Månadsrapport oktober 2015

En månad ytterligare till ända, en månad som får kännetecknas som återhämtningens månad. Börsen fick se en bottennotering alldeles vid månadsskiftet september/oktober, och har därefter återhämtat sig på bred front.

Under månaden har det genomförts ett större antal affärer, både på säljfronten och köpfronten, där vinsthemtagningar har gjorts i varierande omfattning. Den rullande 12-månaders utdelningen har sjunkit till fördel för en större andel likvider. Antagandet om att vissa aktier skulle sjunka tillbaka något efter vissa avyttringar har dock inte infriats…

Totalt sett kommer dock det totala antalet aktieinnehav per konto att minskas successivt, där överlappningarna ska bli färre helt enkelt. Vissa innehav kommer dock fortsatt att innehas på kontona, som preferensaktier och “fixed-income”. Ett av huvudskälen till detta är att det är svårt att enbart med utdelningar och sparande få till en jämn nedsnittning av aktieinnehaven över tid. Förhoppningen är då att det ska kunna ske mer regelbundet, med färre innehav. En annan möjlig framtida åtgärd är att konsolidera sparandet till färre konton, men upplägget i dagsläget återspeglar en bra lösning som inte gör det aktuellt att göra en förändring i närtid.

En större summa utdelningar inkom också denna månad, medan sparandet har minskat med en tusenlapp. Avvaktar vissa extra-ordinära utgifter innan beslut huruvida sparandet kan genomföras enligt plan…

Utöver detta har jag mer och mer använt mig av teknisk analys i vissa aktier för att hitta möjliga ingångskurser för antingen köp eller sälj, i kombination med att använda avancerad orderläggning med längre giltighetstid. Då jag inte har större möjligheter att bevaka börsen under dagarna, så har jag börjat lägga in ordrar på förhand givna kurser, där jag använder tekniska indikatorer som hjälpmedel.

Skulden på kreditkontot har dessutom reglerats. Belåning kan komma att användas om många på förhand satta köpordrar går igenom.

Månadens summering ser ut på följande sätt:

Utdelningar + 1 757,90 kr
Avkastning + 15 892,82 kr
Procentuell avkastning + 5,12 %
Sparande/Uttag + 2 900,00 kr
Ingående värde 2015-10-01: 293 961,00 kr
Utgående värde 2015-10-31: + 310 577,25 kr

Må gott och investera väl!

Utdelning från NCC

Månadens sista utdelning inkom från NCC. Bolaget har halvårsutdelning, 6kr/aktie. Totalt inkom 474,00 kr, något lägre än vad som tidigare skulle ha inkommit, då jag håller på att försöka konsolidera aktieinnehaven på kontona. Små innehav har därför avyttrats. Totalt för månaden inkom 1 757,90 kr i utdelningar, hittils för året 11 180,55 kr.

Datum Bolag Konto Belopp
2015-10-30 NCC KF J 24,00
2015-10-30 NCC KF E 150,00
2015-10-30 NCC KF W 12,00
2015-10-30 NCC ISK C 288,00
Summa 474,00

Nästa utdelning väntas från Akelius Pref. och Atlas Copco, runt en tusenlapp totalt.

Må gott och investera väl!

Köp av aktier

Sålde förra veckan delar av eller hela aktieinnehav i Mycronic, NCC, H&M, Beijer Alma, Nordea, Industrivärden och MQ med vinst på runt en tusenlapp. Innehaven kommer bli färre, och därför kommer jag endast (troligtvis) öka i befintliga innehav. Tanken är också att försöka få ned antalet innehav per konto.

Det blev rätt många affärer, så jag redovisar inte köp-kurserna denna gång, men de var rätt attraktiva strax före uppgången som kom förra veckan… Jag snittar ned i följande innehav:

Aktie Nytt GAV Ny YoC
ABB 160,33 4,02%
AZN 558,93 4,34%
ATCO-B 218,67 5,49%
RATO-B 55,39 5,87%
SEB C 96,92 4,90%
TLSN 48,77 6,15%
KLOV-PREF 321,91 6,21%
TEL2-B 90,50 5,36%

Vissa av innehaven snittar jag ned med förhoppningen att kunna avyttra dessa, lite snabbare, med vinst. Det finns 20 000kr kvar att investera. Kan komma till användning i händelse av en dipp. Det nalkas också påfyllning i form av nysparande och utdelningar. Utdelning från NCC väntas den 30 oktober, följt av Atlas Copco den 4 november och Akelius Residential Pref. den 10 november.

Må gott och investera väl!

Uppdatering kombiportföljen

Veckan avslutade med en riktig tjur-rusning, återhämtningen märktes tydligt på innehaven. Månaden såhär långt har återhämtat runt 13 000 kr i avkastning. I sin helhet ligger Kombiportföljen mindre än -5% back motsvarande -13 000 kr -snart break-even med andra ord! Jag har passat på att börja sälja av innehav, framförallt de som gått riktigt starkt. Här inkluderas MQ, H&M och NCC.

Köp gjordes också i veckan för att snitta ned i endel innehav. Ibland har man tur med tajmingen… Egen rapport om veckans köp och sälj kommer. Återhämtningen blev riktigt bra i bolag som Atlas Copco, TeliaSonera, Ratos och Castellum, för att nämna några.

Har passat på att rensa upp i utseendet på själva google-dokumentet, så det ska se lite mer överskådligt nu… Avyttring av innehav kommer fortsätta framöver, men jag ligger i händerna på Mr. Market när målsättningen är uppnådd. Nästa vecka tyder det på att vi får se en rekyl, vilket kan möjliggöra lite fler köp. Trenden tycks ha vänt sedan börserna bottnade i slutet på september. Kanhända att börshumöret och kapitalflödena svängt tillbaka till aktiemarknaderna. Kan det fortsätta fram till rapport- och utdelningssäsongen nästa år?

Må gott och investera väl!

Strategiförändring av aktieinnehav

Jag har som bekant ett antal olika innehav på flera konton, och nu har jag tänkt ut hur dessa ska omfördelas framöver vad gäller aktieinnehav. I nuläget har jag sammantaget många innehav, och många innehav finns på flera konton samt att många av innehaven är små. Exempelvis finns preferensaktier och “fixed-income” på alla konton, av naturliga skäl -jag vill maximera kassaflöden från utdelning över året (för att kunna köpa regelbundet). Men utöver det har jag även reguljära aktieinnehav med utdelningar, vanligtvis utdelning på våren.

Jag har insett att ju fler innehav desto längre tid tar det att snitta ned kurserna i respektive aktie, då sparande inkl. utdelningar utgör en såpass liten del per månad att det har väldigt liten effekt. I det bästa av världar skulle jag vilja fylla på regelbundet i alla innehav varje månad, men det har inte varit möjligt.

Så, vad blir det istället? Jo, det blir på följande vis:

  • Varje konto får ha högst fem stycken preferensaktier, och högst tre “fixed-income”-aktier.
  • Därutöver får varje konto inneha högst tre-sex reguljära aktier
  • Sammantaget ska inte detta påverka utdelningstillfällena över året
  • Ny regel: Aktieslagen preferensaktier och “fixed-income” får utgöra maximalt 50% av portföljen, 50% reguljära aktier. Här mäter jag inköpskostnad, inte aktuellt värde.

Ett par positiva aspekter bör komma av detta:

  • Färre innehav ger möjligheten att oftare snitta ned i innehaven oftare än idag.
  • Det bör därför vara möjligt att fortare komma ned i attraktivt GAV innan kurserna börjar gå uppåt igen, ett dilemma som uppstått när börserna har haft en negativ trend.
  • Vid uppåttrend kan likvider ackumuleras alternativt snitta ned i den mån det går. Effekten borde bli att jag “tvingas” bygga likvider inför nästa dipp.

Som läget ser ut just nu ligger jag relativt bra balanserad vad gäller preferensaktier/fixed-income och reguljära aktier, därför kommer jag att sälja av innehav på alla konton och då främst de små innehaven. Just detta har delvis redan gjorts under veckan, men det återstår endel försäljningar innan jag är i mål.

Målbilden för innehav på respektive konto kan komma att se ut på följande vis. Hänsyn tas utifrån befintliga innehav, och viss överlappning kommer det vara åtminstone i ett kortare perspektiv. Mr. Market kan komma att få styra till viss del hur fort arbetet kan fortskrida (jag vill såklart inte sälja något innehav med förlust för sakens skull).

Konto Aktie Typ Värde
ISK J Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10
Kallebäck Fixed-income 5%
Atlas Copco Reguljär aktie 10%
Beijer Alma Reguljär aktie 10%
Ratos Reguljär aktie 10%
SJR Reguljär aktie 10%
Tele2 Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
KF J Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10%
Kallebäck Fixed-income 5%
Atlas Copco Reguljär aktie 10%
Investor>H&M Reguljär aktie 10%
TeliaSonera Reguljär aktie 10%
Vakant>SHB Reguljär aktie 10%
Vakant> Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
KF E Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10%
Kallebäck Fixed-income 5%
Atlas Copco Reguljär aktie 10%
NCC Reguljär aktie 10%
Ratos Reguljär aktie 10%
Vakant>INDU-C Reguljär aktie 10%
Vakant Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
KF R Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10%
Kallebäck Fixed-income 5%
ABB Reguljär aktie 10%
AtlasCopco Reguljär aktie 10%
Castellum Reguljär aktie 10%
Ratos Reguljär aktie 10%
Tele2 Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
KF W Vakant Pref. 10%
Vakant Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Vakant Pref. 5%
Vakant Fixed-income 5%
Vakant Fixed-income 10%
NCC Reguljär aktie 10%
Tele2 Reguljär aktie 10%
Vakant Reguljär aktie 10%
Vakant Reguljär aktie 10%
Vakant Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
ISK C Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10%
Kallebäck Fixed-income 5%
Atlas Copco Reguljär aktie 10%
Castellum Reguljär aktie 10%
NCC Reguljär aktie 10%
Nordea Reguljär aktie 10%
Tele2 Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
KF C Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10%
Kallebäck Fixed-income 5%
Atlas Copco Reguljär aktie 10%
Castellum Reguljär aktie 10%
SEB Reguljär aktie 10%
SJR Reguljär aktie 10%
Tele2 Reguljär aktie 10%
Summa     100%

 

Varje konto har målsättningen att ha 11 innehav, med möjlighet för ytterligare 1-2 innehav. Vissa innehav kan komma att fasas ut mot andra. Exempelvis kan jag tänka mig att byta ut Ratos, så det finns på färre konton. Atlas Copco och Castellum finner jag ingen direkt anledning att göra så, det är för fina bolag helt enkelt. Även preferensaktier/fixed-income kan komma att bytas ut eller konsolideras till färre innehav.

Denna sida kommer användas som referens.

Må gott och investera väl!

Skatt på ISK/KF

Ett problem för den nuvarande regeringen gällande den kommande höjningen av schablonskatten för dessa sparformer kommer uppenbara sig vid nästa börskrasch. Anledningen är att skatten är baserad på värdet av innehaven på dessa sparformer.

Ponera att en börskrasch “raderar ut” värden på 50%. I samma veva minskar statens skatteintäkter med 50% eftersom underlaget blir mindre värt. Ett argument ytterligare att köpa och behåll med andra ord. Sug på den karamellen!

Konsekvensen vid en börskrasch blir alltså följande:

  • Lägre skatt på sparformerna ISK/KF, i kronor räknat
  • Lägre skatteintäkter för staten, vilket regeringen säkerligen kommer kompensera för på annat sätt

Må gott och investera väl!

Skuldavskrivning CSN

IMG_0161

Fick hem ett brev från CSN. De brukar inte skicka brev såhär års, vanligtvis i samband med inbetalningsplan innan årsskiftet. Brevet innehöll ett besked om avskrivning av mitt annuitetslån, beräknat på skulden vid årsskiftet, 101 215kr. Lånet har nu skrivits ned med 28 313 kr. Lånet uppgår nu till 68 125kr! Till dryga 1% ränta! Riktigt trevlig överraskning!

Å andra sidan har vi belånat huset med 200 000kr för att finansiera en bergvärmeinstallation och renovering av källargolv/golvbrunnar samt fiber till huset. Till 1,67% ränta. Budgeten ser dock sammantaget lite bättre nu.

Må gott och investera väl!

Rapportsäsongen är här!

Tredje kvartalets rapporter kommer nu in i rask takt. Hittills har goda siffror redovisats från följande:

Atlas Copco: Fint rörelseresultat trots sjunkande orderingång och en möjlig utdelningshöjning nästa år, från 6 kr/aktie. Q3-rapport.

TeliaSonera: Helt ok resultat. De lär nog inte sänka utdelningen förrän efter nästa år. Bibehållen utdelning på 3 kr/aktie. Q3-rapport.

InWindo: Indirekt innehav genom Ratos. Fantastiskt resultat! Ratos lär hålla utdelningen på 3,25kr/aktie. Kursen lär skvalpa vidare i vanlig ordning, men öka fram närmare utdelning, och därefter skvalpa vidare. Q3-rapport.

Swedbank: Något sämre resultat med press på marginalerna, på flera områden. Lägre intäkter på deras fondverksamhet vilket jag trots allt ser som glädjande! Högre räntenetto kan ge högre marginaler framöver, men framförallt sänkta kostnader. Härifrån väntar jag lägre utdelning. Cirka 10 kr/aktie. Q3-rapport.

Fler rapporter inkommer närmaste veckorna. Spännande tider det här!

Må gott och investera väl!

Köpt lite TeliaSonera

Intressant spekulation i aktien som gjorde det möjligt att få ner GAV något på mitt innehav i bolaget.

Aktie Antal Inköpskurs Nytt GAV Ny YoC
TLSN 28 40,40 49,20 6,10%

Må gott och investera väl!

Utdelning från Hemfosa Pref.

Igår inkom lite mer utdelning, den här gången från Hemfosa Pref. Totalt inkom 285,00 kr, motsvarande 2,50 kr/aktie.

Datum Bolag Konto Belopp
2015-10-13 Hemfosa Pref. ISK J 62,50
2015-10-13 Hemfosa Pref. KF J 17,50
2015-10-13 Hemfosa Pref. KF E 20,00
2015-10-13 Hemfosa Pref. KF R 80,00
2015-10-13 Hemfosa Pref. ISK C 65,00
2015-10-13 Hemfosa Pref. KF C 40,00
Summa 285,00

Nästa utdelning kommer från NCC, och därefter väntar utdelning nästa månad från Atlas Copco.

Må gott och investera väl!

Inköp Ratos

Idag köptes 12 st Ratos B. Lite likvider fanns tillgängliga efter att utdelningar ackumulerats i tillräcklig mängd.

Aktie Antal Inköpskurs Nytt GAV Ny YoC
RATO-B 12 48,45 55,99 5,81%

Må gott och investera väl!

Ordentlig rekyl uppåt till slut

Börsen tycktes ha bottnat i slutet av september, och börserna har gjort en ordentlig återhämtning. Jag är tveksam till att återhämtningen fortsätter utan viss korrigering nedåt i närtid. Personligen noterar jag att utdelningarna tickar in i sakta mak, men även att värdet på innehaven har ökat sedan det bottnade på runt -32 000 kr. De senaste dagarnas återhämtning har halverat det.

Den första oktober passade jag på att sätta likvider i arbete. Inga återinvesteringar har dock gjorts av de utdelningar som kommit in hittils under månaden. Möjligtvis kan något köp göras när nästa utdelning tickar in från Hemfosa Pref. Anledningen är att trots hygglig nivå på utdelningarn under månaden är de rätt spridda mellan kontona. En tanke som slagit mig är att försöka konsolidera kontona något…

Vissa innehav har återvänt på plussidan, men jag kommer avstå försäljningar tillsvidare. Försöker hålla fast vid strategin att inte sälja i första taget. Den mest positiva aspekten som skett är utdelningshöjningen i MQ. Det hade givetvis varit trevligt med en större mängd aktier i bolaget, men jag misstänker att det uppstår fina köptillfällen vid nästa dipp, kanske redan nästa vecka om “prognosmakarens” data-algoritmer visar sig stämma även denna gång.

I övrigt kan noteras återhämtning på de flesta innehaven. Mina innehav i Atlas Copco har visserligen en bit kvar efter ett tap på drygt – 20%. Nu, under -10%. Bankerna tycks inte göra så stora avtryck liksom preferensaktierna, även om de återhämtat sig något. Atlas Copco kan jag tänka mig närmast att öka i, ifall den håller sig under 200 kr/st.

På den negativa sidan är TeliaSonera det mer oroväckande läget kring deras verksamhet i Euroasien, som tydligen ska försöka avyttras. Det är också tveksamt att utdelningsnivån på 3 kr/aktie kan bibehållas den dag då TeliaSonera krymper sin verksamhet vid ett sådant scenario. Mitt innehav är förhållandevis litet, och jag ser inga större problem att snitta ned vid tillfälle då framtidsbilden klarnar lite mer. Bolaget ser jag snarare som ett “fixed-income”-bolag snarare än en tillväxtraket.

Tele2 har dykt ned rätt mycket. Anledningen kan vara att ett nedbantat bolag ger en nedbantad omsättning. Det har dock inte kommunicerats någon nedbantad utdelning, tvärtom ämnar de höja den med 10% årligen. Antagligen återspeglas dock osäkerheten kring bolagets långsiktiga intjäningsförmåga, som underlag för en växande utdelning över tid, i bolagets aktie. Här kommer jag försöka prioritera inköp av fler aktier vid tillfälle.

Ratos utgör även det ett bolag som kan utökas ytterligare. Skulle önska lite mer kring hur vissa av deras innehav, främst i Norge egentligen står till. Oljekrisen har satt vissa spår i exempelvis Aibel. Hur står påverkan det har för Ratos i sin helhet tror jag dock är något överdriven. Det finns andra fina bolag i deras portfölj som motiverar fortsatt stabil utdelning, åtminstone i samma nivå som nu, 3,25 kr/aktie. En stor kassa gör heller inte saken sämre.

Beijer Alma har överaskat mig endel. Återhämtningen har varit fantastisk. Önsvärt hade varit några ytterligare aktier i detta fina bolag. En höjning nästa år är högst trolig, om jag ska våga på mig en gissning. Det får dock vänta, då innehavet faktiskt hamnade på plus idag! Spännande saker sker även i NCC som lär ge fin utdelning framöver, framförallt väntar en “Lex Asea”-notering med utgångspunkt för ett av deras affärsområden, NCC Housing. Här vankas fin extrautdelning, om det blir verklighet!

För övrigt finner jag det något frustrerande att “alltid” ha för lite likvider tillgängliga. Belåning har inte känts som ett möjligt redskap, det är rätt svårt att tajma köpen rätt. Å andra sidan får jag betrakta upp- och nedgångar som något naturligt. Det sker ständigt, i börsen generellt och i enskilda innehav. Jag skissade på en idé att försöka ligga 5% likvid. Det är en hygglig nivå att kunna använda i nedångar, som ger en extraskjuts då återhämtningen väl kommer. Realistiskt sett tror jag 2% kan vara nog så bra. Idén med att ligga nästan helt fullinvesterad väger över – det är det enda sättet att få så stor utväxling som möjligt i form av utdelningar.

Jag försöker inte spekulera, där jag försöker köpa billigt – sälja dyrt. Tajmingen för att lyckas med det konsekvent är rätt svårt, samtidigt som det är väldigt frestande! Istället försöker jag se köp av aktier till rimliga priser som mer eftersträvansvärt. Går det nedåt uppstår köptillfällen. Går det uppåt så ser det lite trevligare ut bland innehaven.

Må gott och investera väl!

MQ föreslår höjd utdelning

Det går bra för MQ enligt senaste rapporten, och de föreslår en höjd utdelning från 1,36 kr/aktie till 1,75 kr/aktie, en höjning med drygt 28 %. För egen del är innehavet ytterst lite, men som vanligt är det trevligt med utdelningar, särskilt trevligt med höjd utdelning!

Marknaden framöver får diktera förutsättningarna för ytterligare köp i bolaget. Vore trevligt med en liten större post, gärna under 40 kr.

Höjningen ökade rullande 12-månaders utdelning något.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Klövern Pref.

I fredags dök det upp utdelningar från Klövern Pref. in på kontona. Totalt inkom 415,00 kr som kvartalsutdelning. Kursutvecklingen i övrigt lämnar endel att önska…

Sammanställning får månaden hittils:

Datum Bolag Konto Belopp
2015-10-01 Kallebäck Property Invest ISK J 37,50
2015-10-01 Kallebäck Property Invest KF J 25,00
2015-10-01 Kallebäck Property Invest KF R 50,00
2015-10-01 Kallebäck Property Invest ISK C 25,00
2015-10-01 Kallebäck Property Invest KF C 25,00
2015-10-01 Saltängen Property Invest ISK J 129,85
2015-10-01 Saltängen Property Invest KF J 49,00
2015-10-01 Saltängen Property Invest KF R 68,60
2015-10-01 Saltängen Property Invest KF E 49,00
2015-10-01 Saltängen Property Invest ISK C 58,80
2015-10-01 Saltängen Property Invest KF C 66,15
2015-10-02 Klövern Pref. ISK C 80,00
2015-10-02 Klövern Pref. KF J 55,00
2015-10-02 Klövern Pref. KF R 75,00
2015-10-02 Klövern Pref. KF E 45,00
2015-10-02 Klövern Pref. KF W 5,00
2015-10-02 Klövern Pref. ISK C 75,00
2015-10-02 Klövern Pref. KF C 80,00
Summa 998,90

Noterar för övrigt den kraftiga uppgången på världens börser idag. Upp idag, ned imorgon?

Må gott och investera väl!

Köpt lite fler aktier

Häromdagen slog jag till och köpte lite fler aktier i befintliga innehav. Jag prioriterade främst mina mindre innehav, såsom Industrivärden, Nordea, Tele2 och AstraZeneca.

Tänkte passa på att standardisera redovisningarna av mina inköp:

Aktie Antal Inköpskurs Nytt GAV Ny YoC
AZN 1 538,00 566,54 4,28 %
BEIA B 3 176,00 191,17 4,45 %
INDU-C 4 146,60 147,81 4,23 %
NDA-SEK 12 93,45 100,46 5,69 %
TEL2 7 81,30 90,93 5,33 %

Inköpen ökade passiva inkomsten till 17 925,32 kr, rullande 12 månaders utdelning.

Må gott och investera väl!