Utdelning från Ratos

Nu har årets enskilt största utdelning inkommit, från Ratos. Totalt 2 538,35 kr erhölls. Likviderna från denna, samt tidigare utdelningar, har nu börjat så smått sättas i arbete. Framförallt har nya aktier köpts i Tele2, men också Ratos samt några välplacerade kronor har lagts på preferensaktier, där skillnaden mellan nuvarande kurs och GAV har varit som störst.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-04-20 Ratos B ISK J 975,00
2016-04-20 Ratos B KF J 139,75
2016-04-20 Ratos B KF E 585,00
2016-04-20 Ratos B KF R 468,00
2016-04-20 Ratos B ISK C 260,00
2016-04-20 Ratos B KF C 110,50
Summa 2 538,35

Denna utdelning var den sista för denna månad. Nästa månad väntas tungviktare som Atlas Copco dela ut, liksom investmentbolagen Industrivärden, Investor och Kinnevik. Sen är det åter dags för kvartalsutdelning från preferensaktierna för Akelius Residential Pref. och SAS Pref. Dessutom väntas första utdelningen från det senast köpta innehavet DHT.

Må gott och investera väl!

Utdelning från STAG Industrial och Telia Company

Häromdagen inkom utdelningar från dessa bolag. STAG Industrial ger månadsutdelning, och uppgick till 31,13 kr denna månad. Telia Company, som bolaget numera heter ger utdelning två gånger per år (vilket är glädjande), gav denna gång 543,00 kr.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-04-18 STAG Industrial KF J 17,56
2016-04-18 STAG Industrial KF R 13,57
2016-04-18 Telia Company ISK J 160,50
2016-04-18 Telia Company KF J 93,00
2016-04-18 Telia Company KF R 97,50
2016-04-18 Telia Company ISK C 115,50
2016-04-18 Telia Company KF C 76,50
Summa 574,13

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering april 2016

Det är dags för en portföljuppdatering. Senaste gången det gjordes var den 2 februari som går att läsa här.

# Aktie Kr Förändring
1 Atlas Copco AB 49 531,55 50 629,37
2 Klovern AB 33 915,26 33 915,26
3 Akelius Residential Pref. 29 154,10 29 751,10
4 Ratos AB 31 738,91 41 260,74
5 Castellum AB 22 294,09 0,00
6 Tele2 AB 22 370,90 28 232,24
7 Saltängen Property Invest 22 300,26 22 300,26
8 Hemfosa Fastigheter AB 21 523,11 21 523,11
9 TeliaSonera AB 16 318,05 16 318,05
10 Serendipity Innovations 14 024,64 14 024,64
11 Nordea Bank AB 11 610,65 13 238,05
12 SEB AB
9 843,44 12 165,06
13 Kinder Morgan Inc 6 257,81 6 257,81
14 Swedbank AB 5 672,56 5 672,56
15 Investor AB 7 181,06 7 181,06
16 HCP, Inc. 3 098,00 3 098,00
17 Realty Income Corp 3 018,19 0,00
18 Stag Industrial Inc 6 264,61 6 264,61
19 Hennes & Mauritz AB 5 204,58 5 204,58
20 SJR In Scandinavia AB 3 839,76 3 839,76
21 Investment Kinnevik AB 3 089,52 3 089,52
22 Handelsbanken AB (A) 1 679,02 1 679,02
23 Handelsbanken AB (B) 1 127,00 1 127,00
24 Abb Ltd 514,29 514,29
25 SAS Pref. 5 848,00 11 325,00
26 Industrivärden 1 194,44 1 194,44
27 DHT 0.00 9 535,00
Summa 339 103,84 349 265,53

Här har det skett endel påfyllningar i befintliga innehav, framförallt i Ratos B, Tele2 B och SAS Pref. Ett nytt innehav har hittat in i portföljen efter att ha djupdykt bland mindre olje/gasrelaterade bolag. Ett bolag som ser hygglig ut i rådande läge, nämligen DHT.

Ett par bolag har avyttrats under perioden. Och det blev Castellum och Realty Income Corp. Anledningarna har jag skrivit om tidigare. Medel från försäljningarna inkl. försäljningsvinst och utdelningar har satts i arbete.

I och med den senaste tidens affärer har den 12-månaders rullande utdelningen fått en skjuts uppåt, och uppgår i skrivande stund till drygt 21 500kr, blott 2 500 kr från årets mål. YoC har ökat drastiskt till 6,16%, mestadels på grund av den höga direktavkastningen i DHT, men också för att avyttringen i Castellum (som har en något lägre direktavkastning) har möjliggjort påfyllning i innehav med högre direktavkastning som Ratos B, Tele2 B och SAS Pref.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Hemfosa Fastigheter Pref. och Saltängen Property Invest

Idag kom utdelning från dessa två bolag in på kontona. Sammanlagt inkom 315,00 kr från Hemfosa Fastigheter Pref. och 509,60 kr från Saltängen Property Invest.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-04-13 Saltängen Property Invest ISK J 166,60
2016-04-13 Saltängen Property Invest KF J 49,00
2016-04-13 Saltängen Property Invest KF E 61,25
2016-04-13 Saltängen Property Invest KF R 80,85
2016-04-13 Saltängen Property Invest KF W 12,25
2016-04-13 Saltängen Property Invest ISK C 73,50
2016-04-13 Saltängen Property Invest KF J 66,15
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK J 77,50
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 17,50
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. KF E 20,00
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. KF R 87,50
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK J 72,50
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 40,00
Summa 824,60

Fin påfyllning av likvider som kan användas till ytterligare köp när tillfälle ges. Just nu verkar börsen röra sig uppåt, vilket gör att jag kommer avvakta köp.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Swedbank

Nu har utdelning från Swedbank erhållits. Sammanlagt 310,30 kr blev det, vilket är klart bättre än bankens egen spar-ränta.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-04-11 Swedbank A KF R 128,40
2016-04-11 Swedbank A ISK C 117,70
2016-04-11 Swedbank A KF C 64,20
Summa 310,30 kr

Må gott och investera väl!

Sålt Castellum (!)

Castellum är ett av få bolag som gått bäst i portföljen, där en fin utdelning erhölls för ett par veckor sedan. Den har fortsatt gått bra, och låg cirka 4,5% plus när jag tryckte på säljknappen, sälj skedde vid kursen 131,00 kr / aktie. Utdelningen gav 3,91% mot GAV.

Men det visar sig att den pågående förvärvsprocessen av Norrporten inrymmer lite märkliga tveksamheter. Lite grävande journalistik har hittills renderat en rätt ingående beskrivning av försäljningsprocessen och misstänka personband mellan personer i ledande positioner inom Castellum och säljarna Första och fjärde AP-fonden. Mer om detta i denna artikel. Även DI har skrivit om ämnet tidigare.

Jag är normalt sett försiktig till journalistik och ser inte skäl att dra ett förhastat beslut enbart av tidningsartiklar. För Castellum ser det rent siffermässigt ut som ett bra köp.

Enligt uppgifter värderas Norrporten till 25 miljarder, med en prislapp på 15 miljarder. Inte en dum affär. Förlorarna däremot är pensionsspararna, då försäljningsprocessen inte inkluderar fler intressenter än Castellum trots att intresse finns från andra aktörer.

Jag misstänker att mer kommer upp till ytan och väljer att kliva av tills dess att bilden klarnar kring vad händer. Egentligen var planen att sälja någonstans kring 135 kr och avvakta en större dipp, men jag är ändå nöjd med avkastningen som getts, motsvarande cirka 8,4%.

Vad tror ni om Castellum och den pågående förvärvsprocessen av Norrporten?

Må gott och investera väl!

Utdelning från Klövern Pref.

Några hundralappar för Klöverns preferensaktie erhölls igår, 535,00 kr för att vara exakt. Sakta men säkert byggs det upp likvider som kommer komma till användning då börsen generellt blir lite billigare. Det ser ut som om börsen börjar vända ner för den här gången.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-04-04 Klövern Pref. ISK J 100,00
2016-04-04 Klövern Pref. KF J 65,00
2016-04-04 Klövern Pref. KF E 75,00
2016-04-04 Klövern Pref. KF R 95,00
2016-04-04 Klövern Pref. KF W 15,00
2016-04-04 Klövern Pref. ISK C 105,00
2016-04-04 Klövern Pref. KF C 80,00
Summa 535,00 kr

Närmast väntas utdelning från bland annat Swedbank, Saltängen Property Invest och Ratos.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport mars 2016

utveckling-1-år-mars-2016

Då är mars månad till ända och en av de lite mer positiva nyheterna är att portföljen utvecklats bättre än Stockholmsbörsen i övrigt. Portföljen ligger plus för året, även om den totalt sett ligger drygt 7% minus. Vilket inte är så dåligt såhär långt. De enda transaktionerna som genomförts under månaden är manövern där SEB C såldes till fördel för SEB A. Lite utdelning återinvesterades i Nordea.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 2 708,85 kr
Avkastning  + 11 369,84 kr
Procentuell avkastning  + 3,48 %
Sparande/Uttag  0,00 kr
Ingående värde 2016-03-01:  + 317 438,00 kr
Utgående värde 2016-04-31  + 326 977,00 kr

Utdelningar månadsvis

Absolut bättre än förra året vid samma månad, närmare bestämt 79% högre utdelning i år.

utdelningar-månadsvis-mars-2016

Nästa månad väntas mer utdelning, och kanske ett och annat köptillfälle uppenbarar sig.

Må gott och investera väl!