Utdelning från Tele2

Månadens sista utdelning uppgick till 2 016,95 kr. Tele2 är ett av portföljens större innehav mätt i avkastning. I princip är utdelningssäsongen slut nu. Framöver väntas främst kvartals- och månadsutdelningar, men än återstår några tusenlappar innan året är slut. 14 266,12 kr har inkommit totalt för året.

Det finns endel likvider att tillgå, men jag kommer föra över dessa till sparkontot att förräntas i väntan på lite bättre köplägen.

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering maj 2016

Några små förändringar har skett sedan den senaste portföljuppdateringen i april, som går att läsa här. Två innehav har sålts, Industrivärden och ABB. Portföljens kanske minsta innehav. Båda innehaven såldes efter erhållen utdelning samt några procents avkastning. Och de såldes av skälet att de var försvinnande små innehav… STAG Industrial har minskats lite till fördel för DHT. Annars är det marginella ökningar i flera innehav som Tele2, Telia Company, Nordea, SEB samt Klövern Pref, Hemfosa Pref och Serendipity Innovations.

De köp som gjorts har skett med erhållna utdelningar, och har gått till innehav som backat mer än andra.

Aktie Tidigare innehav
Nuvarande innehav
Atlas Copco AB 50 630,33 50 630,33
Ratos AB 41 261,70 41 261,70
Klovern AB 33 915,26 34 486,64
Tele2 AB 28 232,24 31 456,30
Akelius Residential Pref. 29 749,11 29 749,11
Saltängen Property Invest 22 300,26 22 899,93
Hemfosa Fastigheter AB 21 523,11 21 999,16
Telia Company
16 318,05 16 901,40
Serendipity Innovations 14 024,64 14 559,60
Nordea Bank AB 11 610,65 13 238,05
DHT 9 535,00 12 663,30
SAS Pref. 11 339,00 11 339,00
SEB AB
9 843,44 12 165,06
Investor AB 7 181,06 7 181,06
Kinder Morgan Inc 6 257,81 6 257,81
Swedbank AB 5 672,56 5 672,56
Hennes & Mauritz AB 5 206,80 5 206,80
SJR In Scandinavia AB 3 839,76 3 839,76
HCP, Inc. 3 098,00 3 098,00
Investment Kinnevik AB 3 089,52 3 089,52
Stag Industrial Inc 6 264,61 3 087,37
Handelsbanken AB (A) 1 679,02 1 679,02
Handelsbanken AB (B) 1 128,00 1 128,00
Abb Ltd 514,29 0,00
Industrivärden 1 194,44 0,00
Summa 349 265,53 354 141,54

Portföljen växer sakta men säkert, och det kommer även framöver inte ske så stora förändringar. Sker det förändringar på marknaden kommer jag dock att agera. Framförallt jobbar jag för färre men mer koncentrerade innehav per konto, samtidigt som det totala innehavet ska vara minst tjugo (20) och högst trettio (30). Men innehaven bör vara av rimlig storlek..

Förövrigt startade jag ett “trejding-konto” i januari, där 14 800 kr sattes in på ett separat ISK (som inte räknas in i övriga portföljen). Där kör jag lite day- och swingtrading i några populära aktier som EnQuest PLC, Fingerprint samt Precise Biometrics (där jag haft störst framgång). Några andra aktier har också handlats i under korta tidsintervaller såsom Tele2 A och SEB A. Innehavet har till dags dato vuxit med 25%.

Avslutligen har jag anmält intresse om att teckna aktier i Paradox Interactive (jag fick 90 st), samt anmält intresse om att teckna 100 st aktier i Castellum. I det sistnämnda bolag har jag egentligen inga större förhoppningar om att erhålla några aktier, då jag inte har företrädesrätt (jag sålde alla mina aktier i bolaget när nyemissionen blev känt).

Må gott och investera väl!

Utdelning från HCP, Inc.

Årets andra kvartalsutdelning har inkommit på kontot från HCP, Inc. Bolaget delade ut 40,52 kr för mitt ringa innehav av 10 st aktier.

Bolaget har beslutat att flytta över samt notera hela innehavet av problembarnet HCR ManorCare i ett separat bolag.

Här finns årets samlade utdelningar.

Månaden börjar ta slut och den enda kvarvarande utdelning är Tele2Kinneviks utdelning inte kommer förrän i juni.

Må gott och investera väl!

Utdelningar från Investor, STAG samt Kinder Morgan

Denna vecka erhölls utdelningar från tre relativt små innehav. Investor gav sammanlagt 230,00 kr, månadsutdelaren STAG Industrial gav 31,58 kr och kvartalsutdelaren Kinder Morgan Inc. gav 32,60 kr.

Samanställning av erhållna utdelningar finns här.

Nästa vecka väntas utdelningar från bland annat Tele2 och Kinnevik.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Hennes & Mauritz

Häromdagen inkom utdelning från H&M som uppgick till 175,50 kr. Litet innehav men det räcker till en tröja?

Utdelningar erhållna hittils i år finns här.

Må gott och investera väl!

Utdelning från SAS Pref. och Akelius Residential Pref.

Nu har årets andra kvartalsutdelningar inkommit från SAS Pref. och Akelius Residential Pref. Från den sistnämnda blev det 465,00 kr den här gången. Från SAS Pref. inkom 262,50 kr. Sammanlagt gav detta 727,50 kr.

Detaljer om dessa samt årets tidigare utdelningar finner man här.

Närmast väntas utdelning från bland annat Industrivärden och Investor.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Atlas Copco och SJR in Scandinavia

I veckan har jag erhållit utdelningar från två bolag. Den ena kom från Atlas Copco som delade ut hälften av årets utdelning om 756,00 kr. Den andra utdelningen kom från SJR in Scandinavia och uppgick till 266,40 kr.

Se de senaste, och årets tidigare utdelningar här.

Må gott och investera väl!

Höjd utdelning för DHT Holding

DHT rapporterade fina siffror – och en höjd utdelning. Direktavkastningen är på höga 16% mot GAV! Ändå lyckas de inte bara med konststycket att dela ut hanterbara 60% av nettointäkterna, reducera skulder men dessutom förskottsbetala vissa skuldfaciliteter. Rullande 12-månaders utdelning ökade med runt 200kr. Man tackar!

För övrigt kan noteras att dollarn tappar mot kronan, vilket utsätter mina amerikanska innehav för viss press. Även utdelningarna påverkas negativt.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport april 2016

hand and rouleaus of coins

April månad i nådens år 2016 är förbi. Månaden har kännetecknats av försiktiga återinvesteringar av utdelningar som ackumulerats under de första månaderna för året. Jag har försiktigt snittat ned innehaven i Tele2, Ratos samt några av preferensaktierna/fixed-income i portföljen. Månaden utvecklades starkt under merparten av tiden, men föll under slutet på månaden, då mr. market beslöt sig för att börja sälja.

Månaden slutade med ett svagt minus på värdet av Kombiportföljen, men utdelningsmässigt var det årets bästa månad. Främst Ratos stod för merparten av dessa utdelningar. Jag har återigen inte bidragit med något sparande, vilket jag nämnt tidigare. Jag har allokerat visst sparande till dels buffertsparande med, -och buffertsparande utan ränta samt amortering av kortfristiga skulder för renoveringar i huset, vilka betalas av fortare än plan. Sparandet till Kombiportföljen kommer återupptas umder andra halvåret. Då kommer också sparandet höjas för att kompensera det faktum att nästan inget sparande skedde under första halvåret.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  4 782,28 kr
Avkastning  − 296,23 kr
Procentuell avkastning  − 0,09%
Sparande/Uttag  0,00 kr
Ingående värde 2016-04-01:  + 326 977,00 kr
Utgående värde 2016-04-31:  + 328 581,00 kr

Jag har funderat länge över det faktum att jag mäter värdet av innehaven i portföljen. Ett alternativt sätt att mäta värdet av portföljen är hur mycket utdelning jag erhåller i förhållande till hur mycket pengar som ligger investerat. Det blir ingen förändring det här året, isåfall kommer det ske till årsskiftet.

För sakens skull har jag 355 264,27 kr investerat i portföljen, som för tillfället är värt 325 728,24 kr, som avkastar 22 167,01 kr. Det ger en YoC på 6,24%. Portföljen har minskat med 29 536,03 kr i värde.

Utdelningar månadsvis

Förra årets utdelningar uppgick till 790,40 kr, årets till 4 782,28 kr. Jag erhöll därmed över 500% mer utdelning än förra året. Värt att notera då är att vid den tiden förra året hade jag en majoritet av tillgångarna investerade i räntefonder…

utdelningar-månadsvis-april-2016

Börsen för övrigt lär återigen hamna i negativt territorium framöver, men det möjliggör visserligen nya inköp till bra kurser. En mängd utdelningar väntas under maj, men det är från små innehav. Bland annat kommer utdelning för H&M, Atlas Copco, Industrivärden, Investor och Tele2. Tele2 har däremot blivit ett rätt stort innehav då jag rullat återinvesteringar av utdelningar som erhållits tidigare under året, till bolag med utdelningar senare under året. I det här fallet valde jag att lägga mycket pengar på Tele2. Det är ett sätt att öka på den rullande utdelningstakten för året.

Apropå 12-månaders rullande utdelningen. Målet för året var satt till 23 000kr. Det ser ut som att jag kommer uppnå det målet i förtid. Glädjande!

Må gott och investera väl!