Ekonomisk summering för 2015

Jag har under året förfinat strategin kring regelbundna investeringar i utdelande bolag, där jag viktat en fjärdedel av portföljens tillgångar till preferensaktier, och tre fjärdedelar till stora bolag i skilda branscher som har en god historik och fina möjligheter att fortsätta utvecklas positivt under många år. Sammantaget har det gett utdelningar under årets samtliga månader, med viss övervikt för månaderna mars-maj.

Inledningsvis investerade jag i ett fåtal bolag, främst svenska, men även ett par amerikanska bolag samt ett norskt bolag. Efter den kraftiga uppgången under de första tre månaderna valde jag att sälja av dessa med en ordentlig vinst, vilket förklarar en större del av årets avkastning. Jag valde att fokusera på att köpa fler bolag, men till små köp per affär, och över längre tid. Planen var att köpa under åtminstone ett års tid, vilket såhär i backspegeln inte riktigt blev som planerat. Ett av skälen var att köpivern tog över i takt med att börsen utvecklades negativt sedan i våras.

Ett annat skäl till att köpa lite men regelbundet har också med att göra att kassaflödet genom sparande och utdelningar är såpass litet att det gör väldigt liten skillnad på GAV för respektive aktie. Jag har också försökt att separera vissa typer av aktieinnehav mellan de olika kontona, lite för att få större spridning mellan olika aktieinnehav, men också för att oftare kunna snitta ned i de olika innehaven, vilket är fördelaktigt om dessa är färre.

När jag tittar på vilka mål jag formulerade tidigare kan jag konstatera ett blandat resultat. När det gäller YoC, som främst anger direktavkastning kontra inköpskurs (och inget annat), så har den hamnat relativt högt, vilket på sätt och vis är glädjande. Detta har varit möjligt med en relativt hög andel preferensaktier, men också högutdelande bolag. Jag har här kommit till en punkt där jag inte kommer höja andelen preferensaktier, snarare skulle jag vilja se en minskning…

Sparandegraden nådde inte riktigt upp till målen, där har jag hamnat i ett läge att det är med nöd och näppe jag uppnår den sparandegraden som utfallet speglar. Troligtvis kan jag komma att sänka sparandegraden under nästa år, vilket inte är önskvärt, men nödvändigt. Sparandet under året har visserligen skett regelbundet till olika konton, vilket möjliggjort regelbundna köp i små poster under året, men önskevärt hade varit att uppnå det målet.

Den riktigt negativa biten har dock utgjorts av stora uttag ur portföljen under året. Delvis har det varit förväntat. Exempelvis lät jag en stor portion pengar avkasta sig och ge fin avkastning tills dess att en stor inbetalning av vinstskatt gjordes. Därutöver har uttag gjorts då och då för att bekosta renoveringar för huset främst. Jag har brottats med dilemmat av att å ena sidan spara månatligen, och å andra sidan ta ut större belopp. Helst vill jag se en aktieportfölj som får arbeta ostört. Kan bli ett mål för nästa år.

En annan positiv aspekt är att 12-månaders rullande utdelning hamnade en bra bit över målsättningen. Framförallt hör detta ihop med att en stor andel av innehaven har en hög direktavkastning i nuläget. Däremot kommer den justeras ned en bit inför nästa år varefter bilden klarnar vad nästa års utdelningar blir. En större miss gäller exempelvis Atlas Copco, där jag gjorde misstaget att börja köpa till ett högt pris, i tron om att ordinarie utdelning uppgick till ett högre andel än vad jag fick intrycket. Ibland lönar det sig att lusläsa på djupet… Atlas Copco kommer troligtvis inte ha någon extrautdelning i paritet med årets, så där blir det troligtvis ett tapp. I övrigt emotser jag med spänning vad bolagen kommer lämna för utdelning nästa år. Förhoppningsvis blir det höjningar i flera bolag!

När jag tittar på hur portföljen avkastat utifrån de förutsättningar som varit under året kan jag glädjande nog konstatera att portföljen avkastat högre än börsen i övrigt. Utvecklingen under året började gå isär mot de flesta jämförelseindex jag tittat på, under sommaren blir det tydligt. En sannolik förklaring är “fixed-income”-bolagen hållit tillbaka nedgångarna jämfört med övriga börsen, och samtidigt hållit tillbaka uppgångarna, men inte i lika stor utsträckning. Därav har portföljen fortsatt utvecklas bättre än jämförelseindex.

Avslutningsvis kan jag konstatera, mot bakgrund av stora uttag att jag inte uppnått målet för hur stor portföljen skulle vara vid årsskiftet vad gäller värdet på innehaven. Det har heller inte varit möjligt att i någon större utsträckning genomföra kortsiktiga aktieaffärer för att kompensera detta. Det har heller inte varit önskvärt att försätta portföljen för onödigt stora spekulativa risker vilket får ses som en tröst i sammanhanget. Vad som är rimligt att sätta som mål till nästa årsskifte tål att tänkas på.

År Målsättning, kombiportföljen
Utfall, kombiportföljen
2015 Avkastning, innehav
 + 40 000 kr
 + 41 566,49 kr
Utdelningar, rullande
  + 15 000 kr  + 18 423,24 kr
Sparande  + 50 000 kr
 + 39 040 kr
Återbäring/uttag  – 120 000 kr
 – 199 500 kr
YoC  5,00 %
 5,90 %
Värde, innehav  375 000 kr  + 298 678 kr

Må gott och investera väl – och god fortsättning!

Månadsrapport december 2015

Årets sista månad slutade med en negativ utveckling i Kombiportföljen. Ett stort antal transaktioner gjordes i samband med en ordentlig dipp under månaden, och portföljen återhämtade sig inte riktigt under månaden, kanske blir bättre nästa månad. Några utdelningar trillade in. Samtidigt har sparande kommit upp lite grann, tack vare lite julklappspengar till vissa konton. Annars har jag ställt in endel sparande då julbudgeten sprack pga av rätt stora renoveringskostnader på huset som kom tidigare än planerat. ROT-avdraget sänks nästa år, så därför tar jag stora kostnader innan årsskiftet.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 266,14 kr
Avkastning  – 10 643,08 kr
Procentuell avkastning  – 3,66 %
Sparande/Uttag  – 15 700 kr
Ingående värde 2015-12-01:  + 318 130,00 kr
Utgående värde 2015-12-31:  + 290 678,00 kr

Må gott och investera väl!

Hyvlat av lite innehav

Dan före dan hyvlades det av i endel innehav på ett av kontona. Det blev Castellum, Tele2, Atlas Copco framförallt. Hade jag sålt allt hade jag tagit en större förlust. Nu hoppas jag istället att ta igen bortfallet med lite nya inköp efter årsskiftet, och en ordentlig uppgång inför utdelningssäsongen. Håller tummarna. Sammanlagt såldes aktier för cirka 20 000 kr. Pengar som behövs på annat håll…

Jag har kommit på ett nytt mål inför nästa år! Bygga upp en buffert på åtminstone 50 000 kr, som inte ska inräknas i Kombiportföljen. Effekten borde rimligen vara att Kombiportföljen, min pengamaskin, får arbeta lite mer ostört nästa år. Funderar på att slopa sparandet till Kombiportföljen nästa år, och fokusera sparandet på en buffert i första hand.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Serendipity Innovations och STAG

Årets sista utdelningar har kommit in från dessa bolag. Första månadsutdelningen från ett av mina amerikanska innehav, STAG inkom vilket är lite kul, även innehavet är litet i dagsläget.

Sammanställning för månadens utdelningar, enligt nedan:

Datum Bolag Konto Belopp
2015-12-17 Serendipity Innovations ISK J 60,00
2015-12-17 Serendipity Innovations KF J 24,00
2015-12-17 Serendipity Innovations KF E 36,00
2015-12-17 Serendipity Innovations KF R 60,00
2015-12-17 Serendipity Innovations ISK C 36,00
2015-12-17 Serendipity Innovations KF C 36,00
2015-12-17 STAG KF R 14,14
Summa 266,14

En liten presentation av STAG kanske är på sin plats. Jag fick upp ögonen på STAG när jag tidigare tittade på amerikanska REITs som HCP och Realty Income Corp, liksom andra liknande bolag. Jag har följt REIT-skribenten Brad Thomas inlägg med stort intresse på Seeking Alpha, som bevisligen har rätt god koll på REITs. Det finns lite olika typer av REITs, och detta är fokuserat på framförallt lagerbyggnader men också industri- och kontorsbyggnader. Bland de största kunderna är Dart Container, en stor tillverkare av pappersmuggar! Andra stora kunder är John Deere, Bank of America och Armacell.

Ett trevligt bolag med kunder som kanske inte byter stora lokaler i första taget. Bolaget har funnits i några år, och har förvärvat ett större antal byggnader, även om de ännu inte är en stor spelare i sammanhanget. Uthyrningsgraden ligger på ca 95%, skuldsättning på 40%. FFO/aktie ligger på $0,36 och utdelningen ska ligga på minst 90% (trust). I genomsnitt har de förvärvat fastigheter med 25% årligen, och ökat utdelningen med 35% senaste fem åren.

Kursen är något nedtryckt kan jag tycka i dagsläget. Köper gärna aktier uppåt $20-22 till nuvarande nyckeltal. Direktavkastningen ligger på 7,5% i dagsläget. Förhoppningsvis blir det några till framöver.

Må gott och investera väl!

Portföljens sammansättning

Jag tänkte kika lite hur den procentuella fördelningen mellan mina innehav ser ut i dagsläget, med det största innehavet först. För enkelhetens skull tar jag köpvärdet som utgångspunkt. Jag har avruntat lite för enkelhetens skull. Jag har inte betraktat portföljen på detta sätt tidigare, men förstår att det är ett enkelt sätt att bedöma riskerna i portföljen.

# Aktie % Kr
1 Atlas Copco AB 16 52 325,85
2 Klovern AB 10 33 343,37
3 Akelius Residential Pref. 9 28 579,24
4 Ratos AB 9 28 390,55
5 Castellum AB 8 26 791,43
6 Tele2 AB 7 23 859,76
7 Saltängen Property Invest 6 21 709,50
8 Hemfosa Fastigheter AB 6 21 064,08
9 TeliaSonera AB 5 16 357,43
10 Serendipity Innovations 4 12 404,04
11 Nordea Bank AB 4 11 587,52
12 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 8 668,62
13 Kinder Morgan Inc 2 6 257,81
14 Swedbank AB 2 5 728,18
15 Investor AB 1 3 755,42
16 HCP, Inc. 1 3 098,00
17 Realty Income Corp 1 3 018,19
18 Stag Industrial Inc 1 3 087,37
19 Hennes & Mauritz AB 1 2 970,42
20 SJR In Scandinavia AB 1 2 199,12
21 Investment Kinnevik AB 1 2 115,20
22 Svenska Handelsbanken AB (A-aktien) 0,5 1 679,02
23 Svenska Handelsbanken AB (B-aktien) 0,01 583,50
24 Abb Ltd 0,01 514,29
Summa 100 320 087,91

Vad som framträder är följande: Jag skulle vilja vikta ner vissa innehav med större andel, exempelvis preferensaktierna, mot innehav med ganska (löjligt låg?) andel typ Investor. Eller så slutar jag köpa vissa innehav, typ Saltängen Property Invest, och använder sparande och utdelningar till att köpa innehav med låg andel, typ SJR In Scandinavia AB.

Andelen preferensaktier/”fixed-income” ser hög ut, men kanske inte så farligt hög. Runt 37% finns i dessa typer av aktier, så jag kommer nog inte placera mer pengar här. Maximalt 40% är kanske en rimlig tumregel.

Utifrån helheten kan jag däremot notera att jag är väl diversifierad för olika upptänkliga scenarior. Gemensamt för dessa är att de ger utdelning. Tidigare hade jag NCC i portföljen, ett innehav jag då hade på runt 10%, men eftersom de hoppar över utdelning nästa år så valde jag att att gå ur när den ännu låg över mitt GAV.

Akilleshälen är att GAV för alla aktier är förhållandevis högt, börsen är högt värderad. Men, jag har lärt mig två saker i takt med att börsen gått ner sedan i våras. Ha tålamod, och fortsätt köp i nedgång. Förr eller senare vänder det upp. I händelse av en krasch lär det dock ta lång tid, och det är inte säkert att alla dessa innehav skulle klara en sådan krasch med bibehållen eller höjd utdelning.

Så, hur gör man i ett detta läge? Vänta och se kanske…

Må gott och investera väl!

Köpt H&M, och lite om Saltängen Property Invest

Innehav nummer 24 har hittat tillbaka i portföljen – Hennes & Mauritz. Köp under 300 kr/aktie har gjorts. En hel del annat har också köpts den senaste tiden, främst Atlas Copco, nu när kursen hamnat lite under 200 kr men också endel Castellum, Nordea, SEB, Ratos, TeliaSonera. Däremot har inte Investor riktigt hamnat i rätt läge än.

Månadens kris på marknaderna verkar vara det kommande beskedet från FED vilket fått investerarna att sälja av i väntan på att skyffla in pengarna igen när beskedet väl kommer. Det har även märkts bland preferensaktierna typ Akelius Residential Pref, och “fixed-income”-bolagen som Saltängen Property Invest. Jag ser ingen poäng att få ner GAV i dessa genom nya köp i dagsläget, jag har prioriterat andra innehav vid denna dipp. I fallet preferensaktierna är jag inte så orolig, där vet vi var utdelningarna kommer bli framöver (förutsatt att inget allvarligt inträffar).

I fallet Saltängen Property Invest är det ännu inte beslutat vad nästa års utdelningar kommer bli, det beslutas av ägarna på stämman, som troligtvis hålls i april, då det handlar om stamaktier. Det som påverkar kursen i dessa typer av bolag sägs bero på relationen mellan långa räntor och risken i bolaget i fråga. Nu ser det inte ut som något dramatiskt kommer ske inom överskådlig tid (närmaste halvåret), och det är fortfarande så att bolagets lånestock är bestämd till en fast ränta fram till 2020, men det är kopplat till ett swap-avtal vilket gör att om marknadsräntan understiger den fastställda räntan i swap-avtalet, så tas mellanskillnaden upp som en orealiserad värdeförändring och realiseras vid tillfället då swap-avtalet löper ut. Vid halvårsrapporten uppgick den till -382 000 kr.

Det betyder alltså att de rent ekonomiskt förlorar på det, då marknadsräntorna understiger den avtalade räntan. Inga jättepengar i dagsläget i förhållandet, men kan komma att öka om lägre ränta än avtalsräntan består fram till att avtalet löper ut. En liten detalj värd att nämna är amorteringstakten. Den uppgår till 1% av skulden per år vilket jag personligen kan tycka är lite lågt. Min bakgrund i styrelsearbete inom en bostadsrättsförening satte vi alltid amortering på lån på minst 2% beroende på lånets storlek. 1% ger ju en amorteringstid på 100 år vilket jag kan tycka är lite väl häftigt. Så, amorteringstakten ur företagets perspektiv på 1% är snålt -byggnaden lär knappast stå 100 år till. Det är inte riktigt så man kanske ska tänka, troligtvis rivs byggnaden förr eller senare varvid en ny uppförs (högst troligt) där gamla lån läggs på tillsammans med nya, och då med en högre skuldsättning för en byggnad som troligtvis har ett högre värde.

För övrigt finns det väldigt lite som antyder att bolaget genomgår någon typ av kris, men marknaden bedömmer snarare framtiden som lite osäker, vilket återspeglas i aktiekursen. Jag kommer behålla aktien, men hoppas givetvis att bilden klarnar framåt tiden för stämman vad gäller nästa års utdelningar. I värsta fall kanske det sker en sänkning, vad vet jag?

Må gott och investera väl!

Rött betyder kör, eller köp!

Ja det är dags för nedgång på börsen igen. Hur stor den är den här gången kan väl ingen veta, men jag har valt att börja spendera likvider i större mängd nu. Jag har suttit och lagt in ordrar och teknat in alla likvider som finns tillgängliga, belåningsmöjligheten låter jag vila än så länge. Det är främst fokus på befintliga innehav, och de stadigare bolagen främst. Ett undantag är att köpordrar lagts in i H&M under 300kr, inte säkert det sjunker så mycket, men det är åtminstone en chansning.

SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Atlas Copco, H&M, Castellum och Ratos främst som ska fyllas på. Endel ordrar gick igenom idag, och det är inte helt omöjligt att fler går igenom allteftersom nedgången fortsätter.

Jag har också tagit position i Realty Income Corp och HCP, samt fyllt på en liten post till i KMI, timmarna innan beskedet om utdelningssänkning kom igår. Tillsammans med STAG har jag nu två amerikanska månadsutdelare -även om beloppen just nu är högst blygsamma. Och två kvartalsutdelare.

Må gott och investera väl!

Inlösenskurser för preferensaktier

I portföljen har jag för tillfället Akelius Residential Pref., Klövern Pref., Serendipity Innovations Pref. och Hemfosa Pref. Inlösenskurserna är viktiga att hålla ögonen på, då dessa anger målet för hur mycket kursen kan öka till fram till det tillfället, i teorin. Hittills har utvecklingen sedan i våras varit rätt dålig, olika skäl till detta har stötts och blötts. Min egen gissning är att det tillkommit en hel del preferensaktier under året vilket spär ut investeringskapitalet samt att intresset från större investerare svalnat endel.

  1. Inlösenskursen för Akelius är 375kr år 0-5 år efter initiala emitteringen, därefter sjunker det ner till 330kr år 5-10.
  2. Inlösenskursen för Klövern är 500kr efter initiala emitteringen, någon bortre tidsgräns verkar det inte finnas, eller trappvis nedtrappning.
  3. Inlösenskursen för Hemfosa är 211,25kr 0-4 år efter initiala emitteringen, mellan år 5 och 10 år 195,00kr och därefter 178,75kr.
  4. Inlösenskursen för Serendipity är 120kr år 1 efter initiala emitteringen, därefter 110kr år 2 och slutligen 105kr fram till år 4.

Lite krasst kan man säga att kurspotentialen ligger mellan det pris man förvärvat preferensaktier till, och inlösenskurserna. Det framgår också att vilkoren skiljer sig mellan preferensaktierna, där Klövern har de bättre vilkoren enligt min mening. Serendipity Innovations har den minsta potentialen till god kursutveckling/inlösen.

Översatt till procentuell avkastning mellan köpkurs och inlösen kan vara värt att hålla koll på, speciellt om man ämnar äga aktierna över längre tid. Det kan ju finnas andra aktieslag som ger bättre avkastning… Värt att nämna är att bolagen kan tendera att “svälta ut” preferensaktieägarna genom att låta tiden gå då inlösenskurserna sjunker äver tid i de flesta fallen.

Personligen betecknar jag preferensaktierna 1-3 som tryggare att äga på längre sikt, medan den sistnämnda betraktas som ett kortsiktigare innehav. Den har dock högst direktavkastning, över 8% mot aktuell aktiekurs.

Jag betraktar preferensaktier som obligationer, där kvartalvis utdelning ger medel som jag kan rikta mot andra innehav i portföljen, i fina bolag som AtlasCopco, H&M eller Castellum. Med lite tillförsikt ser jag inte så mörka moln vad gäller preferensaktier på medellång sikt, möjligtvis kan ränteutvecklingen på långa räntor bidra till sjunkande aktiekurser. Men målsättningen är att vänta in inlösen, åtminstone i några av dessa.

Må gott och investera väl!

Ja, året slutar väl på plus

Om inget dramatiskt sker under då återstående dagarna på året så verkar året sluta på plus när det gäller avkastning. Året har genererat utdelningar vilket möjliggjort nya köp. Vad nästa år har att erbjuda får väl framtiden utvisa, men det tycks nog fortsätta dyka upp lite mörka mål på himlen, både geopolitiskt och på makronivå. Incidenter runt om i världen kan skapa köptillfällen i fina bolag, vilket inte ska underskattas. På önskelistan står nog H&M under 280-300 kr, Castellum kring 110-150kr men även några fler amerikanska innehav, som Realty Income Corp på $40-45.

Ett par önskemål är att försöka vikta ner andelen preferensaktier, även om jag inte är orolig för att utdelningarna ska utebli. Avkastningen däremot har lämnat endel att önska… Så länge de genererar regelbunden utdelning  kan jag investera med hjälp av dessa i lite andra bolag.

Det finns en malande tanke att det vore trevligt att sälja av alla innehav precis innan börsen åker utför stupet nästa gång. Sannolikheten att det inträffar är väl rätt låg, tajmingen alltså. Ett par sätt att försöka hantera detta är att försöka bygga på med likvider för att kunna köpa lite billigare i händelse av en krasch. Jag har funderat kring vilket andel likvider som är lämpligt, och det finns säkert otaliga teorier kring detta. Just nu ligger andelen likvider på 15% efter att jag tidigare avyttrat samtliga aktier i NCC. Det lutar åt att försöka avyttra ytterligare innehav vid tillfälle, till förmån för fina bolag som ännu inte hittat in i portföljen. Samtidigt som jag ska försöka öka andelen likvider upp mot 30%.

Med viss försiktighet kommer det ske köp, företrädesvis med hjälp av den avancerade orderläggningen där jag kan sätta köpkurs på förhand med längre giltighet. Därefter är det bara att vänta…

Må gott och investera väl!

Sålt NCC och Kallebäck Property Invest

Under dagen såldes dessa till marginell vinst. Inräknat utdelningar, lite mer. NCC såldes då de inte kommer ge utdelning nästa år. Den kommer finnas i bevakningslistan givetvis, tills situationen framöver klarnar. Kommer de tillbaka med utdelningar två gånger per år, och köpkurserna är attraktiva så ser jag inget problem att äga aktien.

Kallebäck fick en rätt stark uppgång idag, så jag passade på att avyttra den med några procents vinst, och med utdelningar det genererat hittils, än mer. Är mer tveksam till denna typ av bolag, men den kommer finnas i bevakningslistan och det är inte omöjligt att den kommer köpas till lite lägre kurs framöver.

Jag väntar fortfarande på att Saltängen ska återhämta sig inför utdelningen nästa gång. Under tiden har det blivit några få köp för att kunna snitta ned kursen. SAS pref är en aktie som jag tycker fick en lite oväntad uppgång efter senaste utdelningen. Där trodde jag att den skulle falla tillbaka något, en aktie jag gärna skulle kunna ha i portföljen igen.

I skrivande stund ligger jag med en större hög kontanter som kan sättas i arbete under den turbulens som troligen kommer råda i kölvattnet av att centralbankerna ska fortsätta droga marknaderna eller inte. Så, håll i hatten -snart lär det storma friskt på finansmarknaderna.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport november 2015

utv-jan-nov-2015

Trenden uppåt tycks hålla i sig även under november. Endel transaktioner har gjorts, och likvider finns ändå tillgängliga för ytterligare köp. Det finns ett par amerikanska innehav i portföljen numera, de har inte utvecklats åt det bättre hållet än, men utdelningarna kommer ge lite tröst. I övrigt ser det rätt trevligt ut då innehaven som helhet hittills utvecklats mer positivt än övriga stockholmsbörsen under året.

På den negativa sidan kan konstateras att NCC ställer in nästa års utdelningar, vilket påverkar den passiva inkomsten. Nästan en tusenlapp av de sammanlagda utdelningarna skulle genereras från bolaget, utifrån innehavets storlek i dagsläget. I den bästa av världar kan jag sälja NCC med vinst snarast möjligast, annars får jag väl låta det ligga kvar i portföljen, och kompensera bortfallet med andra innehav. Innehaven i portföljen ska ge utdelning, enligt de kriterier jag satt upp.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar + 995,00 kr
Avkastning + 2 408,94 kr
Procentuell avkastning + 0,76 %
Sparande/Uttag + 2 900,00 kr
Ingående värde 2015-10-01: + 310 577,25 kr
Utgående värde 2015-10-31: + 318 130,00 kr

Må gott och investera väl!