Månadsrapport januari 2016

Årets första månad började deppigt, med större nedgångar på världens börser, så också i Kombiportföljen. Jag ligger för tillfället belånad med 12 000 kr då köptillfällen uppenbarade sig. Några mindre affärer har gjorts och för tillfället har jag 26 innehav. Ett antal innehav har glädjande nog rapporterat utdelningshöjningar, som sammantaget höjde rullande 12-månaders utdelning till över 18 000 kr.

Sparandet till Kombiportföljen ligger på is, då amorteringar av butikskrediter står högst på listan, tillsammans med sparande till ett räntekonto via Avanza/Collector med 0,5% ränta. Det ska bli ett sekundärt buffertkonto, som ska sparas i händelse av det primära buffertkontot töms. Till respektive konto sparas 1000 kr / månad. Allt överskott när allt är betalt varje månad går till amorteringar, och dessa bör vara slutbetalda senast vid halvårsskiftet. Därefter återupptas sparandet till Kombiportföljen med dubbel styrka, för att uppnå målet om sparande för året. Två butikskort klipptes förresten under månaden för att undvika att nyttjas fler gånger.

Utdelningar mottogs under månaden på knappt 1 400 kr. Portföljen backade något, inkl. utdelningar backade den −4,15%. Då jag ligger lite belånad är siffrorna givetvis lite dopade, därav den lilla skillnaden mellan in- och utgående värde.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  +1 383,53 kr
Avkastning  − 13 404,15 kr
Procentuell avkastning  − 4,63%
Sparande/Uttag  + 300,00 kr
Ingående värde 2015-12-31:  + 290 678,00 kr
Utgående värde 2016-01-31  + 290 205,00 kr

Blir februari en bättre månad?

Må gott och investera väl!

Portföljens utdelningar

Tänkte sammanställa årets inrapporterade utdelningar i ett eget inlägg. Hittils har endast några bolag rapporterat utdelningar, och preferensaktierna kommer inte med någon höjning (vilket är väntat). Tekniskt sett är det utdelningsförslag som lämnats i samband med boksluten, årets utdelningar fastslås på respektive bolagsstämma. Detta gäller svenska bolag. Några procents utdelningshöjning för portföljen som helhet är välkommet – vi får se hur det utvecklar sig!

Bolag Utdelning 2015 Utdelning 2016 Ökning (kr) Ökning (%)
Abb Ltd 0,78 CHF
0,74 CHF – 0,04 CHF – 5,0 %
AstraZeneca PLC 25,93 kr 18,07 kr + ?
Akelius Residential Pref. 20,00 kr 20,00 kr  –
Atlas Copco AB 6,00 kr 6,30 kr + 0,30 kr + 5,0 %
Castellum AB 4,60 kr 4,90 kr + 0,30 kr + 6,5 %
HCP, Inc. $2,26
$2,30 + $0,04 + 1,8 %
Svenska Handelsbanken AB (A)
5,84 kr 6,00 kr + 0,16 kr + 2,7 %
Svenska Handelsbanken AB (B)
5,84 kr 6,00 kr + 0,16 kr + 2,7 %
Hemfosa Fastigheter AB 10,00 kr 10,00 kr
H & M Hennes & Mauritz AB 9,75 kr 9,75 kr
Industrivarden AB 6,25 kr 5,00 kr – 1,25 kr – 20,0%
Investor AB 9,00 kr 10,00 kr + 1,00 kr + 11,0 %
Kinder Morgan Inc $1,93 $0,51 – $1,42 – 75 %
Investment Kinnevik AB 7,25 kr 7,75 kr + 0,50 kr + 7,0 %
Klovern AB 20,00 kr 20,00 kr  –
Nordea Bank AB 5,72 kr 5,92 kr + 0,20 kr + 3,0 %
Ratos AB 3,25 kr 3,25 kr
Realty Income Corp $2,28
$2,39 + $0,11 + 4,8 %
Saltängen Property Invest 9,80 kr 9,80 kr
SAS AB 50,00 kr 50,00 kr
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,75 kr 5,25 kr + 0,5 kr + 10,5 %
Serendipity Innovations 8,00 kr 8,00 kr
Stag Industrial Inc $1,268 $1,39 + $0,122 + 9,6%
SJR In Scandinavia AB 6,20 kr 7,40 kr + 1,20 kr + 19 %
Swedbank AB 11,35 kr 10,70 kr – 0,65 kr – 5,7 %
Tele2 AB 4,85 kr 5,35 kr + 0,50 kr + 10,0 %
TeliaSonera AB 3,00 kr 3,00 kr

Fortsättning följer…

Uppdaterad 30/1 Fler bolag har lämnat förslag till utdelning. Räknat om amerikanska bolag till dollar istället, enklare så.
Avyttrat fåtal AstraZeneca och Industrivärden som sänkte 12-månadersutdelningen, utdelningshöjning i flertalet bolag höjde däremot rullande 12-månaders utdelning till över 18 000 kr.

Uppdaterad 4/2 SEB lämnade en fin rapport och en utdelning 10,5% högre än förra året.

Uppdaterad 9/2 Handelsbanken ökade utdelningen något. AstraZeneca återstår att se vad utdelningen för året egentligen blir. Hittar ingen uppgift vad andra utdelningen för året blir.

Uppdaterad 19/2 Höjning för SJR in Scandinavia AB och bibehållen utdelning för Ratos. Återstår nu bara vilken utdelning det blir för Saltängen Property Invest.

Uppdaterad 7/3 Även Saltängen har lämnat utdelningsförslag, oförändrat. Glädjande! Återstår egentligen bara vad AstraZenecas andra utdelning blir, men nu har jag inga aktier i bolaget längre så det gör varken till eller från hur det blir med den saken.

Kan konstatera att det blev några procents utdelningshöjning som helhet, exakt hur mycket har jag inte orkat räkna på.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Realty Income Corp och STAG

Små utdelningar från de amerikanska innehaven kom in på kontona häromdagen. Det är månadsutdelare, och innehaven är rätt små i dagsläget, så därför blev det inte många kronor från dessa.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-01-18 Realty Income Corp KF E 9,73
2016-01-18 STAG KF R 14,21
Summa 23,94 kr

Må gott och investera väl!

Möda lönar sig på sikt

Efter att ha börjat köpa Castellum sedan förra året, kom idag en fin tröst i form av en utdelningshöjning på 7%. De höjer utdelningen från 4,60 kr/aktie till 4,90 kr/aktie. I skrivande stund äger jag 175 st som skulle ge 805 kr i utdelning (räknat på förra årets utdelningsnivå). Med höjningen hamnar den på 857,50 kr. En fin liten höjning på drygt en 50-lapp med andra ord! Dagens bokslut fick köparna att återvända i aktien, men jag ligger ändå minus liksom de flesta av mina aktieinnehav. Inget som oroar mig dock. Det får gärna fortsätta nedåt ett tag till, då jag kan fortsätta köpa allt billigare vilket får ner GAV till lite mer attraktiva nivåer inför nästa uppgång. Önskar att det fanns mer likvider att tillgå bara…

Ytterligare lite belåning har använts att köpa lite AstraZeneca och SAS Pref. Rullande 12-månaders utdelning har letat sig upp till nästan 18 000 kr.

Må gott och investera väl!

En liten uppdatering

Ja, såhär långt in på 2016 har börsutvecklingen satt sina spår i värdet på Kombiportföljen. Portföljen har backat runt 6% och börsen i övrigt runt 10% sedan årsskiftet, en liten tröst måhända. Jag har nyttjat några tusenlappar i belåning för att snitta ned i aktierna som rasat mest, huvudsakligen i stamaktier. Jag kan också tycka att värderingarna faktiskt kommit ned till attraktiva nivåer, även om det ännu inte råder fyndläge. De utdelningar som kommer in används till att köpa aktier. Inte många innehav på plus, så varje köp ökar direktavkastningen något, vilket också får ses som en tröst!

Budgeten för 2016 har spikats och det ser ut som att det går att prioritera både amortering på lån och krediter, uppbyggnad av sparbuffert samt sparande till Kombiportföljen. Däremot inte säkert att sparandet kommer ske månatligen förrän senare under året, när vissa krediter amorterats bort. Syndiga butikskrediter först, sedan sparandet. Jag ser inga skäl till att sparmålet inte kan uppnås. Butikskrediter i all ära, så länge dessa betalningar sköts som de ska, och helst betalas av snabbare än plan slipper man räntepålägg och annat som snabbt kan dränera ekonomin i hushållet. Har målsättningen att dessa ska vara avbetalda till halvårsskiftet. Korten kommer klippas rätt snart så frestelsen att ytterligare belasta dessa med nya krediter försvinner också. Kan tilläggas att nästan all butikskredit härrör från en större bygghandel som finanserat rätt omfattande renoveringar i huset. Inga kapitalvaror här inte!

Åter till portföljen. Totalt sett har Kombipotföljen backat drygt 44 000 kr, eller nästan 16%. Endast ett fåtal innehav ligger på plus. Värst till ligger Kinder Morgan Inc som backat över 50%, å andra sidan har jag drygt 6 200 kr investerat i bolaget vilket därmed utgör ett förhållandevis litet innehav. Men det vore tråkigt om bolagens redan ansträngda läget förvärrades ytterligare… Uppstår tillfälle kan jag tänka mig att köpa en liten post till, då bolaget till stor del verkar i en bransch med höga inträdesbarriärer. Atlas Copco ligger också dåligt till, minus 22%. Det är portföljens största innehav där jag satsat nästan 50 000 kr, som just nu på papperet är värt runt 39 000 kr… Bolaget verkar i en bransch som kan tänkas få lite större problem om det är så att konjukturen får för sig att gå ned det närmaste året, men jag är inte så orolig för utdelningen. Innehavets storlek har däremot ställt till lite problem. Varje gång jag köper aktier i bolaget sänks GAV ytterst marginellt… Det är bara att gilla läget.

Den inslagna vägen består. Fortsätta köpa aktier i bolag som ser attraktiva ut i ett långt perspektiv. Ju längre ned kurserna dyker desto fler aktier kan köpas. Faktum är att jag nog föredragit det framför det omvända. Hade jag köpt i en ständig uppgång hade det känts mer motigt, antar jag. Färre aktier hade kunnat köpas. Det scenario som utspelar sig sedan nästan ett år tillbaka, då börsen toppade senast har möjliggjort köp med gott samvete så att säga. Det är oftast inte fel att köpa aktier i nedåtgående trend. Enda anledningen att inte göra det, är om bolagen ställs inför problem som slutar i konkurs, vilket såklart är svårt att förutse. Exempelvis ser jag inte att Atlas Copco utgör någon källa till större oro.

Däremot så hade det varit kul om preferensaktierna får en revansch. Jag försöker hålla mig borta från nya köp i dessa. Så länge jag håller mig en hygglig bit under inlösenskursen kan jag känna mig lugn. Och hoppas att inga stora överaskningar kommer. Räntorna ligger fortsatt på låga nivåer, men jag antar att många aktörer vill komma ur mer riskfyllda innehav som dessa ändå får utgöra i sammanhanget. Jag ser dock inga större orosmoln i fastighetssektorn än, och bolagen har uttrymme att betalas utdelningarna.

Som en parentes har jag köpt in mig i SAS Pref. och AstraZeneca idag med ambitionen bygga upp innehaven till rimligt pris under de kommande månaderna. I backspegeln så var det ett felaktigt beslut att sälja av SAS Pref. för några månader sedan, då jag hade ett GAV runt 485 kr. Nu står den nästan 40 kr högre… Förhoppningsvis letar den ner sig, men jag köper så länge den håller sig kring 520 kr eller under. Direktavkastning på nästan 10% med kvartalsutdelning är svår att motså. Låga oljepriser gynnar också branschen, och kan de klara hålla eller rentav ta marknadsandelar går de en rätt ljus framtid till mötes. AstraZeneca har sjunkit en bra bit och står inte alltför högt värderad. Den köper jag gärna under 530-540, men gärna billigare. Två utdelningar under året är en klar bonus.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Hemfosa Pref.

Häromdagen fick jag en liten kvartalsutdelning från ett av preferensinnehaven, Hemfosa Fastigheter. Den här gången trillade några hundralappar in.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK J 77,50
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 17,50
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. KF E 20,00
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. KF R 87,50
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK J 72,50
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 40,00
Summa 315,00

 

Utdelning från Saltängen Property Invest och Klövern pref.

Årets första utdelningar kom in häromdagen. Det blev dryga tusenlappen, vilket är en schysst start på året. Klöven Pref. fortsätter sina kvartalsutdelningar, men kursen har sjunkit ned ytterligare. Inga nya inköp kommer ske än. Saltängen Property Invests utdelningar för 2016 återstår att meddelas, och förhoppningen är åtminstone att den ska bibehållas på denna nivå.

Erhållna utdelningar denna gång, enligt följande:

Datum Bolag Konto Belopp
2016-01-05 Saltängen Property Invest ISK J 166,60
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF J 49,00
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF E 61,25
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF R 80,85
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF W 12,25
2016-01-05 Saltängen Property Invest ISK C 73,50
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF C 66,15
2016-01-05 Klövern Pref. ISK J 100,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF J 65,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF E 75,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF R 95,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF W 15,00
2016-01-05 Klövern Pref. ISK C 105,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF C 80,00
Summa 1 044,60

Härnäst väntas utdelning från Realty Income Corp, Hemfosa Pref. och STAG.

Må gott och investera väl!

Nytt år – vissa justeringar

Då böckerna nu är stängda för 2015 kommer jag genomföra vissa justeringar som kommer få viss påverkan på 12-månaders rullande utdelning och mål.

För det första så kommer jag stryka Atlas Copcos bonusutdelning ur min utdelningskalender, som erhölls i juni. En stor miss kan jag tycka, att inte hålla isär ordinarie utdelning och bonusutdelning… Det upptäcktes efter att jag började köpa bolaget när kursen låg på 250 kr / aktie. Vid det tillfället såg ju avkastningen rätt fin ut. Räknat på enbart ordinarie utdelning har jag sett mig nödgat att fortsätta snitta ned för att få till en någorlunda schysst direktavkastning, även om den fortfarande är under 3% räknat på 2015 års ordinarie utdelning. I skrivande stund skrivs utdelningen ned med 50% motsvarande 1 314 kr, vilket påverkar utdelningsnivån för 2016 ganska mycket. En liten tröst i sammanhanget är att bolaget kan komma med en liten höjning, men det återstår att se.

I samband med detta sjönk YoC från 5,93% till 5,51%. Atlas Copco ligger just nu på 2,80% i direktavkastning mot mitt GAV, 214,16 kr/aktie. Målet är att komma under 200kr, men jag kommer avvakta ytterligare köp då jag misstänker att kursen kommer fortsätta ned en bra bit till innan det vänder.

För 2015 satte jag upp 16 000 kr per månad som mitt övergripande mål att uppnå i passiv inkomst, räknat på den månatliga kostnadsnivån för året. Det kommer justeras upp med 500 kr per månad för 2016. Jag har enligt en 10-årsprognos räknat med att jag behöver öka på utdelningarna motsvarande ökade levnadskostnader. Detta kommer ske årligen tills dess att jag når upp till målet om full kostnadstäckning i form av utdelningar. Det kommer dock påverka den procentuella andelen utdelningar i förhållande till utgifter. Passiv inkomst motsvarade i skrivande stund 9,59% och sänks därmed till 8,64% inräknat även lägre rullande 12-månaders utdelning.

För övrigt håller jag fortfarande på att fila på en “game plan” för hur jag ska uppnå mina mål för året. Vi har lyckats med konststycket att dra på oss endel kreditskulder i samband med våra husrenoveringar. Dessa är av typen räntefria krediter (tack och lov), men behöver så att säga all uppmärksamhet för att betalas av. Det kommer klaras av inom budget, men det kommer troligtvis bli så att sparandet till Kombiportföljen behöver strykas tills dess att skulderna är borta. Det kommer troligtvis ta ungefär fyra månader då vi kommer beta av dessa snabbare än plan. Parallellt med detta kan också viss uppbyggnad av buffertsparande göras för att inte hamna i den sitsen framöver. Husrenoveringarna börjar närma sig slutfasen, och därefter finns inga omedelbara renoveringsbehov inom överskådlig framtid (läs, flera år). När bufferten är uppbyggd, vilken kan nås till hösten, kommer sparandet att återupptas med full styrka och troligtvis kommer målet uppnås innan året är slut. Jag har inte spikat hushållsbudgeten för 2016 än, så därför är det inte riktigt klargjort hur siffrorna kommer se ut.

För övrigt verkar börsåret starta uselt, men jag ser ingen anledning att paniksälja den här gången heller! 🙂

En liten tröst är att utdelningarna snart ramlar in på kontona, närmast kommer Klövern Pref., Saltängen Property Invest och Realty Income Corp, för att nämna några.

Må gott och investera väl!