Utdelning från Sdip Tech Pref.

Den sista utdelningen för månaden kom idag in på kontona. 192,00 kr tillfördes årets samlade utdelningar på 18 564,99 kr. Det utvecklas förhållandevis bra, och än återstår några månader på året. Sdip Tech Pref. i fråga kommer dock avyttras när möjlighet ges, K2A Pref. har blivit en bra ersättare.

Må gott och investera väl!

Saltängen Property Invest avyttrat

De sista aktierna i bolaget såldes idag, och därmed har jag inte längre aktier i ICA:s centrallager i Västerås. Sammantaget har ägandet sedan ett och ett halvt år tillbaka genererat avkastning framförallt genom utdelningar. Då bolagsrisken får ses som hög (de äger bara en fastighet), väljer jag nu att fokusera på andra fastighetsbolag. K2A Pref. är ett exempel på ett sådant, som vuxit ytterligare den senaste tiden.

Må gott och investera väl!

Utdelning från K2A Pref.

Det inkom en utdelning på 390,00 kr från K2A Pref. idag. Totalt 18 372,99 kr har inkommit i utdelningar under året. Det är bara tacka och ta emot. Jag spenderade endel likvider på nya köp, på Ratos, Tele2, TeliaSonera samt K2A Pref., Serendipity Innovations och SAS Pref. Har kvar drygt 50 000 kr. För att lösa en akutkostnad i huset var jag tvungen att plocka ut 15 000 kr från ett av kontona. Alltid tråkigt när det går åt fel håll, men det ser ut som att det inte borde dyka upp några fler oförutsedda utgifter i närtid.

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering september 2016

Jag har fortsatt skalat av vissa portföljinnehav och uppnått drygt 100 000 kr i likvider, ungefär 25% av portföljen. Innehaven i Hemfosa Fastigheter Pref. är nästan helt avyttrade, liksom Genova Property Group Pref. Alm Equity Pref. är helt avyttrad, liksom Swedbank. Några innehav har skalats ned vad gäller antal konton då förekommer i, vilket har varit en ambition jag haft sedan en tid tillbaka. Därför har exempelvis innehavet krympt i Akelius Residential Pref.

Aktie Tidigare innehav
Nuvarande innehav
Atlas Copco AB 436,20 875,40
Ratos AB 51 210,64 51 210,64
Klovern AB 34 774,78 34 774,78
Tele2 AB 34 179,51 34 756,47
Akelius Residential Pref. 29 151,11 23 785,07
Saltängen Property Invest 15 082,86 5 643,06
Hemfosa Fastigheter AB 22 525,03 3 440,72
Telia Company
18 589,14 18 589,14
Serendipity Innovations 15 659,04 9 339,24
Nordea Bank AB 19 084,95 19 643,27
DHT Shipping 20 025,80 20 025,80
SAS Pref. 24 557,89 33 369,98
SEB AB
14 921,46 14 921,46
K2A Pref. 13 301,02 21 208,00
Genova Property Group 7 947,00 2 465,00
ALM Equity Pref. 7 679,00 0,00
Investor AB 7 181,06 7 181,06
Kinder Morgan Inc 0,00 0,00
Swedbank AB 6 772,94 0,00
Hennes & Mauritz AB 6 725,44 8 312,80
SJR In Scandinavia AB 0,00 0,00
HCP, Inc. 0,00 0,00
Investment Kinnevik AB 3 526,05 3 312,30
Stag Industrial Inc 0,00 0,00
Handelsbanken AB (A) 0,00 0,00
Handelsbanken AB (B) 2 760,48 2 760,48
Abb Ltd 0,00 0,00
Industrivärden 0,00 0,00
Summa 356 084,05 315 614,67

Innehaven som fått störst uppmärksamhet hör framförallt SAS Pref. och K2A Pref. Men jag har försökt vara försiktig vad gäller köp. Framförallt har jag samlat på likvider inför en nedgång, det borde komma en snart; kanske redan har inletts. En effekt av den senaste tidens avyttringar är givetvis att rullande 12-månaders utdelning har sjunkit endel, men det får snarare ses som en tillfällig situation. Bevakningslistan står redo för lite köp, kanske under kommande vecka redan.

Må gott och investera väl!

Skalat av innehav i Saltängen Property Invest och Hemfosa Pref.

Enligt plan har jag fortsatt att skala av innehaven i Saltängen Property Invest, SDIP Tech Pref. och Hemfosa Pref. Kurserna har sakta klivit uppåt och jag har kunnat göra en exit med viss vinst, inklusive utdelningar en rätt bra avkastning. Jag har istället fyllt på i framförallt K2A Pref. (under 300kr) och SAS Pref. (under 550kr). Så mycket högre är jag inte beredd att betala.

Även innehavet i H&M har blivit lite större. Däremot har jag helt avyttrat det lilla innehavet i Swedbank som fanns. Att äga fyra storbanker är kanske lite överdrivet. Helst ser jag Handelsbanken och möjligtvis Nordea eller SEB i portföljen i det längre perspektivet.

Må gott och investera väl!

Utdelning från DHT Shipping

Nu kom kvartalsutdelningen från DHT Shipping in på kontot. Den bokades den 1 september och gav 888,61 kr, ett välkommet tillskott. 17 982,99 kr har hittills inkommit under året. Värt att notera är också att ingen skatt utgår för utdelningen, gemensamt för bolag registrerade på exempelvis Bahamas… Aktiekursen har däremot backat ordentligt då marknadsförhållandena har blivit tuffare. Jag avvaktar ett tag till innan jag fyller på innehavet.

Må gott och investera väl!