Utdelning från TeliaSonera

Idag inkom den andra utdelningen från TeliaSonera. 813,00 kr erhölls. Noterade också att 40,00 kr från ett litet innehav i Hemfosa Fastigheter Pref. kommit in på kontot tidigare under månaden. Nästa år verkar det tveksamt att TeliaSonera kommer bibehålla eller öka utdelningen, snarare tycks en sänkning ligga i korten. Men det återstår att se. Tele2 ser snarare ut att komma med en höjning. Nyemissionen kommer jag delta i.

Det var allt för den här månaden, nästa månad väntas utdelning från flera preferensaktier.

Må gott och investera väl!

Gigantisk extra-amortering genomförd

Rent krasst är det inte många gånger man får två st arvsutbetalningar under samma år. Den här gången var det min sambo som erhöll en rätt stor påse pengar. Arvet var villkorat att majoriteten skulle gå till huset. Ibland är det så, vilket man får respektera. Det är svårt att inte känna en viss ödmjukhet över att “få” pengar någon annan arbetat ihop…

Majoriteten av pengarna gick till en extra-amortering för våra bolån, motsvarande 349 957 kr. Utöver det har en stor portion på runt 50 000 kr satts in på familjens “underhålls-konto”, pengar ämnat för framtida underhåll av huset.

Sammantaget ger det inte bara en balansräkning som ser betydligt mer stabil. Soliditeten (sammanlagda tillgångar / skulder) hoppade upp från cirka 55% till drygt 63%. Bolånen sjönk från cirka 1 850 000 kr till prick 1 500 000 kr. Huset köptes för två år sedan för 2 000 000 kr, med 85% belåning, ytterligare 190 000 kr lånades för finansiering av bergvärme, golvmassa till källaren samt vattenburen golvvärme i tvättstugan för ett år sedan. Cirka 300 000 kr har lagts på huset med kontanta medel för en ombyggnation av hela entréplanet i samband med inflytt. Värderingen är satt till konservativa 2 600 000 kr i nuläget. Mycket pengar har alltså lagts på huset men minskad skuldsättning gör att kalkylen numera har en rätt hygglig marginal.

Fortsättningsvis kommer vi amortera 2 500 kr / månad, en minskning från 2 748 kr / månad. Räntekostnaderna kommer sjunka med cirka 1 200 kr. Inte fy skam.

För övrigt rapporterade Tele2 bra siffror, och står fast vid +10% utdelningshöjning nästa vår. Fler småköp i Fingerprint har gjorts senaste veckan, och en hög Ratos köptes under 38 kr.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Klövern Pref.

Förra veckan erhölls 550,00 kr i kvartalsutdelning från Klövern Pref., oktober månads första utdelning. Totalt för året landar erhållna utdelningar på drygt 19 000 kr. Nu återstår några utdelningar, så summan kommer öka ytterligare några 1000-lappar.

När nu preferensaktiekurserna har sjunkit något den senaste tiden har jag faktiskt utökat min position i Klövern Pref., men också i Hemfosa Pref. (som är ett väldigt litet innehav). Tidigare har jag haft ambitionen att avyttra samtliga, men beslutat mig för att hålla positionen på maximalt 40 st aktier. Detta för att fortsättningsvis ha ett hyggligt kassaflöde på det kontot. Genova Property Group har jag sänkt mitt GAV några kronor, och innehas också endast på ett konto, med samma syfte; öka kassaflödet.

För övrigt äger jag inte längre några banker. Innehaven har sålts med vinst under den snabba uppgång som skett de senaste dagarna. Totalt antalet innehav är nu nere i 13 st, men innehaven är istället större. En första köporder har lagts in för Castellum, som backat en bit de senaste dagarna. Vore glädjande att det kunde hitta tillbaka i portföljen. Andra bolag som Atlas Copco men också Handelsbanken, SCA och Axfood är bolag som jag tittar på just nu. Gemensamt för dessa är dock att de är lite högt prissatta…

Inför den kommande kvartalsrapporten har jag utökat min spekulativa post i Fingerprint i skrivande stund. Verkar vara hårt ansatt från alla möjliga håll, men ser det som rimligt att se en uppvärdering när siffrorna kommer.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport september 2016

Året börjar lida mot sitt slut och resultatet för september har kommit in. En fiberanslutning till huset skulle betalas, så 15 000 kr fick tas ut från portföljen (i början på månaden). Upparbetad buffert täckte endel av kostnaderna. Tappet kunde inte kompenseras fullt ut, trots hygglig utdelningsmånad,  månadssparande och viss vinsthemtagning.

Totala antalet innehav har sjunkit till 17 st. Små innehav och innehav som planerats att avyttras under en längre tid finns inte längre i portföljen, som Saltängen Property Invest och Atlas Copco. Fokus har istället hamnat på andra befintliga innehav, som DHT Shipping, Ratos och K2A Pref. Likvider har hållit på en viss nivå, runt 10%. Kortare spekulationer i Fingerprint har gjort, vilket förklarar endel av månadens realisationer.

Totalt sett har portföljen backat två månader, till månadens julis resultat. Fullt fokus på att få portföljen att växa gäller nu. På den positiva sidan har hushållet inga större fakturor, krediter och andra stundande utgifter av större art under överskådlig tid. Det gäller hålla disciplinen nu och fortsätta bygga upp buffertsparanden, och inte dra på nya kostsamma utgifter.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 470,81
Sparande/Uttag  – 9 500
Realisation vinst/förlust  + 1 249,52
Förändring Kapitalbelopp (%)  – 1,65 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)   6 779,67
Ingående värde 2016-09-01:  + 416 932,30
Utgående värde 2016-09-30:  + 410 152,63

Samma månad för ett år sedan erhölls 228,00 kr i utdelningar, årets nivå är klart bättre. Rullande 12-månaders utdelning fortsätter klättra och uppgår nu till ca 29 470 kr. Framförallt har innehavet i DHT Shipping utökats, men också SAS Pref. och K2A Pref., samtliga ger hög direktavkastning. Nivån har hamnat högt över årets mål, 23 000 kr.

På horisonten tycks mörka moln hopa sig kring omvärlden, och kanske kommer det nya köplägen längre fram. Det finns en hel del bolag jag skulle vilja äga, men priserna är höga i de flesta bolag just nu.

Må gott och investera väl!