Månadsrapport februari 2016

utveckling-1-år-feb-2016

Ännu en månad till ända och det ser bättre ut än förra månaden, även om året hittils lämnar endel att önska. En större portion sparande skedde under månaden och portföljen har vuxit något. Börsen i övrigt har återhämtat sig någon, även om jag misstänker att det bara är temporärt. Ett nytt bolag har lagts till i portföljen, för att börja smått exponera lite mot oljeindustrin. Annars har väldigt få affärer gjorts under månaden; främst har Ratos fått påfyllning.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 701,29 kr
Avkastning  + 6 126,94 kr
Procentuell avkastning  + 1,93 %
Sparande/Uttag  + 16 600 kr
Ingående värde 2016-02-01:  290 205,00 kr
Utgående värde 2016-02-29  + 317 438,00 kr

Bifogar även en graf med en översikt för erhållna utdelningar sedan januari 2015, månadsvis.

utdelningar-månadsvis-feb-2016

Ännu en graf visar hushållets förhållande mellan tillgångar och skulder där skillnaden utgör eget kapital, och återspeglar 2015.

status-tillgångar-skulder-eget-kapital

Skulderna ökade något under oktober då hushållet belånades för att finansiera nu bergvärmepump och andra renoveringar. Över tid bör de blåa graferna öka och de röda minska, annars så gör man något fel? Soliditeten var 54,90% den sista februari.

Blir mars en ännu bättre månad?

Må gott och investera väl!

Skalat av lite Castellum, köpt DHT Holding, Inc

Efter att ha utvecklats drygt 10% på ett av kontona sålde jag 15 st Castellum med en hygglig vinst på 200 kr (mer än dubbelt så mycket som utdelningen skulle ha gett).

Detta gjordes för att köpa ett nytt bolag som jag nosat på en längre tid. DHT Holdings, Inc är ett norskt bolag, med juridiskt säte på Bahamas och börsnoterat på New York-börsen, som ägnar sig åt att frakta råolja i båtar. Riktigt stora båtar

Värt att notera är att bolaget klarat att växa både organiskt och genom förvärv trots låga oljepriser samtidigt utan att öka skuldsättningen för mycket.

För det första är skuldsättningen hanterbar, cirka 51% av tillgångarna (som utgörs av ett antal båtar, främst så kallade VLCC, supertankers). För det andra är en mindre del av båtarna kontrakterade under flera år, som genererar lägre, men förutsägbara intäkter. En större andel av båtarna är hyrs däremot ut mot spot-marknaden, vilka ger bra mycket högre intäkter, och därmed mer lukrativa.

Bolaget sjösätter under 2016 ytterligare fem båtar. Bolaget har tidigare förvärvat båtar från bland annat Samco, en stor operatör på marknaden.

  • EPS väntas öka med 21%, bruttovinsten med nästan 70% under 2016
  • P/E ligger förnärvarande kring 5
  • P/B är låga 0,7.
  • Direktavkastningen ligger 14,5% (vid pris kring $5,80)
  • Utdelningsandelen är på attraktiva 60%.
  • Bolaget delar ut varje kvartal

Bolaget är egentligen rätt litet, med Benjamin Grahams mått, men jag ser ingen poäng att försöka värdera bolaget med de kriterierna. Snarare är bolaget ett av de mer riskfyllda investeringarna i portföljen, som indirekt är exponerat mot en krisande bransch som oljeindustrin utgör. Men likt Kinder Morgan Inc är de inte direkt exponerad mot oljepriset, deras tjänster efterfrågas trots lågt oljepris. Oljan behöver trots allt transporteras till olika länder med hjälp av båtar, då inte pipelines utgör något realistiskt alternativ.

Jag har initierat en position i DHT Holdings, Inc till kursen $5,80.

Läsvärda Seeking Alpha-artiklar här, här och här samt en väldigt detaljerad analys här.

Denna manöver tryckte upp YoC till 5,80 för portföljen, och ger en rullande 12-månaders utdelning på över 20 000 kr. En milstolpe om något! Och jag har nu två bolag som är exponerad mot oljemarknaden, men som inte borde vara avhängigt ett visst oljepris. Däremot tycks de vara prissatta efter oljepriset, vilket gör att man kan köpa ganska billiga aktier just nu.

Må gott och investera väl!

Utdelning från HCP Inc.

Månadens sista utdelning, årets första kvartalsutdelning från utdelningsaristokraten HCP Inc har inkommit. Ett av portföljens minsta innehav renderar inte så stor utdelning i kronor räknat, dessutom störtdök kursen nyligen efter rapporterat endel oroväckande problem i bolaget. Jag fortsätter bevaka utvecklingen, men känner mig komfortabel med att behålla det ringa innehavet. Bolagets historik, som visserligen inte säger så mycket om framtiden, liksom en kompetent ledning ger goda odds för att bolaget kommer övervinna de nuvarande problemen företaget står inför. Läs gärna mer på Seeking Alpha om detta fina bolag.

Sammanställning enligt nedan:

Datum Bolag Konto Belopp
2016-02-24 HCP Inc. KF C 41,42
Summa 41,42 kr

För övrigt har jag gjort lite uppdateringar i Kombiportföljen, det visade vissa felaktigheter. Vissa utdelningar har också legat fel. Ratos har ju utdelning i April, inte Mars… Det förändrar graferna lite, som förövrigt kan begrundas i detalj här.

Må gott och investera väl!

Utdelningar från Realty Income Corp, STAG Industrial och Kinder Morgan Inc

Har helt missat att utdelningar inkommit från dessa tre bolag. Realty Income corp finns inte längre i portföljen, så det lär dröja ett tag innan fler utdelningar kommer därifrån. Däremot glädjande att första utdelningen från Kinder Morgan Inc nu kommit. STAG Industrial ser ut att vara närmast köpkandidat så länge kursen håller sig nere.

Sammanställning enligt följande:

Datum Bolag Konto Belopp
2016-02-19 Kinder Morgan Inc KF C 33,12
2016-02-17 STAG Industrial KF R 14,22
2016-02-17 Realty Income Corp KF E 10,03
Summa 57,37 kr

Det återstår en utdelning för denna månad och det är HCP.

Må gott och investera väl!

Kinder Morgan inc

Gårdagens riktigt glädjande nyhet är att Warren Buffets Berkshire Hathaway tankat drygt 26 miljoner aktier i bolaget.

Det gör att den fina ägarbilden i bolaget, där störste ägaren tillika VD:n får sällskap av en riktig veteran. Ska med intresse följa bolagets resa framöver, kanske blir det en ljusare utveckling för bolaget där Warren Buffet säkerligen kan bidra med positivt värdeskapande.

Må gott och investera väl!

Köp i Ratos

Köpte idag 173 st aktier i Ratos till kursen 45,32 utöver de jag redan äger i bolag, inför bokslutet som kommer imorgon. Totalt har jag 781 st aktier som, räknat på 2015 års utdelning, kommer ger drygt 2500 kr i utdelning. För övrigt kan noteras att Ratos A-aktie står betydligt högre än B-aktien, på 63 kr. Önskar att B-aktien vågade klättra upp en bit…

Hoppas att det positiva överväger det negativa i rapporten som kommer imorgon onsdag den 17 februari.

Må gott och investera väl!

Sålt Realty Income Corp

Med risk för att ångra även denna försäljning, liksom tidigare avyttringar i bolag som Mycronic och MQ, så slog jag dock till av skälet att värderingen klättrat lite väl högt. Jag tycks emellanåt drabbas av dilemmat med att sälja vinnarna, och behålla förlorarna…

Men, nu är jag ju ingen vidare trader i allafall, och jag försöker hålla mig till de kriterier jag satt upp. När en aktie har kommit upp i värdering så ska de avyttras helt enkelt. Kallt, känslofritt och mekaniskt.

Den lilla posten i Realty Income Corp köptes för drygt 3 000 kr, och såldes för 3 500 kr, en vinst på cirka fem hundra kronor (tack vare Avanzas mini-courtage). Synd bara på valutaväxlingen, men man kan inte få allt i livet. Cirka 17% vinst är jag dock ändå nöjd med.

Jag har gärna bolaget i portföljen, men jag ämnar vänta tills värderingen kommer ned igen, cirka $50, gärna under, är rätt schysst för “The Monthly Dividend Company®”.

Tillsvidare låter jag likviderna ligga tills något annat intressant dyker upp. Just nu verkar det inte råda brist på investeringsmöjligheter, även om billigt lär bli billigare, om man ska tro förstå-sig-påarna.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Ja, häromdagen inkom fler utdelningar. Den här gången gav utdelningarna drygt 600 kr.

Samman ställning enligt nedan:

Datum Bolag Konto Belopp
2016-02-09 SAS Pref. ISK J 100,00
2016-02-09 SAS Pref. KF J 37,50
2016-02-09 Akelius Residential Pref. ISK J 65,00
2016-02-09 Akelius Residential Pref. KF J 75,00
2016-02-09 Akelius Residential Pref. KF E 45,00
2016-02-09 Akelius Residential Pref. KF R 110,00
2016-02-09 Akelius Residential Pref. ISK C 115,00
2016-02-09 Akelius Residential Pref. KF C 55,00
Summa 602,50

Det kommer också utdelningar från Realty Income Corp och STAG Industrial under månaden. Den första kvartalsutdelningen från Kinder Morgan Inc kommer också denna månad liksom HCP Inc.

Må gott och investera väl!

Analys av Alfa Laval

logo-alfalaval

Snabbfakta

Alfa Laval är en global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter är värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler. Alfa Lavals produkter används bl.a vid framställning av livsmedel, kemikalier och läkemedel, i verkstadssektorn gruvindustrin och på fartyg. Produkterna säljs i cirka 100 länder.

Värderingskriterier, Benjamin Graham
Jag har använt mig av dessa kriterier för att skapa mig en rimlig bild om bolagets värdering.

Bolagsstorlek ( > $2B)
Bolaget är värt cirka 53 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.
OK
Tillgångar ( > 2x skulder)
Soliditet har legat under 50% senaste 10 åren. Soliditeten var 35,5% enligt senaste årsredovisningen (2014). För 2015 anges att skuldsättningen sjunkit tack vara högre kassaflöde.
OK
Intjäningsförmåga (Inga förluster, 10 år)
I snitt har bolaget gjort 6,40 kr i vinst per aktie senaste 10 åren. Företaget har inte gått med förlust något år.
OK
Utdelningshistorik ( >20 år)
Bolaget har delat ut sedan räkenskapsåret 2002. Utdelningen bibehållen men oftast höjd. Bolaget avnoterades på Stockholmsbörsen i samband med att Tetra Pak/Tetra-laval-koncernen ägde bolaget från 1991-2002.
EJ OK
Vinsttillväxt ( >33%/10 år)
Vinsten har utvecklats positivt senaste 10 åren.
OK
P/E < 15 senaste 3 åren
Senaste året har P/E-talet rört sig nedåt. Vid 128 kr är P/E 14.
Nästan OK
Bokfört värde/aktie < 1,5 / aktie
Bolagets värde är 128 kr / aktie.
OK

Det finns lite olika sätt att mäta finansiell styrka i bolaget, här upptaget i kriterier “Tillgångar”. Man kan titta på relationen ‘Omsättningstillgångar’ / kortfristiga skulder, och här ser det inte jättebra ut för bolaget. Kortfristiga skulder understiger omsättningar men inte dubbelt upp för att ses som finansiellt starkt ut i Grahams mått mätt. Soliditeten har historiskt sett dock varit klart godkänd.

För att få fram det så kallade Graham-talet beräknas det på detta sättet:

 √ 22,5 * Earning per share * book value per share = 135,7

22,5 anges som det högre spannet en värdeinvesterare kan betala för en aktie, som högst. Ett aktiepris under detta nummer anses vara köpvärt. Men då är det tveksamt om det finns någon större uppsida i aktien. Snarare ser jag detta som en signal att aktien är värderad i det högre spannet och kanske bör avyttras till förmån för andra mer attraktivt värderade bolag.

Istället behöver vi titta på vad som är ett mer rimligt pris att betala. Benjamin Graham tog fram en formula som får fram ett bolags intrinnic value, beskrivet i hans bok Intelligent Investor. Den ser ut på följande sätt:

 V = Trailing 12 months earnings per share * (8,5 + 2g)

Här beräknar man ett genomsnitt för vinsten per aktie över tid, upp till 10 år. Därefter anges P/E 8,5, ett bolag utan tillväxt som multipliceras med 2 gånger vinsttillväxten de närmaste 7-10 åren. Här lämnar han öppet för viss spekulation hos investeraren, vilket får ses som en svaghet med formulan. Men det bör ge en fingervisning.

Han formulerade dock om detta och tog hänsyn till den 20-åriga AAA-obligationen (kanske kan ses som den riskfria räntan?). En investering bör vägas mot vilken avkastning man skulle fått av att placera sin pengar i trygga obligationer menas då. Då ser formulan ut på följande sätt:

  V = Last 12 months earnings per share * (8,5 + 2g) x Z / Y = 110,6

Formulan tar hänsyn till obligationsräntor för AAA-rankade företagsobligationer. Z anges för 1962 års genomsnittsavkastning för en 20-årig AAA-rankad företagsobligation. Y är den aktuella avkastningen på denna. Nu finns det inget samlad information kring svenska 20-åriga AAA-obligationer och dess ränta, och Benjamin Graham använde amerikansk statistik för detta. Så hur ska man tänka här? I brist på bättre alternativ tar jag den amerikanska räntan och matar in i formeln.

Nästa steg, och det här är det viktigaste, innefattar sista steget i arbetet med att få fram en rimlig köpkurs för bolaget. Det görs sonika på detta sättet:

 Intrinsic Value / nuvarande aktiekurs = 0,84

Då värdet understiger 1 är aktien, till nuvarande kurs, inte köpvärd. Vad är rimligt inköpspris då? Ja, runt 110 kr. För att ta lite höjd för den lite nyckfulla Mr. market så tänker jag mig ett köpspann mellan 90-110kr. Under 100 kr är absolut köp till reapris. Att det sedan är en smula svensk industrihistoria inbakat i priset, är en trevlig bonus.

Kommentarer kring utfallet för värderingskriterierna

Det finns lite olika sätt att se på förhållandet mellan tillgångar och skulder. Önskvärt är att investera i bolag med stark balansräkning. Frågan är också om man ska exkludera goodwill, vilket annars kan bli lite missvisande gentemot bolag som inte är lika förvärvsdrivna som Alfa Laval. Soliditeten har befunnit sig i ett spann mellan 35%-50% senaste 10 åren, där 2010 låg på 50%, i finanskrisens efterdyningar.

Utdelningshistoriken i Alfa Laval är 13 år, sedan räkenskapsåret 2002. Här är önskvärt att bolag har en minst 20-årig utdelningshistorik. Det är svårt att få fram tillförlitliga uppgifter kring hur utdelningar hanterades i Tetra Laval-koncernens ägo. 13 års utdelningshistorik med oftast höjd utdelning är dock positivt.

P/E-talet har sjunkit under 2015 i takt med lägre aktiekurs, samtidigt som bolaget presterat hyggligt i senaste kvartalet 2015. Däremot ser utsikterna sämre ut enligt bolagets prognos. Alla delar utvecklas inte positivt, och det pågår ett arbete inom bolagets säljstruktur vilket tycks vara kostsamt och tidskrävande.

Vinsttillväxten får jag fram till i snitt 14% per år senaste 10 åren. Här döljer sig rätt mycket förvärvsdriven tillväxt, och mindre del organisk tillväxt. Här behöver jag titta lite närmare på bolagets balansräkning för 2015, speciellt vad gäller goodwill. Men 14% årligen är förvisso fina siffror. Jag har räknat på 5% vinsttillväxt i denna analys, som kanske återspeglar rimlig vinstillväxt framöver.

Sammantaget gör detta att bolaget lär komma ner i attraktiva nivåer under 2016, och jag ser en möjlighet i att bolaget fortsätter växa, samt reda upp det strukturella arbete som pågår i bolaget. Men det kan komma att ta 1-2 år innan man kan skörda frukterna av detta arbete.

Ett köp kring 90-110 kr lär inte vara dåligt. Önskvärt är att kunna köpa under 100 kr. Vid 100 kr och en vinst på 9,60 kr/aktie (5% vinsttillväxt) för 2016 hamnar P/E på 10,4. Det tar jag alla dagar.

Kommentarer mottages gärna. Första riktiga Graham-analysen från min sida, och jag kanske inte fått allting rätt!

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering februari 2016

I ett inlägg i december presenterades en sammanställning för portföljen för hur den såg ut vid det tillfället, och den procentuella viktningen i respektive. Här kommer en uppdatering i vad som kan komma att bli en följetong med lite regelbundenhet. Senast var för drygt en månad sedan, och endel saker har hänt sedan dess:

# Aktie % Kr Förändring
1 Atlas Copco AB 16 52 325,85 49 531,55
2 Klovern AB 10 33 343,37 33 915,26
3 Akelius Residential Pref. 9 28 579,24 29 154,10
4 Ratos AB 9 28 390,55 31 738,91
5 Castellum AB 8 26 791,43 22 294,09
6 Tele2 AB 7 23 859,76 22 370,90
7 Saltängen Property Invest 6 21 709,50 22 300,26
8 Hemfosa Fastigheter AB 6 21 064,08 21 523,11
9 TeliaSonera AB 5 16 357,43 16 316,98
10 Serendipity Innovations 4 12 404,04 14 023,92
11 Nordea Bank AB 4 11 587,52 11 610,65
12 SEB AB
3 8 668,62 9 843,44
13 Kinder Morgan Inc 2 6 257,81 6 257,81
14 Swedbank AB 2 5 672,56 5 672,56
15 Investor AB 1 3 755,42 7 177,97
16 HCP, Inc. 1 3 098,00 3 098,00
17 Realty Income Corp 1 3 018,19 3 018,19
18 Stag Industrial Inc 1 3 087,37 6 262,19
19 Hennes & Mauritz AB 1 2 970,42 5 778,96
20 SJR In Scandinavia AB 1 2 199,12 3 838,68
21 Investment Kinnevik AB 1 2 115,20 3 088,56
22 Handelsbanken AB (A) 0,5 1 679,02 1 679,02
23 Handelsbanken AB (B) 0,01 583,50 1 127,00
24 Abb Ltd 0,01 514,29 514,29
25 SAS Pref. 5 848,00
26 Industrivärden 1 194,44
Summa 100 320 087,91 339 103,84

Nästa gång får jag organisera om ordningen lite, men summa summarum så har portföljen vuxit lite. Rätt lite pengar har investerats i preferensaktier och “fixed-income”, till fördel för andra innehav, vilket är ett pågående arbete som initierats med syfte att öka på i andra innehav.

Må gott och investera väl!

Har börsen blivit billig nu?

Året har ju startat allt annat än glädjande när vi blickar mot börserna runt om i världen, och i enskilda aktier. Men det finns några ljuspunkter, åtminstone i min portfölj. Mer om det senare. Den nedåtgående trenden, som man får säga har pågått sedan förra våren ser inte ut att vara över riktigt än. Problemen tycks hopa sig inom råvaruindustrin, tillverkningsindustri för att troligtvis spilla över på fler branscher. Hög skuldsättning och krympande marginaler lär snart accelerera inom alla delar av ekonomin. Åtminstone går det att spekulera så.

I ett läge av fortsatta nedgångar, eller rentav ras lär medierapporteringen domineras av den ena domedagsprofetian efter den andra. Arbetslösheten lär öka, nedläggningar likaså.  Priset på aktier lär fortsätta rasa likaså. Problemen lär hopa sig. Det har hänt förr och kommer hända igen.

Just nu ser portföljen rätt illröd ut. Värst till ligger Atlas Copco, men också Tele2 och endel preferensaktier. Men på den positiva sidan, såhär långt på året utgörs av två fastighetsbolag. Nämligen Castellum och Realty Income Corp. Jag tänker inte dra snabba slutsatser av detta. Det är fina, stabila bolag med en stark ställning på marknaden. Båda har gått uppåt, och ligger på blått i min portfölj. Jag kommer inte avyttra dessa, utan de får fortsätta uppåt för mig. Faller de ned lär jag köpa fler. Vinnare ska inte säljas.

Jag frigjorde lite kapital igår och plockade in en del aktier vilket fick upp 12-månaders tullande utdelning till över 19 000 kr. Riktigt kul! Detta trots hög amorteringstakt på skuldsidan. Nästa månad hoppas jag kunna amortera än mer och snabba på processen ytterligare. Buffertar ska också byggas upp och där återstår lite arbete.

Jag kan konstatera att den nedåtgående trenden gör det fortsatt aktuellt att köpa aktier -de blir ju billigare och billigare hela tiden. En svårbedömd aspekt är dock framtida utdelningstillväxt i vissa bolag. Det kan komma sänkningar, vilket inte är önskvärt. Därför lär jag försöka prioritera utdelningsaristokraterna i första hand. Castellum till exempel!

Hur gör du i nuvarande börsläge?

Må gott och investera väl!