Månadsrapport december 2016

Årets sista månad är till ända och här kommer siffrorna för månaden.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 988,00
Sparande/Uttag  + 3000,00
Realisation vinst/förlust  + 8 610,83
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,87%
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 12 598,83
Ingående värde 2016-12-01:  + 426 045,72
Utgående värde 2016-12-30:  + 438 644,55

 

Utdelningar månadsvis jämfört med föregående år:

Generellt har utdelningarna i år överstigit utdelningarna från föregående år, vilket inte är någon större överraskning då portföljen växer! Tittar man på de två första årens erhållna utdelningar jämfört med 12-månaders rullande utdelning, ser man en rätt fin utveckling:

Ökningen i utfall motsvarar knappt 30 % från förra året!

Avslutningsvis tar jag även med följande bild:

Eget kapital, dvs tillgångar minus skulder uppgår till knappt 3 000 000 kr. Värt att notera är dock att huset står för en stor del av denna summa. Glädjande dock är att portföljen växte med ungefär 100 000 kr under året – i reala tal. Sparande, utdelningar och realisationer bidrog starkt till att portföljen växte.

Nästa år väntar nya utdelningar, fortsatt sparande och förhoppningsvis kanske någon vinsthemtagning att använda till nya investeringar.

Årets mål har sammanställts här, och utvecklingen blev hyffsat positiv. Jag kan inte klaga på resultatet, förrutom möjligen posten likvidbuffert där det är lite magert, men den växer åtminstone och med fortsatt arbete kommer den att fortsätta växa.

Nästa års mål väntar jag med till nästa år. God fortsättning på det nya året!

Må gott och investera väl!

Utdelning från K2A Pref. och Sdiptech Pref.

Årets sista utdelningar summerade till 988,00 kr. Kvartalsutdelarna ger stadigt kassaflöde till portföljen, och utdelningarna har delvis gått till nya köp av H&M. Årets totala utdelningar landade på 22 636,11 kr.

Datum Bolag Belopp
2016-12-13 K2A Pref. 640,00
2016-11-21 Sdiptech Pref. 348,00
Summa 988,00 kr

Må gott och investera väl!

Lars Nyberg och Carl B Hamilton: Därför är den negativa räntan så förödande

DEBATT. I går beslutade Riksbanken att reporäntan ska ligga kvar på minus 0,5 procent. Låga räntor har fått värdet på aktier och fastigheter att stiga kraftigt, vilket gynnar dem som har tillgångar att investera och missgynnar pensionärer och löntagare, skriver före detta vice riksbankschefen Lars Nyberg och tidigare riksdagsledamoten Carl B Hamilton (L).

Källa: Lars Nyberg och Carl B Hamilton: Därför är den negativa räntan så förödande

Status Update on Socrates | Armstrong Economics

QUESTION: I am writing again to find out when and if the “Trader Level platform” will ever be released to the average follower and subscriber of the “Investor”

Källa: Status Update on Socrates | Armstrong Economics

Ratos B senaste tiden och tankar kring Fingerprint

Ratos B hör till ett av mina större innehav i portföljen, och har senaste åren haft en rätt tråkig utveckling. Själv har jag ägt Ratos sen förra året, och har då och då köpt aktier allteftersom kursen utvecklats negativt.

ratos-b-2016-12-12

Senaste tre månadernas köp kan dock ha skett kring bottennivåer, och ett betydande insiderköp rapporterades idag från en av storägarna. Rent tekniskt har aktien öppnat upp för en positiv trend. Inte troligt att det är absolut sanning, men det ser intressant ut. Arcus-gruppen har noterats på Oslo-börsen vilket också inbringar en hel del pengar till den redan välfyllda kassan. Utdelningsmässigt hoppas jag på en höjning, men det troliga är nog en bibehållen eller något sänkt utdelning (åtminstone om man är något pessimistiskt lagd).

Ratos får ses som ett något mer riskfyllt investmentbolag att investera i, där enskilda innehav (som Aibel) fått stort utslag på aktiekursen. Samtidigt bör man vänta sig en viss volalitet i aktien då alla bolag i Ratos portfölj inte alltid går bra. Ratos finns i min portfölj med lite längre tidshorisont än några få år, på några års sikt bör bolaget inbringa goda utdelningar till portföljen.

I övrigt har jag en investering i Fingerprint, och den har växt ordentligt under de senaste dagarnas ras. Ett otroligt hårt klimat råder i handeln (och på börsforum) från många olika aktörer, men den senaste tidens “urblåsning” betraktar jag som positiv då vi (kanske) närmar oss botten för den här gången. Förväntningarna har också kommit ned ordentligt, inte minst då bolaget vinstvarnade häromdagen. När man investerar i bolag som Fingerprint bör man göra det utifrån ett långsiktigt perspektiv. På den positiva sidan verkar de i en högintressant bransch mitt i den globala trenden säkerhet genom biometriska sensorer. Pin-koder och lösenord är alltså snart ett minne blott! Här har de en betydande position och kommer fortsätta vara en av de större aktörerna på marknaden för fingersensorer på mobiltelefoner. Snart väntar massproduktion av smarta kort, bank- och kreditkort och inte minst IoT och andra användningsområden ta fart. Marknaden för sensorer bör således växa kraftigt de närmaste åren. Men det är klart att nerverna påverkas något av att se innehav tappa 20-30% på kort tid! Och det är klart att tankarna också befunnit sig kring huruvida om det är fel fallande kniv jag försöker fånga…

Har ni inte redan läst denna artikel i ämnet, så länkar jag denna artikel även här: http://fundamentalanalys.blogspot.se/2016/12/vad-kan-man-lara-sig-av-fingerprint.html

Har du några “högriskaktier” i portföljen och hur går tankarna kring dessa?

Må gott och investera väl!