Månadsrapport juni 2015

Sämsta månaden hittils vad gäller Kombiportföljens värdeutveckling. Kombiportföljen har dock utökats med ytterligare en KF för familjens senaste tillskott. Även sparandet har varit något högre än budgeterat, vilket är glädjande. Månaden var rätt skral vad gäller utdelningar. Sammantaget räcker inte portföljens insättningar och utdelningar för att täcka värdeminskningen. Samtidigt har jag fortsatt att köpa aktier regelbundet, vilket sänkt GAV på många av innehaven men vissa innehav sker inte så mycket köp i längre, främst för att begränsa insatsen i framförallt preferensaktier och vissa fastighetsbolag.

Endel tidigare innehav har åter fått en plats i Kombiportföljen. Hit räknas Tele2, SJR in Scandinavia AB och Nordea. Nya innehav såsom Railcare Group och AstraZeneca har utökat antalet innehav samt utdelningstillfällen över året.

Tyvär ser helheten rätt bister ut. Värdet föll nästan 5 %, vilket kunde blivit mer om portföljen inte hade fyllts på med utdelningar och sparande. Drygt 300 000 kr landade månaden på. Utdelningsmässigt är juni en mager månad, endast 408 kr tickade in. Till dagens datum har aktier köpts för 325 000 kr. I princip har trenden pekat nedåt vilket möjliggjort flertal regelbundna köp i många bolag. Alla innehav har backat mer eller mindre.

Under månaden har köp av aktier skett i större utsträckning i stabilare bolag före preferensaktier. De senare har backat väldigt mycket pga marknadsräntorna och det allmänna läget. Även om det är frestande att köpa fler i dessa så kommer jag avvakta tillsvidare.

YoC har sjunkit något och ligger idag på 5,25 % vilket är klart godkänt. Antalet innehav är många i portföljen som möjliggör små men frekventa utdelningar under året. Hittils har drygt 7 500 kr inkommit sedan årsskiftet. Rullande 12-månaders utdelningar har överträffat delmålet för året, och ligger på drygt 17 000 kr i dagsläget, vilket är en bra bit över målet om 15 000 kr. Riktigt glädjande! Det minskar pressen något på att försöka få hög avkastning på innehaven genom att göra färre köp- och säljtransaktioner.

Mina planer på att genomföra kortare affärer utifrån Stochastics har inte skett. Det resulterade endast i ett köp (men inget sälj) i SEB C… Tiden och lusten har helt enkelt inte infunnit sig, speciellt då familjen växte med en liten människa under månaden!

Regelbundna köp fortsätter dock, om än i mindre takt då placeringar i räntefonder har skiftats över i aktier. De sista slantarna därifrån handlades förra veckan. Planen var tidigare att köpen skulle räcka minst till årsskiftet, så det höll ju inte riktigt… Å andra sidan har trenden varit nedåt, så jag har köpt väldigt många aktier under en relativt kort tid istället. Blir det bättre utvecklingen under halvåret framöver?

Jag har också motsatt vissa impulser att sälja, även om det skett i mindre utsträckning i bolag som låg någorlunda på plussidan, och skiftat om dessa i andra innehav som förtjänade mer uppmärksamhet.

Framöver är förhoppningen att kunna se kurser på uppåtsidan istället. Hela den grekiska trageding är en politisk kris i första hand och inte en finansiell kris eller fastighetskris – som slår mer på företagens lönsamhet och liknande. Därför är jag egentligen inte oroad över händelseutvecklingen där. Under tiden framöver finns en hel del Q2-rapporter att ögna igenom för att försöka bilda uppfattning om var bolagen är på väg.

Sammanställning för månaden ser ut på följande sätt:

Utdelningar + 408 kr
Avkastning − 14 813,69
Procentuell avkastning 4,88 %
Sparande/Uttag + 4 240 kr
Ingående värde 2015-02-27: + 314 326,00 kr
Utgående värde 2015-03-31: + 303 708,00 kr

Må gott och investera väl!

Grekoro, börsnedgång och fortsatta månadsköp

Då Grekland styrande regering hoppat av arbetet med att hitta en kompromiss om det fortsatta stödet från “trojkan” så har börsen reagerat därefter. Idag dök börsen rätt ordentligt i sin helhet, enskilda aktier mer än andra. Under dagen har jag köpt för de kvarvarande likviderna och månadsinsättningar där jag fortsatt fokuserat köp på de större, stabilare bolagen och investmentbolagen i Kombiportföljen. Innehaven har backat rätt ordentligt och därför ser det ut som juni kommer sluta på minus. Sparandet i sig räcker inte att hålla uppe värdet motsvarande nedgången. För tillfället ligger värdet över 300 000 kr-sträcket men det troliga är att nedgångarna kommer fortsätta ett bra tag till.

Preferensaktierna kommer jag hålla ett särskilt öga på då jag noterar kraftiga nedgångar även på de långa räntorna, vilket torde vara gynnsamt för preferensaktier. Samtidigt kan utflödena från börsen påverka även preferensaktierna…

Fortsatt nedgångar, men jag fortsätter också att köpa. Två positiva saker sker med detta. Dels sänks GAV för innehaven, och dels ökar den procentuella avkastningen (förutsatt att utdelningarna inte sänks framöver). Hur stor reell påverkan den grekiska tragedin har för bolagens lönsamhet och möjligheter till tillväxt återstår att se. Spridningseffekterna kommer inte märkas av än.

För övrigt hoppas jag allt väl till det grekiska folket. Tydligen ligger självmordsfrekvensen bland äldre i Grekland på oroväckande nivåer, vilket kan härledas till det minst sagt ansträngda läget i landet, så jag hoppas verkligen att det vänder snart. Alternativen är social oro och fortsatt lidande vilket inte gynnar världen. Det finns alltför mycket av detta redan.

Må gott och investera väl!

Ny Kapitalförsäkring Barn upprättad

Vår tredje familjemedlem ska såklart också ha en kapitalförsäkring. Sagt och gjort, nu är det klart med ett konto hos Avanza, tillsammans med övriga sparandet. Eftersom det är det den där tiden på månaden kommer i dagarna den allra första månadsinsättningen. Vanligtvis sätter vi in 300 kr / månad till barnens konton. Den första insättningen i det här fallet blir lite mer. Jag satt och funderade ett tag på vilka aktier som ska köpas och hur mycket, givet att den kommande månadens utgifter begränsar möjligheten till en insättning av den större arten. Beslutet blir att genom den blygsamma insättningen på 800 kr kommer jag kunna köpa 3 st Castellum och 2 st Atlas Copco.

Dessa köp resulterar i utdelningar motsvarande 13,80 kr för Castellum och 24 kr för Atlas Copco, en direktavkastning på ungefär 4,72 %. Utdelningarna blir under Mars, Maj, Juni och November (om det 2016 blir på samma nivå och utdelningstillfällen som året). En liten bonus är att Atlas Copco delar ut sammanlagt 3 kr / aktie redan i november i år. Bäckar små!

För att sätta lite fart på sparandet kommer jag sätta undan 400 kr / månad för vår minsta familjemedlem, för att kunna köpa mot ett hyggligt courtage.

Må gott och investera väl!

En tolftedel av en årslön passerad

Så idag passerades en slags milstolpe. Rullande 12-månaders utdelningar har nu passerat 16 000 kr, vilket jag angivit som en minimigräns för en månadslön som skulle kunna räcka för att täcka hälften av hushållens fasta kostnader. Ett annat sätt att se det är att det är möjligt att jobba en månad mindre på ett år. En månads extra semester… Osv.

Rullande 12-månaders utdelning ligger efter dagens köp på 16 488,11 kr. Mer lär det bli under det resterande året! Trots dagens hysteriska uppgång på börsen så har jag ändå lyckats sänka GAV på alla aktier jag köpt. Det är fortfarande rätt så röda siffror bland innehaven. Men från att ha bottnat på ca -25 000 kr som värst ligger portföljen nu på drygt -16 000 kr. Tvära kast nu. Beroende på hur “Den grekiska tragedin” slutar kan månaden mycket väl landa på plus, vilket jag lutar åt.


Jag fyllde på i befintliga, tryggare innehav som Atlas Copco, Castellum och Investor. Idag passade jag även på att plocka in Latour i portföljen igen. Likaså har jag köpt några MQ, som ser än starkare ut. Tele2 har också fått en plats i portföljen. Dessa nygamla innehav är inte så stora i dagsläget utan får växa långsamt framöver.

Må gott och investera väl!

Direkt och indirekt ägande av bolag

Jag tittade igenom mina innehav i investmentbolagen som finns i portföljen. Följande bolag finns i portföljen:

  • Investor
  • Ratos
  • Öresund

Vilka bolag äger dessa investmentbolag då? Här kommer en lista:

Investor Ratos Öresund
ABB AH Industries Bilia
AstraZeneca Aibel Fabege
Atlas Copco Arcus-Gruppen Carnegie
Electrolux Biolin Scientific SEB
Ericsson Bisnode Svolder
Husqvarna DIAB Oriflame
Saab Euromaint MQ Holding
SEB GS-Hydro Bulten
Nasdaq Hafa Bathroom Group ABB
Sobi HENT Acne Studios
Wärtsilä HL Display
Inwido
Jøtul
KVD
Mobile Climate Control
Nebula
Nordic Cinema Group
SB Seating

Sammantaget alltså ett större antal bolag, fina sådana. Jag har också markerat de bolag som jag äger egna aktier i. Tre stycken äger jag alltså direkt, och indirekt. SEB förekommer i två fall.

Värt att notera att uppgifter om vilka aktier som innehas i respektive investmentbolag ändras då investmentbolagen köper och säljer aktier från tid till annan. Att äga investmentbolag är ett enkelt sätt att få indirekt ägande i många bolag, med effekten att sprida risker.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Serendipity Innovations

Igår fick jag utdelning igen från Serendipity Innovations. Jag äger väldigt få aktier i bolaget, så utdelningen blir inte så stor i kronor räknat. Utdelningen ligger på 2 kr / aktie. Sammanlagt erhölls 120 kr för mina 60 st aktier. Tveksamt om jag kommer köpa fler aktier, mer sannolikt att jag kommer avyttra innehavet framöver. Helst ligger då kursen på plus.

Utdelningarna för juni har nu inkommit i sin helhet, enligt nedan:

Datum Bolag Konto Belopp
2015-06-17 Serendipity Innovations ISK J 36,00
2015-06-17 Serendipity Innovations KF J 12,00
2015-06-17 Serendipity Innovations KF E 12,00
2015-06-17 Serendipity Innovations KF R 24,00
2015-06-17 Serendipity Innovations ISK C 12,00
2015-06-17 Serendipity Innovations KF C 24,00
2015-06-15 Atlas Copco ISK J 108,00
2015-06-15 Atlas Copco KF J 36,00
2015-06-15 Atlas Copco KF E 24,00
2015-06-15 Atlas Copco KF R 24,00
2015-06-15 Atlas Copco ISK C 72,00
2015-06-15 Atlas Copco KF C 24,00
Summa 408 kr

Utdelning totalt för året ligger på 7 498 kr.

Nästa vecka har jag endel likvider att köpa fler aktier för. Planerar att fortsätta köpa i befintliga innehav, med tonvikt på stabila bolag. I juli kommer det en större drös utdelningar från Klövern pref. och Hemfosa pref. Därutöver delar också Delarka Holding, Saltängen Property Invest och Kallebäck Property Invest under juli. Sammantaget ska drygt en tusenlapp komma in i form av utdelningar under juli.

Må gott och investera väl!

Köpte några ytterligare aktier

Börsens nedgång har fått innehavet att visa minussiffror. Men, efter regn kommer solsken! Förr eller senare… Idag köpte jag några fler aktier. Framförallt fokuserar jag på stabila bolag. Jag köpte i Atlas Copco, Castellum, H&M, Handelsbanken och Nordea – bland annat.

Avkastningen på hela innehavet har nu nått upp till strax under 16 000 kr på rullande 12 månader. Goda möjligheter finns att ytterligare höja den siffran innan året är slut. Vem vet, kanske får vi se 17 000 kr. Har också skickat iväg säljorder på kvarvarande innehav i Spiltan Räntefond Sverige. Den avkastar nu riktigt dåligt. Överväger någon hegdefond, Atlant Stability möjligtvis, alternativt likvider.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Atlas Copco

Igår trillade utdelning från Atlas Copco in på kontona. Egentligen var det inlösensrätter motsvarande 6 kr / aktie, men jag bokför givetvis de som utdelning. Sammantaget motsvarar inkomna utdelningar i Atlas Copco 75 % av erhållana utdelningar för året. Det återstår en utdelning som kommer i november. Trevligt med viss spridning under året! Önskar fler kunde följa samma exempel. Kanske minskas säsongseffekten som råder sommartid på börsen?

Sammanlagt inkom 288 kr, motsvarande 6 kr / aktie. Utdelningarna har ännu inte återinvesterats då spridningen mellan kontona var stor. Får helt enkelt avvakta tills dess att mer pengar trillar in. Vilket är lite synd då korrigeringen på börsen öppnat upp fina möjligheter till fortsatt köp av aktier. I veckan kommer det in lite mer pengar, då ifrån sorgebarnet Serendipity Innovations.

Datum Bolag Konto Belopp
2015-06-15 Atlas Copco ISK J 108,00
2015-06-15 Atlas Copco KF J 36,00
2015-06-15 Atlas Copco KF E 24,00
2015-06-15 Atlas Copco KF R 24,00
2015-06-15 Atlas Copco ISK C 72,00
2015-06-15 Atlas Copco KF C 24,00
Summa 288 kr

Totalt har jag nu erhållit 7 398 kr i utdelning sedan årsskiftet.

För övrigt kan det möjligtvis bli möjligt att plocka in något amerikanskt bolag i portföljen, eftersom Avanza har prutat ned courtaget betydligt. För att det ska löna sig bör beloppet uppgå till drygt 3 000 kr per köp för att courtaget ska bli rimligt. Något sådant tillfälle lär kanske inte dyka upp närmaste tiden, då det är lite tunt med likvider i KF-kontona.

Må gott och investera väl!

På börsfronten intet nytt

Den negativa trenden håller i sig med breda nedgångar alla mina innehav. Främst är det storbolagen och preferensaktierna som tar stryk. Då innehaven i framförallt preferensaktierna sjunkit en hel del, men samtidigt utgör en rätt stor andel av totala värdet, står jag inför ett litet dilemma. Fortsätta fylla på eller avvakta? Just nu lutar jag åt att avvakta, då det även finns andra innehav som kräver viss uppmärksamhet. Det är också en fråga om att avväga risker. Vad händer om de långa räntorna fortsätter uppåt? Jag har senaste tiden försökt fylla på mer i befintliga, mer trygga innehav, såsom Castellum, NCC, Atlas Copco och Investor.

Värdemässigt har portföljen tappat drygt 17 000 kr i värde från inköpsvärdet, en rätt ansenlig siffra på knappt två veckor. Det verkar också vara så att även detta år innebär ett trögt halvår på börsen under sommaren och hösten. Förhoppningen är att fortsätta få fina GAV på innehaven. Under nästa vecka borde det komma in utdelning från Serendipity Innovations och Atlas Copco, sammantaget ger det inte så mycket under Juni. Juli månad kommer bli desto bättre. Nästa vecka kommer jag kunna köpa lite fler aktier då jag fortsätter avyttra kortränte-fonden Spiltan Räntefond Sverige. Just nu finns endast 25 000 kr kvar att köpa för, exklusive månadssparande om 2 600 kr / månad samt utdelningar.

Som en sista notis blev jag pappa (igen) för några dagar sedan, så vi har varit i bubblan nu några dagar… Har redan förberett för att teckna den bästa barnförsäkringen (Skandia), samt ska lägga upp en Kapitalförsäkring Barn hos Avanza även för den lille parveln. (Har varsin även för de två andra kottarna givetvis). Automatiskt månadssparande kommer det givetvis bli på 300 kr, samma som för de övriga barnen. Det blir även en hygglig första insättning för att kicka igång sparandet från start. I höst och vinter väntas även dop och julafton, då det blir trevliga slantar för framtiden. För övrigt har vi även resonerat oss fram till att försöka räkna upp månadssparandet generellt varje år. Hittils har vi inte gjort det. Uttrymme bör finnas att öka månadssparandet med 100 kr årligen för respektive konto. En sån där sak vi kanske skulle startat tidigare…

Medel för att genomföra ytterligare aktieköp är på en rätt låg nivå då pengar i räntefonden krympt ner till 25 000 kr i dagsläget. Överväger att försöka hålla en viss lägsta-nivå i händelse av trevliga köptillfällen. En sak jag ska fundera på under veckan…

Kommande inlägg: Jag tänkte skriva lite mer ingående om några av mina innehav, med lite trevliga grafer. Jag ska också göra en liten värsta-scenario-genomgång av innehaven. Har jag valt bra och trygga aktier? Vilka är de svarta fåren?

Må gott och investera väl!

p.s Jag har ingen anknytning till vare sig Skandia eller Avanza. I fallet Skandia är det efter rekommendation från vårt mångåriga samarbete med en oberoende försäkringsmäklare d.s

Steg-för-steg guiden: ‘Sammansatt ränta’

Uttrycket är hämtat från den engelska termen ‘Compounding Interest’ vilket i praktiken betyder räntan som beräknas på ursprungsbeloppet plus ränta under en given period.

Exempel 1:

1 januari år 1 sätts 1000 kr in på ett bankkonto till 1% ränta, vilket efter 1 år ger 10 kr i ränta.
1 januari år 2 finns således 1010 kr på bankontot, efter år 2 har 1010 kr växt till 1020,10 kr.

Och så vidare. Detta kallas också för ränta-på-ränta-effekten. Efter ett antal år växer den ursprungliga insatsen exonentiellt. Den viktigaste variabeln är dock tid. Det tar tid för att få större utslag i ränta-på-ränta-effekten. Det finns dock variabler som går att påverka, nämligen att sätta in mer pengar på bankkontot.

Exempel 2:

1 januari år 1 sätts 1000 kr in på ett bankkonto till 1% ränta, vilket ger 10 kr i ränta.
1 januari år 2 sätts ytterligare 1000 kr in på bankkontot till 1% ränta, vilket adderar ränta ytterligare.
1 janarui år 2 finns således 1000 kr + 10 kr ränta år 1 + 1000 kr insättning år 2 + ränta år 2, vilket ger 2030,10 kr.

Genom att sätta in 1000 kr år 1 och år 2 har ränta-på-ränta-effekten fått den sammanlagda ränta på insatt kapital att växa lite mer på samma tid. Det går såklart även att sätta in ytterligare pengar varje månad, för att få ytterligare ränta-på-ränta-effekt.

Effekten av ränta-på-ränta går såklart också att applicera på värdepapper, då främst aktier. Fonder har sällan, av skatteskäl, funktionen att dela ut avkastning på sina innehav, dock återinvesteras utdelningen i fonden. I exemplet håller vi oss till aktier, från bolag som tillämpar utdelning på vinsten företaget (förhoppningsvis) tjänar.

Exempel 3:

1 januari år 1 köps 10 aktier i Castellum för 100 kr / st. Vid utdelningstillfället år 1 delar Castellum ut 3,5 kr / aktie. För 10 aktier erhåller jag 35 kr.
År 1 har jag köpt aktier för 1000 kr och erhållit 35 kr i utdelning, sammanlagt värde är då 1035 kr.

1 januari år 2 sätter jag in ytterligare 1000 kr och köper 11 st aktier, då kursen sjunkit till 94 kr / aktie. Med hjälp av ytterligare insättning + utdelningen på 35 kr från året innan kan jag nu köpa 11 st aktier. Sammanlagt äger jag nu 21 st aktier. Årets utdelning är 3,7 kr per aktie, då det beslutades på stämman att utdelningen skulle höjas lite.
21 aktier x 3,7 ger 77,7 kr i utdelning. Utdelningen bidrar till att köpa ytterligare aktier i kombination med ytterligare sparande.

Här var några exempel på ränta-på-ränta-effekten. Insättning 1 gång per år är möjligt för vissa, men för många har man möjlighet att månadsspara, och då blir effekten större. Ett månadssparande som ger köpmöjligheter av aktier regelbundet ger framförallt chansen att kunna få bra genomsnittliga köpkurser, samtidigt som man kan köpa fler aktier under året, och olika aktier, som i sin tur ger mer utdelning.

Så, för att sammanfatta:

Ränta-på-ränta-effekten får sparandet att växa exponentiellt. Variablerna utgörs i huvudsak av:

  • Tid
  • Sparande
  • Avkastning

Andra variabler utgörs av faktorer som tålamod. Att formulera en strategi som automatiserar och mekaniserar sparandet kan vara bra sätt att motstå en skakig marknad och hålla känslorna i styr. Att låta tiden arbeta till fördel för sparandet, göra bra avvägningar mot vilka sparformer som är rimliga. Val måste också balanseras mot risk. Bankkonto, fonder, aktier och andra tillgångar är olika sparformer som kan vägas in.

Albert Einstein betecknade ränta-på-ränta-effekten som världens åttonde underverk. Det ligger bevisligen något i det. Min personliga strategi utgörs av regelbundet sparande, regelbundna köp av aktier i utdelande bolag och återinvesterande av utdelningar. Ränta-på-ränta-effekten har således rätt stark effekt på framförallt den årliga utdelningsnivån. Sekundärt är värdet på insatt kapital. Att låta känslorna styra skapar onödiga impulser som resulterar i förluster i det långa loppet. Därför vill jag välja aktier idag, som jag likväl kan tänka mig att äga även om fem eller 10 år.

Det här är en liten guide till dig som inte riktigt satt dig in i hur sparande och ränta-på-ränta-effekten fungerar i praktien.

Exempel på ett månadssparande motsvarande 5000 kr / månad som, med ränta-på-ränta-effekten, utvecklas på detta sätt på 25 år.

manadssparande_5000kr

Efter 12 år kommer den första miljonen. Ränta-på-ränta-effekten gör sitt. Miljon nummer två kommer efter 17 år, miljon 3 efter 21 år, miljon 4 efter 24 år och miljon 5 efter 27 år. Då utgörs utdelningen för år 27 av 400 000 kr. Det blir en rätt hygglig inkomst.

Må gott och investera väl!

Nedgång, köplägen och ökad direktavkastning

Det mesta i portföljen lyser nu rött efter en vecka av generella nedgångar på börserna. Tydligen har de långa marknadsräntorna börjat röra sig uppåt som fått investerarna nervösa. Framförallt märks det på preferensaktierna, men även i de övriga innehaven. Den klassiska utdelningssäsongen har nu passerat och det är mycket möjligt att det kommande halvåret kommer präglas av fortsatta nedgångar. Andra makrofaktorer kommer också spela in. Sammantaget är det “business as usual”, det är inget att stressa upp sig för. Jag fortsätter att köpa aktier i mina innehav.

AstraZeneca har tillkommit i portföljen, hela 1 st aktie äger jag i dagsläget, och det kommer bli några till under året. Kursen dök en bit ner under 600 kr / aktie, så då tyckte jag det var dags att börja köpa lite aktier. En bransch som inte är särskilt representerad i portföljen, men som jag haft ögonen på ett bra tag nu.

Idag, 5 juni 2015, nådde jag målet för rullande 12-månaders utdelning! Efter dagens köp ligger avkastningen på 15 251,95 kr. Det återstår runt 33 000 kr i räntefonder i dagsläget (jag köpte på mer räntefonder i veckan efter de tidigare avyttringarna). Spiltan Räntefond Sverige passar som alternativ till likvider. Utöver det kommer ytterligare sparande adderas till Kombiportföljen, liksom resterande årets utdelningar, som beräknas landa på runt 4 000 kr (beräknat på aktuella innehav, det kan bli ytterligare någon tusenlapp innan året är slut då ytterligare aktier köps kontinuerligt).

En annan intressant effekt värd att nämna, som startade för ett par månader sedan, är att GAV sjunkit konstant i de flesta innehaven. En effekt av detta är att YoC har ökat. I dagsläget ligger den en bit över 5 % för hela portföljen, och i enskilda innehav har det ökat olika mycket. Här kommer några exempel på YoC baserade på första köp mot aktuellt GAV:

Bolag Köpkurs, första köp (YoC) GAV, aktuellt (YoC)
Atlas Copco 250,50 kr (4,79%) 234,97 (5,10%)
Castellum 142,80 kr (3,22%) 128,24 (3,58%)
Klövern Pref. 338,50 kr (5,90%) 332,58 (6,01%)
SECTRA 129,00 kr (3,48%) 120,05 (3,74%)

Små skillnader kan tyckas men ger betydande effekter över tid. Nedgång på börsen framöver ger ytterligare möjligheter till att snitta ned GAV, och därmed direktavkastningen, ytterligare. Väldigt trevlig effekt.

Kan också konstatera att flertalet innehav nu har ligger på en årlig utdelning som överstiger 1 000 kr. Hit räknas Akelius Residential Pref., Klövern Pref., NCC och Saltängen Property Invest. Ytterligare innehav börjat också närma sig 1 000 kr-gränsen. En stor skillnad sedan ett par månader tillbaka. Samtidigt finns det också flera innehav som tappat 1 000 kr eller mer i värde.

Må gott och investera väl!

Två nya bolag till Kombiportföljen

railcare

Jag har börjat köpa in två nya bolag i portföljen, Railcare Group och SEB. Det första bolaget har en rätt fin framtid framför sig, så trots något hög kurs i dagsläget ser det attraktivt ut ur ett långsiktigt perspektiv. Järnvägsunderhåll känns som en given, trygg (och lite tråkig verksamhet) som bör ge stabila kassaflöden – och utdelning.

SEB är Kombiportföljens fjärde storbank och även här kommer regelbundna köp ske framöver. Ingen större presentation behövs, annat än att framtidsutsikterna ser goda ut även för banker med tanke på hur mycket lån de tjänar pengar på, även om riskmomentet kan vara högre kreditförluster i takt med stigande räntor.

Samtidigt har jag också ökat på i endel av mina mer “stabila” bolag. NCC, Atlas Copco och Castellum exempelvis. Innehaven har blivit större i takt med kurserna gått nedåt. I NCC har jag hittils köpt för ca 22 000 kr. Det har även fyllts på i mina preferensaktier, som också sjunkit. Nivån i fallet Akelius Residential Pref. är jag nu nöjd med, liksom i Klövern Pref. Det verkar som det mesta sjunker igen på börsen, efter den starka återhämtningen under slutet av maj. Vissa innehav har blivit lite högre än vad som kanske var planerat, men samtidigt är det bra att ökningarna har skett i stabila bolag. I fallet NCC och Atlas Copco finns det en liten möjlighet att kurserna återhämtar sig inför andra hälften av utdelningen som kommer i höst.

Under juni väntar åtminstone två utdelningar, vilket är utgör en rätt skral utdelningsmånad. Bland annat får jag några kronor från Serendipity Innovations samt en lite större pengapåse från Atlas Copco.

Må gott och investera väl!