Månadsrapport augusti 2016

hand and rouleaus of coins

Jag har ändrat endel hur portföljutvecklingen mäts. Från att ha mätt värdeutveckling (aktieinnehavens värdeutveckling, utdelningar och sparande) har jag övergått till att endast mäta hur portföljen växer genom realisationer av aktieinnehav, utdelningar och sparande. Skillnaden är således att portföljens kapitalbelopp kommer växa sakta över tid, snarare än fluktuera främst pga av aktiekursutvecklingen.

Siffrorna för månadsskiftet juli/augusti misstämmer endel, då siffrorna inte är från månadsskiftet (var på semester). Siffrorna bör stämma bättre jämförelsemässigt mellan augusti/september och framåt.

Ungefärlig sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 793,70
Sparande/Uttag  + 5 500
Realisation av aktievinst/förlust  + 594,86
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,65
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 6 888,56
Ingående värde 2016-08-01:  + 410 043,74
Utgående värde 2016-08-31:  + 416 932,30

Det fattas också en utdelning, som enligt pressmeddelande ska betalas ut den 31 augusti. Då det är ett amerikanskt innehav via kapitalförsäkringar hos Avanza kan det dröja ett par dagar extra. Utdelningen kommer bokas för september istället, så slipper jag allt trassel med att ändra om alla siffror i sammanställningen… Ändring i utdelningskalendern kommer också göras.

Värt att nämna i övrigt är att innehaven i Saltängen Property Invest håller på att hyvlas bort varefter exit kan göras med vinst. Likaså håller innehaven i Serendipity Innovations Pref. på att likvideras. Innehaven ökas däremot på i K2A Pref. liksom i SAS Pref. Det lutar också åt att avyttra Hemfosa Pref., ALM Equity Pref. och Genova Property Group Pref. Jag har skissat på att inneha följande preffar:

 • Akelius Residential Pref.
 • Klövern Pref.
 • K2A Pref.
 • SAS Pref.

Tanken är att konsolidera posterna i de olika pref-innehaven för att hålla nere antalet bolag att hålla reda på. I övrigt väntar jag in en nedgång så jag kan fylla på i övriga bolag som Investor, Atlas Copco, H&M, Handelsbanken och kanske några andra intressanta bolag ur bevakningslistan. Cirka 14% av portföljen utgörs av likvider i dagsläget, så det finns lite att tillgå när det sker.

Erhållna utdelningar, jämfört med föregående år.

utdelningar-månadsvis-augusti-2016

Klart godkänt betyg. Årets rullande utdelningar står i skrivande stund på 26 712,62 kr, med en YoC på 6,41%. Så mycket lär dock inte erhållas, men målet är dock uppnått (23 000kr). Det blir en bra grund inför nästa år.

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering augusti 2016

Det var ett tag sen den senaste uppdateringen gjordes, och det har hänt endel sen dess. Framförallt har innehavet i Atlas Copco avyttrats (följt av ett litet köp för att enklare följa kursutvecklingen i portföljen). Här väntar jag på en nedgång under 200kr innan ytterligare köp sker.

Aktie Tidigare innehav
Nuvarande innehav
Atlas Copco AB 50 630,33 436,20
Ratos AB 41 261,70 51 206,39
Klovern AB 34 486,64 34 774,78
Tele2 AB 31 456,30 34 179,51
Akelius Residential Pref. 29 749,11 29 151,11
Saltängen Property Invest 22 899,93 15 082,86
Hemfosa Fastigheter AB 21 999,16 22 525,03
Telia Company
16 901,40 18 587,00
Serendipity Innovations 14 559,60 15 659,04
Nordea Bank AB 13 238,05 19 084,95
DHT Shipping 12 663,30 20 025,80
SAS Pref. 11 339,00 24 557,89
SEB AB
12 165,06 14 921,46
K2A Pref. 0,00 13 301,02
Genova Property Group 0,00 7 947,00
ALM Equity Pref. 0,00 7 679,00
Investor AB 7 181,06 7 181,06
Kinder Morgan Inc 6 257,81 0,00
Swedbank AB 5 672,56 6 772,94
Hennes & Mauritz AB 5 206,80 6 725,44
SJR In Scandinavia AB 3 839,76 0,00
HCP, Inc. 3 098,00 0,00
Investment Kinnevik AB 3 089,52 3 526,05
Stag Industrial Inc 3 087,37 0,00
Handelsbanken AB (A) 1 679,02 0,00
Handelsbanken AB (B) 1 128,00 2 759,52
Abb Ltd 0,00 0,00
Industrivärden 0,00 0,00
Summa 354 141,54 356 084,05

Flera (små) innehav har också avyttrats, såsom SJR In Scandinavia AB, Stag Industrial Inc, och Kinder Morgan Inc. Alla innehav har avyttrats med vinst. Ett innehav har också minskat i storlek, framförallt Saltängen Property Invest, som jag börjat betrakta med en viss skepsis. Serendipity Innovations är ett innehav jag visserligen ökat något i, men även här kommer innehavet avyttras när tillfälle ges.

Sorgebarnet Ratos har jag passat på att minska mitt GAV i, innehavet har vuxit rätt ordentligt. På lite sikt bör ledningen kunna vända bolaget. Innehavet är långsiktigt. Vissa bankinnehav har också vuxit något, om än försiktigt.

Avslutningsvis har tre nya preferensaktier hittat in i portföljen. I nuläget är det förhållandevis små innehav, men ser framförallt K2A Pref som ett innehav där jag kan tänka mig att utöka framöver. En bonus är också att de utdelningsmässigt delar ut under månader där utdelningsnivån är låg. K2A Pref betraktar jag som ett mer seriöst innehav än Serendipity Innovations. Lyckas jag sälja bort dem, fyller jag istället på i K2A Pref.

SAS Pref är också ett innehav jag vill fortsätta öka i, förutsatt att inte kursen sticker iväg för högt. Atlas Copco hoppas jag också kunna öka i, förutsatt att kursen kommer ner i lite mer attraktiva nivåer. Investor och Industrivärden hoppas jag också kan utgöra en större del i portföljen, samt några andra svenska bolag som Ericsson och Axfood. Värderingarna är något i överkant just nu och hoppas kunna se lite billigare ingångskurser senare under hösten.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Genova Property Group Pref.

Första utdelningen från Genova Property Group har erhållits om 26,10 kr. En rätt liten utdelning med andra ord. Jag har dock köpt rätt många fler efter detta utdelningstillfälle, då kursen gick ner. Nästa utdelning från bolaget kommer i december.

Totalt för året har 17 094,18 kr erhållits i utdelningar, samt rullande 12-månaders utdelningar har ökat snabbt till 26 274,26 kr (i skrivande stund).

Må gott och investera väl!

Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Månadens första utdelningar kom från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Datum Bolag Belopp
2016-08-09 Akelius Residential Pref. 455,00
2016-08-09 SAS Pref. 312,50
Summa 767,50 kr

Härnäst väntar en större tilldelning från DHT Shipping samt första utdelningen från Genova Property Group Pref.

Må gott och investera väl!

DHT Shipping levererar

Igår kväll satt jag bänkad vid datorn och väntade på Q2-rapporten för DHT Shipping. Ett bra tag efter börsens stängning kom den och visade på fina siffror för kvartalet. Kvartalsutdelningen sänktes dock $0,02 till $0,23 per aktie, som delas ut om ett par veckor. After-market gick aktien upp nästan 8% från stängningskursen $4,80. Värt att notera är att bolagets utdelningspolicy skiljer sig lite. De delar ut 60% av ‘net income’, vilket gör att utdelningsnivån kan svänga lite mellan kvartalen, då intäkterna svänger. I mina ögon en rätt sund policy med tanke på branschen. Och runt 17,5% (min YoC) direktavkastning är inte att klaga på.

Länk till rapport: http://seekingalpha.com/pr/16573984-dht-holdings-inc-second-quarter-2016-results

 • Skuldsättningen minskar i snabb takt
 • Ytterligare ett s.k VLCC-fartyg färdigställd och sjösatt i augusti, det fjärde av totalt sex fartyg i år
 • Ett s.k SUEZMAX-fartyg sålt
 • Bra intäktsnivåer (dagsrater), trots prispress på spotmarknaden

Bolaget hör till den kanske mest riskfyllda investeringen i portföljen och positionen i nuläget om 510st aktier lär nog inte utökas i dagsläget. Fler möjligheter till köp kan dock uppenbara sig under innevarande kvartal, då marknaden ser ut att bli lite tuff framöver.

Jag har en position i DHT Shipping.

Må gott och investera väl!

Att mäta utveckling på en sparportfölj

Jag har valt att sluta mäta portföljens värdeutveckling då det hela tiden förändras beroende på hur marknaden prissätter en aktie. Istället väljer jag att mäta insatt kapital dvs hur mycket pengar jag sätter in och köper aktier för, och då aktiernas köpkostnad (inkl. courtage). Detta kallar jag för kapitalbelopp.

Variabler som påverkar förändringen av kapitalbeloppet:

 • Erhållna utdelningar
 • Realisation av vinst eller förlust av aktier
 • Insättningar och uttag

I skrivande stund består portföljen av ett kapitalbelopp i form av aktier som köpts sedan starten. Jag mäter då inte längre det dagsaktuella värdet på dessa innehav, utan hur mycket pengar det kostade att köpa aktierna. Portföljen består också av likvider. Totalt uppgår portföljen till ca 410 000 kr, en till widget har lagts till där man enkelt ser kapitalbeloppet.

På det här sättet kan jag lättare se relationen mellan hur mycket pengar jag allokerar till portföljen, och hur mycket det avkastar. Detta är egentligen mest intressant när man jämför olika sparformer (bankkonto, äga fastigheter, skog & mark, guld). Vad aktier egentligen prissätts till för stunden är det här hänseendet inte så relevant egentligen.

Det förenklar också en hel del när jag försöker göra realistiska prognoser framåt, som grund för att sätta upp rimliga delmål. Det huvudsakliga målet kvarstår givetvis, att leva på passiv månadsinkomst.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport för juli 2016 utgår

Det har varit en rätt fragmenterad semester i år och då jag inte var hemma vid månadsskiftet får jag inte fram tillförlitliga siffror för månaden. Den korta versionen är väl att det blev en positiv månad; portföljen steg i värde, utdelningar erhölls och endel aktieaffärer genomfördes. Bland annat har endel trading gjorts vid tillfällen. Precise Biometrics rusade på nyhet om samarbete med Qualcomm, varpå majoritet av innehaven kunde avyttras till en fin vinst.

I övrigt har jag skalat bort endel innehav som gått upp bra på slutet, inför en troligtvis, lite mer volatil höst. Likvider ligger på en rätt hög andel, cirka 15% (börsen har gått upp mycket under juli).

Jag kommer också implementera en förändring i hur portföljutvecklingen redovisas. Istället för att följa värdeutvecklingen kommer jag redovisa den faktiska förändringen av hur mycket kapital som satts in och använts för köp av aktier och likvider. Det kommer därmed också bli lite tydligare hur mycket portföljen växer av vinsthemtagningar. En uppdatering av portföljen kommer ske utifrån nuläget (5 augusti 2016), och kommer anges som referenspunkt.

Må gott och investera väl!