Utdelning från SEB

Så har månadens sista utdelning inkommit. Denna gång från SEB. 138 st aktier gav 724,50 kr.

Sammanställning enligt nedan:

Datum Bolag Konto Belopp
2016-03-30 SEB A ISK J 220,50
2016-03-30 SEB A KF R 220,50
2016-03-30 SEB A ISK C 189,00
2016-03-30 SEB A KF C 94,50
Summa 724,50 kr

Nästa månad väntas kvartalsutdelningar från Hemfosa Pref, Klövern Pref, Ratos och TeliaSonera – bland annat. April är den månad på året som ger mest utdelning.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Nordea

Ännu en utdelning har inkommit, den här gången från Nordea. Sammanlagt blev det 715,44 kr. Utdelning per aktie landade slutligen på 5,91 kr per aktie, då den sätts i Euro. Endel av utdelningen har återinvesterats.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-03-29 Nordea ISK J 248,34
2016-03-29 Nordea KF J 35,47
2016-03-29 Nordea KF R 100,51
2016-03-29 Nordea ISK C 266,08
2016-03-29 Nordea KF C 65,04
Summa 715,44 kr

Må gott och investera väl!

Utdelningar under mars, såhär långt

Det har betalats ut ett antal utdelningar hittills under månaden, vilket alltid är lika roligt. Jag sammanfattar dessa i ett inlägg.

Mars 2016
Datum Bolag Konto Belopp
2016-03-23 Sdiptech Pref ISK J 72,36
2016-03-23 Sdiptech Pref KF J 24,12
2016-03-23 Sdiptech Pref KF R 60,30
2016-03-23 Sdiptech Pref KF E 48,24
2016-03-23 Sdiptech Pref ISK C 48,24
2016-03-23 Sdiptech Pref KF C 36,18
2016-03-23 Castellum KF R 392,00
2016-03-23 Castellum KF W 63,70
2016-03-23 Castellum ISK C 269,50
2016-03-23 Castellum KF C 78,40
2016-03-22 Handelsbanken A KF W 60,00
2016-03-22 Handelsbanken B ISK C 84,00
2016-03-16 STAG Industrial KF J 17,98
2016-03-16 STAG Industrial KF R 13,89
Summa 1 268,91

Nästa vecka väntar fler utdelningar.

Sålt SEB C, köpt SEB A

Då kurserna i de båda aktierna nu utvecklats lite väl långt ifrån varandra gjorde jag slag i saken och sålde mina 107 st aktier i SEB C med GAV på 92,00 kr, till 96,25 kr/aktie. Försäljningen innebar en blygsam, men icke desto mindre glädjande vinst på cirka 4,5% eller drygt 400 kr. För likviderna köpte jag aktier i SEB A istället, till inköpskursen 88,20 kr.

Manövern gav inte bara en liten vinst, jag ökade på antalet aktier från 107 st till 138 st, och därmed ökade också utdelningen från 561,75 kr till 724,50 kr, en ökning med 162,75 kr. Direktavkastningen ökade från 5,71% till 5,96%. Ett annat ord för en “win-win”! Utdelningen erhålls den 31 mars. Nu köptes något fler aktier då endel likvider fanns att tillgå, men även rensat för detta blev det ett nettotillskott i antalet aktier och utdelning.

Må gott och investera väl!

På köpfronten intet nytt

Det har varit rätt tunt med inlägg på sistone, främst för att det inte skett några speciella börshändelser. Den rätt skarpa uppgång som skett har nu pågått i ungefär fyra veckor och därför har det inte funnits några skäl att göra någonting. Några utdelningar har inte kommit in heller, dock kommer det utdelningar närmaste två veckorna…

Jag har noga följt uppgången och förr eller senare stöter vi på motstånd och när det sker lär börserna åka söderut återigen. Möjligtvis dippar det nedåt inom någon vecka, men april bör annars kännetecknas som en tydligare nedgång. Framförallt tror jag toppen nås i individuella aktier i samband med att utdelningar avskiljs. Det är väldigt frestande att gå ur marknaden i ett flertal bolag som återhämtat sig fint.

Orostecken på olika plan växer i omfattning, vilket lär spilla över på marknaderna förr eller senare. Men något som triggar ett ras har ännu inte uppenbarat sig, men gör det lär det vara så att “cash is king” i ett sådant scenario… Om nu inte någon hacker stjäl även mina likvider förstås!

Må gott och investera väl!

Prognos för målet om passiv inkomst

Jag gillar Z2036 och hans sparkalkylator Deluxe. Med den så går det få fram en rätt trevlig prognos för sparandet, och vad det resulterar i givet olika parametrar. Lite beroende på hur man räknar så inser jag att min förhoppning om att kunna uppnå mitt mål på 9-10 år i själva verket tar 11-14 år. Även med mer optimistiska förhoppningar än vad som kanske är rimligt så är det svårt att komma under 10 år.

Exempel på en prognos jag satt upp, inte nödvändigtvis den mest realistiska:

portföljprognos

Men det går att dra några viktiga slutsatser.

 1. Avkastning i form av högre pris på aktier ger inte mer utdelning bara för att värdet på aktierna ökar i värde. För att dra nytta av värdeförändring behöver man köpa billigt och sälja dyrt, och hoppas på att det man köper istället ger mer utdelning en den tidigare investeringen. Det är inte alltid praktiskt.
 2. Ett sparande bör öka årligen, än att ha samma sparande varje månad. Ett bibehållet sparande över tid blir i realiteten ett sänkt sparande över tiden på grund av inflationen. De allra flesta människor med arbetsinkomst får en löneförhöjning varje år, och därför bör man kunna öka på sparandet varje år. Ett ökat sparande varje år ger dessutom stor skillnad på slutresultatet.
 3. Ett sparande över en längre tidshorisont (säg efter 10-15 år), minskar behovet av ett månadssparande drastiskt. Det finns ganska liten mening med att tillföra sparande så länge, ränta-på-ränta-effekten har vid det laget vuxit sig så stark.
 4. Oavsett hur prognosen ställs givet olika parametrar är prognosens största svaghet utdelningssänkningar. En utdelningssänkning gör att målet tar mycket längre tid att uppnå även om sänkningen är marginell. Därför ska man inte fortsätta äga aktier i bolag som sänker utdelningen, framförallt om innehavet utgör en större del av portföljen. Skulle däremot priset på aktien sjunka markant kan det finnas skäl att köpa in sig igen, men personligen skulle jag välja andra aktier först.
 5. En stor börsnedgång eller börskrasch, beroende på när den inträffar under spartiden kan få rätt negativa följder. Risken för utdelningssänkning ökar markant. Då avkastningen i form av värdeförändring inte är det primära, bör man inte avvika från sin plan att fortsätta månadsspara i samt återinvestera utdelningar i aktier, men enbart i aktier som trots den inträffade nedgången ändå höjer utdelningen.

Det är uppenbart så att en prognos alltid är en prognos men den kan återspegla fullt möjliga scenarior, om man har realistiska förväntningar på den. För att uppfylla prognosen behövs dock en rimlig “affärsplan”. Det är viktigt att förstå att endel av parametrarna är påverkbara, och vissa är det inte.

Påverkbara parametrar såsom:

 1. Sparande
 2. Courtage och andra avgifter
 3. Vilka bolag du investerar i

Icke påverkbara parametrar såsom:

 1. Portföljens årliga avkastning
 2. Utdelningsnivå över tid
 3. Skatt

Hur mycket pengar du stoppar in i ett sparande och vilken utdelning den ger tillbaka är enligt min mening de viktigaste parametern att hålla reda på. Vilka bolag som är rimliga att investera i är också en högst påverkbar parameter. Skillnaden mellan tro, förhoppning och absoluta utfall är bevisligen tydliga. Historik ger oftast en god ledtråd även om det inte är allt. Men att jaga avkastning kräver rätt stor portion tid, analys och framförallt tur och god tajming. Risken är stor att förlora pengar – ett tabubelagt ord i mitt huvud.

Sedan finns det givetvis andra aspekter att ta hänsyn till. Framförallt är tidpunkten viktig. Ett högt pris på en aktie är oftast inte roligt att betala, även om själva grundtesen är att regelbundet köpa aktier med hjälp av sparandet samt återinvestera utdelningarna i fler aktier, oavsett börsläge. Däremot leker jag med tanken att bygga likvider vid sidan av nämnda regelbundna sparande i aktier, som brukas i ett sådant läge att en börsnedgång ägt rum. Dessa brukar historiskt sett inträffa med viss regelbundenhet med flera års mellanrum. Då dessa scenarior sällan inträffar är sannolikheten ganska stor att detta sekundära sparande hinner växa sig ganska stort. Jag leker med idén att effekten av att skjuta in en större summa pengar när kurserna som står som lägst blir detta en extra hävstång vid den efterföljande uppgången i form av en större årlig utdelning. Men finns det någon lämplig parkeringsplats för ett sådant sparande som ger bra avkastning?

En prognos värd att fundera kring leder också till tankar hur “affärsplanen” bör utformas, utvecklas och exekveras. Och det finns anledning att återkomma i ämnet.

Må gott och investera väl!

Återhämtning

utveckling-1-år-5-mars

Portföljen har såhär långt på året gått från ett stort minus till ett litet plus på 0,7%. Den har återhämtat sig snabbare än OMXS30 då innehaven i framförallt Atlas Copco (14% av portföljen) och Ratos (12% av portföljen), som återhämtat sig starkt, utgör en stor andel av portföljen.

När vänder det ner igen?

Må gott och investera väl!