Månadsrapport februari 2017

Här är månadsrapporten för februari 2017.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 2 463,83
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 3 984,27
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,07 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 9 348,10
Ingående värde 2017-02-01:  + 442 758,87
Utgående värde 2017-02-28:  + 452 106,49

Månadens händelser

Februari har varit en transaktionsintensiv månad, milt sagt. Hela innehavet i Ratos och Tele2 såldes med en hygglig vinst. Därefter har antalet innehav i portföljen utökats ordentligt, mestadels betraktade som kontrollposter. En mini-post i innehav som Atlas Copco och Lundbergföretagen pryder numera portföljen. Tanken är att utöka dessa innehav under lång tid framöver, väldigt försiktigt. Sammanställning går att läsa här.

Utdelningsmässigt var det en stark månad, sparandet gick in som planerat och portföljen som helhet har vuxit med drygt 9 000 kr. Just nu har rullande 12-månaders utdelning sjunkit till ca 23 000 kr, så det återstår endel jobb för att få upp den siffran till målet om 30 000 kr för året.

Må gott och investera väl!

 

Utdelning från DHT Shipping

Lite tidigare än väntat kom ytterligare en utdelning under februari. DHT Shipping gav 596,73 kr den här gången.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Genova Property Group Pref.

Månades sista utdelning har nu inkommit, från Genova Property Group Pref. 209,60 kr adderades, och för månaden fylldes Kombiportföljen på med 1 867,10 kr i form av utdelningar.

Må gott och investera väl!

 

Avyttrat hela innehavet i Ratos

Sålde nyligen hela innehavet i Ratos kring 47 kr. Netto gav detta drygt 2 000 kr i vinst + utdelningar från tidigare år. Innehavet hör till portföljens äldsta innehav. Jag har samtidigt köpt en mini-post på respektive konto då jag ämnar att äga Ratos även framgent. Osäkerhet kring årets utdelningsnivå, möjlighet till nya, intressanta förvärv samt hur de ser på återköp av preferensaktien ligger till grund för försäljningen. Även om de har en betydande kassa och “lever” på att generera exit-vinster i första hand samt refinansiering så finns det många fickor, som i det längre perspektivet, är bättre att lägga pengar på än en förhållandevis stor utdelningsandel. En sänkning är inte osannolik i det här läget. Skulle aktien bli billigare kommer jag köpa igen, förutsatt att utdelningsnivån sänks till sundare nivåer även över tid, samt värderingen av bolaget blir attraktiv.

Må gott och investera väl!

Economists: Le Pen Victory Would Lead To “Massive Sovereign Default”, Global Financial Chaos

Marine Le Pen’s threat to redenominate €1.7 billion in French debt infor francs has sparked panic among the establishment, with rating agencies, economist and central bankers all warning that this would amount to the largest sovereign default on record, threatening chaos to the world financial system on top of the collapse of the single currency.

Källa: Economists: Le Pen Victory Would Lead To “Massive Sovereign Default”, Global Financial Chaos

Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

En fin portion utdelningar inkom idag för två av portföljens preferensaktier.

Datum Bolag Belopp
2017-02-07 Akelius Residential Pref. 370,00
2017-02-07 SAS Pref. 1 287,50
Summa 1 657,50 kr

2 505,00 kr har hittills betalats ut i form av utdelningar för 2017. Härnäst väntar utdelning från Genova Property Group Pref.

Må gott och investera väl!

World leaders duped by manipulated global warming data | Daily Mail Online

The Mail on Sunday today reveals evidence that the organisation that is the world’s leading source of climate data rushed to publish a landmark paper that exaggerated global warming.

Källa: World leaders duped by manipulated global warming data | Daily Mail Online

Snow in the Sahara – in pictures | World news | The Guardian

Red dunes turn white as record snowfall blankets desert near town of Aïn Séfra in Algeria

Källa: Snow in the Sahara – in pictures | World news | The Guardian

Sammanställning av utdelningsläget i portföljen

Med ett bolag som ännu inte lämnat förslag om utdelning för året så kommer trots det en sammanställning över läget. Ratos utdelningsnivå misstänker jag blir oförändrad, så jag gör antagandet att så blir fallet. Siffrorna för respektive bolag finns att läsa här.

Senast uppdaterade siffran för rullande 12-månaders utdelning var 26 194,64 kr per den sista januari. Castellum, DHT Shipping och Investor tillhör de bolag i portföljen som höjer utdelningen sedan föregående år. Tele2 och TeliaSonera sänkte utdelningen sedan förra året. H&M lämnade oförändrad utdelning, samt förväntar jag att så blir fallet för Ratos. Den kanske största förändringen är dock att Fingerprint inför utdelning för första gången.

Den lilla positiva nyheten fick mig att flytta upp bolaget till portföljens sammanställning för utdelningar. Här är några fakta:

  • Fingerprint utgör just nu 11,19% av portföljens kapitalbelopp
  • 4,72% av den totala utdelningsnivån kommer från bolaget
  • YoC ligger på 2,71%
  • Snittkursen ligger på runt 74,00 kr

I skrivande stund hamnar rullande 12-månaders utdelning på imponerande 28 396,99 kr, en ökning med 2 202,35 kr eller 8,4%. Portföljen utdelningsnivå har alltså ökat med 8,4%, vilket i sammanhanget är en väldigt stark siffra. Enbart återinvesterande av utdelningarna under året skulle få målet om 30 000 kr att uppnås vid en investerad direktavkastning på lite drygt 5%. Därtill kommer det månatliga sparandet resultera i att målet överträffas, med stor sannolikhet. Än är det givetvis för tidigt att dra helt säkra slutsatser. Mycket skulle kunna förändras under året. Omallokeringar, sänkt utdelning i främst DHT Shipping eller andra oförutsägbara händelser. Men det känns trots det väldigt sporrande att fortsätta arbeta för att inte bara uppnå målen men också överträffa dem. Det hjälper absolut till att nå det långsiktiga målet på lite kortare tid.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport januari 2017

Årets första månad har passerat. Nya tider, nya investeringar… Här kommer sammanställningen för månaden:

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 847,50
Sparande/Uttag  + 4000,00
Realisation vinst/förlust   – 735,18
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 0,93 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 4 112,32
Ingående värde 2017-01-01:  + 438 644,55
Utgående värde 2017-01-31:  + 442 756,87

Tydligen har jag köpt och sålt med förlust under månaden. De enda affärerna där det kunnat ske är att jag köpt och sålt små poster i Fingerprint Cards. Då mitt GAV (irriterande nog) är en bra bit ovanför nuvarande kurs, har jag vid tillfällen köpt ytterligare små poster vid en viss kurs där jag sedan sålt dessa med liten vinst då kursen rekylerat något. Men eftersom det beräknas mot det totala innehavet blir det dock en förlust, även om de små affärerna på papperet har skett till en vinst. Men mitt GAV sänks å andra sidan. Däremot behöver man hålla koll på den realiserade förlusten vid händelse av att får för mig att sälja “för billigt”.

Därutöver har det också dragits skatt för kapitalförsäkringskontona, vilka också belastar månaden negativt. Ett par hundra kronor kan således härledas till detta.

I övrigt har jag köpt ett fåtal aktier i Castellum, H&M och Klövern Pref. En post i Sdiptech Pref. har också avyttrats under månaden. Målet är att bli av med hela innehavet. Jag tackar för utdelningarna som erhållits under tiden jag haft innehavet!

Bortsett till den tragikomiska aktiekursutvecklingen i Fingerprint Cards har januari varit en rätt god månad vad gäller värdeförändring. Totalt sett ligger jag ett fåtal procent på minussidan. Inte för att det numera inte är av ett jättestort intresse, men en trevlig utveckling som kan leda till vissa omallokeringar (vinsthemtagningar), om den positiva utvecklingen fortskrider i samma takt de närmaste månaderna.

Många bolagsrapporter kommer in i rask takt och det tycks som börsoptimismen tilltar i styrka. I mitt fall har kompotten varit delvis bitter med ett par utdelningssänkningar i portföljen, telekom verkar dras med lönsamhetsproblem… Däremot bjuds det på lite andra (kraftigare) ökningar i andra bolag. DHT Shipping hör till den, utan tvekan. Återstående bolag att rapportera är Ratos, och här kan en oförändrad utdelningar ligga närmast till hands. Håller tummarna.

Slutligen så kommer jag snart korrigera kalkylarket vad gäller rapporterade utdelningar för 2017, för att se lite hur det slår på den totala summan. Jag gissar att det totalt sett blir en lägre sänkning givet förra årets utdelningsnivåer, så årets mål om 30 000 kr (rullande) kan bli något tuffare att uppnå. En bonus för året är dock att fler bolag väljer att införa flera utdelningstillfällen, som H&M och Castellum.

Må gott och investera väl!