00
2015-05-05 SJR In Scandinavia ISK J 173,60
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF J 74,40
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF R 148,80
2015-05-05 SJR In Scandinavia ISK C 124,00
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF C 86,80
2015-04-29 Saltängen Property Invest ISK J 31,85
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF J 24,50
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF E 24,50
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF R 9,80
2015-04-29 Saltängen Property Invest ISK C 9,80
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF C 22,05
2015-04-23 Ratos ISK J 78,00
2015-04-23 Ratos KF R 104,00
2015-04-23 Ratos ISK C 149,50
2015-04-23 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 5,00
2015-04-23 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK C 20,00
2015-04-21 Mekonomen ISK J 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF J 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF R 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF C 28,00
2015-04-15 TeliaSonera KF J 48,00
2015-04-15 TeliaSonera KF R 48,00
2015-04-02 Klövern Pref KF E 5,00
2015-04-02 Klövern Pref KF J 10,00
2015-04-02 Klövern Pref ISK J 5,00
2015-04-02 Öresund KF J 15,00
2015-04-02 Öresund KF R 15,00
2015-04-02 Öresund KF C 15,00
2015-04-01 Handelsbanken KF R 35,00
2015-04-01 Swedbank ISK J 45,40
2015-03-30 NCC ISK J 36,00
2015-03-30 NCC KF E 6,00
2015-03-30 NCC KF R 36,00
2015-03-30 NCC ISK C 48,00
2015-03-27 Nordea ISK J 46,15
2015-03-27 Nordea KF R 46,15
2015-03-27 Nordea KF C 46,15
2015-03-26 Castellum ISK C 82,80
2015-03-26 Castellum ISK J 13,80
2015-03-26 Castellum KF R 69,00
2015-03-26 Castellum KF J 13,80
2015-03-26 Beijer Alma ISK J 68,00
2015-03-18 Serendipity Innovations ISK J 600
2015-03-18 Serendipity Innovations KF E 200
2015-03-18 Serendipity Innovations KF R 200
2015-02-09 Akelius Residential Pref ISK J 750
2015-02-09 Akelius Residential Pref ISK C 500
2015-01-05 Klövern pref. ISK J 300
2015-01-05 Klövern pref. ISK C 300
Summa     5 995,60 kr

 

Utdelning från Akelius Residential Pref och SAS Pref

Akelius

Två preferensaktier har delat ut. Utdelningarna trillade in på kontona idag men då innehaven är rätt små blev också utdelningarna rätt små. Men många bäckar små, som man säger!

Från SAS Pref inkom 112,50 kr, kvartalsutdelningen ligger på 12,50 kr / aktie. Från Akelius Residential Pref inkom 110 kr, kvartalsutdelning ligger på 5 kr / aktie.

För övrigt återhämtade sig börsen rätt fint idag. Kanske kan man lugna sig med nya köp nu ett tag… Nästa vecka kommer fler utdelningar, från bland annat Latour och Mycronic.

Sammanställning enligt nedan:

Datum Bolag Konto Belopp
2015-05-07 SAS Pref ISK J 25,00
2015-05-07 SAS Pref KF R 25,00
2015-05-07 SAS Pref ISK C 37,50
2015-05-07 SAS Pref KF C 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref ISK J 35,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF J 5,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF E 10,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF R 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref ISK C 25,00
2015-05-07 Akelius Residential Pref KF C 10,00
2015-05-06 H&M ISK J 87,75
2015-05-06 H&M KF E 29,25
2015-05-06 H&M KF R 97,50
2015-05-06 H&M ISK C 97,50
2015-05-06 H&M KF C 9,75
2015-05-05 Atlas Copco ISK J 30,00
2015-05-05 Atlas Copco KF J 18,00
2015-05-05 Atlas Copco KF E 6,00
2015-05-05 Atlas Copco KF R 6,00
2015-05-05 Atlas Copco ISK C 30,00
2015-05-05 Atlas Copco KF C 6,00
2015-05-05 SJR In Scandinavia ISK J 173,60
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF J 74,40
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF R 148,80
2015-05-05 SJR In Scandinavia ISK C 124,00
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF C 86,80
2015-04-29 Saltängen Property Invest ISK J 31,85
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF J 24,50
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF E 24,50
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF R 9,80
2015-04-29 Saltängen Property Invest ISK C 9,80
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF C 22,05
2015-04-23 Ratos ISK J 78,00
2015-04-23 Ratos KF R 104,00
2015-04-23 Ratos ISK C 149,50
2015-04-23 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 5,00
2015-04-23 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK C 20,00
2015-04-21 Mekonomen ISK J 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF J 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF R 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF C 28,00
2015-04-15 TeliaSonera KF J 48,00
2015-04-15 TeliaSonera KF R 48,00
2015-04-02 Klövern Pref KF E 5,00
2015-04-02 Klövern Pref KF J 10,00
2015-04-02 Klövern Pref ISK J 5,00
2015-04-02 Öresund KF J 15,00
2015-04-02 Öresund KF R 15,00
2015-04-02 Öresund KF C 15,00
2015-04-01 Handelsbanken KF R 35,00
2015-04-01 Swedbank ISK J 45,40
2015-03-30 NCC ISK J 36,00
2015-03-30 NCC KF E 6,00
2015-03-30 NCC KF R 36,00
2015-03-30 NCC ISK C 48,00
2015-03-27 Nordea ISK J 46,15
2015-03-27 Nordea KF R 46,15
2015-03-27 Nordea KF C 46,15
2015-03-26 Castellum ISK C 82,80
2015-03-26 Castellum ISK J 13,80
2015-03-26 Castellum KF R 69,00
2015-03-26 Castellum KF J 13,80
2015-03-26 Beijer Alma ISK J 68,00
2015-03-18 Serendipity Innovations ISK J 600
2015-03-18 Serendipity Innovations KF E 200
2015-03-18 Serendipity Innovations KF R 200
2015-02-09 Akelius Residential Pref ISK J 750
2015-02-09 Akelius Residential Pref ISK C 500
2015-01-05 Klövern pref. ISK J 300
2015-01-05 Klövern pref. ISK C 300
Summa     5 399,60 kr

Må gott och investera väl!

Utdelning från H&M och Atlas Copco

Atlas Copco CMYK

Nu tickar det in utdelningar i rask takt. Senaste två utdelningarna kommer från portföljens, vad som närmast kan kallas, utdelningsaristokrater! Det är också två bolag som jag betecknar som tryggare investeringar utifrån ett långsiktigt perspektiv. Inte nödvändigtvis mindre volatila aktier men bolag som har stabil affärsidé och fina framtidsutsikter. Dessutom höjer de utdelningarna då och då, vilket gör att direktavkastningen tordes höjas med tiden. Somsagt, trevliga innehav för den långsiktige.

Från H&M inkom utdelningar på sammanlagt 321,75 kr, utdelning per aktie uppgick i år till 9,75 kr / aktie.
Från Atlas Copco inkom utdelningar på sammanlagt 96,00 kr, utdelning per aktie uppgick vid detta tillfälle till 3 kr / aktie. Notera då att Atlas Copco har ytterligare ett utdelningstillfälle i november. Bolaget har också ett inlösensförfarande som även det ger utdelning, osäker på när. Något uppdelat, men sammanlagt ska årets sammanlagda utdelning uppgå till 12 kr / aktie.

I övrigt kan noteras att siffrorna i mina innehav inte lyser lika rött som tidigare dagar. Antingen är det en temporär återhämtning eller så har botten nåtts för denna gång. Klart är att läget är lite intressant, speciellt då aktiviteten på stockholmsbörsen bland småsparare är lika hög nu som innan finanskrisen 2008… Dags att börja ställa in sig på att sluta titta på börsutvecklingen för att slippa ångesten över illröda siffror? 🙂

Sammanställning över årets inkomna utdelningar enligt nedan:

Datum Bolag Konto Belopp
2015-05-06 H&M ISK J 87,75
2015-05-06 H&M KF E 29,25
2015-05-06 H&M KF R 97,50
2015-05-06 H&M ISK C 97,50
2015-05-06 H&M KF C 9,75
2015-05-05 Atlas Copco ISK J 30,00
2015-05-05 Atlas Copco KF J 18,00
2015-05-05 Atlas Copco KF E 6,00
2015-05-05 Atlas Copco KF R 6,00
2015-05-05 Atlas Copco ISK C 30,00
2015-05-05 Atlas Copco KF C 6,00
2015-05-05 SJR In Scandinavia ISK J 173,60
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF J 74,40
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF R 148,80
2015-05-05 SJR In Scandinavia ISK C 124,00
2015-05-05 SJR In Scandinavia KF C 86,80
2015-04-29 Saltängen Property Invest ISK J 31,85
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF J 24,50
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF E 24,50
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF R 9,80
2015-04-29 Saltängen Property Invest ISK C 9,80
2015-04-29 Saltängen Property Invest KF C 22,05
2015-04-23 Ratos ISK J 78,00
2015-04-23 Ratos KF R 104,00
2015-04-23 Ratos ISK C 149,50
2015-04-23 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 5,00
2015-04-23 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK C 20,00
2015-04-21 Mekonomen ISK J 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF J 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF R 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF C 28,00
2015-04-15 TeliaSonera KF J 48,00
2015-04-15 TeliaSonera KF R 48,00
2015-04-02 Klövern Pref KF E 5,00
2015-04-02 Klövern Pref KF J 10,00
2015-04-02 Klövern Pref ISK J 5,00
2015-04-02 Öresund KF J 15,00
2015-04-02 Öresund KF R 15,00
2015-04-02 Öresund KF C 15,00
2015-04-01 Handelsbanken KF R 35,00
2015-04-01 Swedbank ISK J 45,40
2015-03-30 NCC ISK J 36,00
2015-03-30 NCC KF E 6,00
2015-03-30 NCC KF R 36,00
2015-03-30 NCC ISK C 48,00
2015-03-27 Nordea ISK J 46,15
2015-03-27 Nordea KF R 46,15
2015-03-27 Nordea KF C 46,15
2015-03-26 Castellum ISK C 82,80
2015-03-26 Castellum ISK J 13,80
2015-03-26 Castellum KF R 69,00
2015-03-26 Castellum KF J 13,80
2015-03-26 Beijer Alma ISK J 68,00
2015-03-18 Serendipity Innovations ISK J 600
2015-03-18 Serendipity Innovations KF E 200
2015-03-18 Serendipity Innovations KF R 200
2015-02-09 Akelius Residential Pref ISK J 750
2015-02-09 Akelius Residential Pref ISK C 500
2015-01-05 Klövern pref. ISK J 300
2015-01-05 Klövern pref. ISK C 300
Summa     5 177,10 kr

Må gott och investera väl!