Utdelning från Castellum

Månadens sista utdelning summeras till 575,00 kr och inkom från Castellum. Ett innehav jag fyllde på ordentligt strax innan utdelningen avskildes. Detta är den första utdelningen av sammanlagt två från bolaget det här året. Nästa kommer i slutet på september. Totalt för månaden inkom 1 680,77 kr i utdelningar.

Må gott och investera väl!

Utveckling för hushållsekonomin, nyckeltal

Vid sidan av den dagliga förvaltningen av Kombiportföljen har jag även koll på hushållets hela ekonomi och följer noga ett stort antal nyckeltal och budgetposter. Syftet är givetvis att hålla koll på intäkter och utgifter, men också på tillgångar och skulder. Det har nu gått några år sedan jag började hålla stenkoll på ekonomin.

Här kommer några siffror för hushållsekonomin:

Kombiportöljen, nyckeltal 2015 2016 2017
Kapitalbelopp, Kombiportföljen 290 678 438 644 452 106
Utdelningar, erhållna 12 421 22 634 4 235
Utdelningar, rullande 18 423 26 192 24 003
Utdelningar, per månad 1 035 1 886 352
Tillgångar 4 314 433 4 672 916 4 951 864
Skulder 1 977 596 1 682 857 1 619 987
Eget kapital 2 336 837 2 990 059 3 331 877
Sparkvot 16 % 19 % 25 %

Värt att notera är att Kombiportföljen har vuxit under de senaste tre åren av två skäl. Dels så har det skett genom att spara, erhålla utdelningar samt realisera vinst vid försäljningar. Den har dock inte alltid vuxit stadigt. Endel uttag har skett, som har använts till andra utgifter. Vissa uttag har varit större än andra… Det är främst sedan början av 2016 som uttagen minskat betydligt. Det finns flera förklaringar till detta. Dels så sattes det inte mer pengar än vad som var försvarbart. Vi har också lärt oss att budgetera bättre genom att bygga upp olika typer av målspar och en buffert. Vi har också lärt oss att hålla i pengarna bättre.

En utvecklande resa har skett de senaste åren, där vi lärt oss längs vägen nyttiga lektioner i att hitta rimliga nivåer för olika typer av sparande, att hålla i pengarna bättre samt se till att de pengar som sätts in i Kombiportföljen är på en rimlig nivå så att uttag inte behöver ske. En varierande inkomstnivå under tiden har spelat en stor roll. Vi blev föräldrar för tredje gången, vi flyttade från en liten bostadsrätt till ett större hus. Omständigheter som ställer nya krav! Men det har varit en rolig resa!

På tillgångssidan märks detta tydligt. Numera finns det tillgångar i form av hus, bil, Kombiportföljen, spar- och räntekonton samt framtida pensioner. På skuldsidan har lånen vuxit i takt med detta. Här gjordes en stor extraamortering under förra året som fick ned nivåerna ordentligt. Vi har en rimlig amortering på bolånen utifrån rådande ränteläge, 1,5%. Utöver det finns det endel krediter samt en liten skuld till CSN. Det som fått störst inverkan på skuldsidan är kostnadsdisciplin. De krediter vi skaffar (och de är välavvägda och sällan förekommande) återbetalar vi mycket snabbare för att slippa eventuell påförd ränta. En del av skulderna är i form av belåning på Kombiportföljen och uppgår just nu till cirka 12% av kapitalbeloppet. Samtliga lån amorteras, och det är inte den största skulden (CSN, ca 68 000 kr – 1%) som amorteras mest, utan lånet (blancolån, 56 000 kr – 4,20%) med högre ränta som amorteras mest. När blancolånet är återbetalt så kommer belåningen att amorteras ned till under 5% fortare. När samtliga lån utom bolånet är amorterade kommer amorteringen där att öka till minst 2%, och resterande del gå till att bygga upp en räntebärande buffert till en högre nivå än nuvarande målsättning om 50 000 kr.

Det som är kanske mest glädjande att se är att sammantaget alla insatser vi gjort de senaste åren och de lärdomar vi gjort så har sparkvoten ökat. I år väntas den landa kring 25 %. Skälen till att sparkvoten var lägre tidigare var mindre inkomster, sämre budgetdisciplin och höga uttag.

Utdelningsnivån har stadigt ökat under åren, och i år väntas den rullande utdelningsnivån nå cirka 30 000 kr. Det återstår en hel del arbete att kunna hamna där, men än finns det 9 månader kvar på året, och mycket kan kunna ske på den tiden. Sparandet tuffar på och kommer kunna bibehållas, samt utdelningar som tickar in regelbundet gör att jag troligtvis kommer nära målet. Det som möjligtvis skulle krävas är någon typ av större engångsinsättning som skulle kunna hjälpa till. Just nu ser det inte ut som det skulle vara möjligt, men kanske längre fram.

Detta var ett inlägg utifrån det lite bredare perspektivet. Det kanske väcker lite tankar hos dig!

Må gott och investera väl!

Utdelning från Nordea

Sammanlagt 61,77 kr erhölls för mina 10 st aktier i bolaget. Jag väntar ett tag med att köpa fler aktier i bolaget.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Axfood

Fick en liten summa utdelning för det lilla innehavet jag har i Axfood häromdagen. 20 st aktier gav 120,00 kr i utdelning. Jag har ambitionen att öka tidigast om några månader, beroende på hur siffrorna ser ut de närmaste kvartalen.

Må gott och investera väl!

Viktat anskaffningsvärde vid otaliga köp- och säljtransaktioner i en aktie

I brist på ett bättre begrepp använder jag viktat anskaffningsvärde, trots att de flesta exemplen som beskriver detta tycks i huvudsak beskriva om du köper vid flera tillfällen olika mängder aktier till varierad kostnad. I mitt fall är jag nyfiken på vad det viktade anskaffningsvärdet blir då jag köpt och sålt delar av ett totalt innehav otaliga gånger. Till min hjälp använder jag innehavet Fingerprint, ett innehav jag köpt och sålt sedan den 2 juni 2016 på ett av mina konton. Hittills har jag uppdaterat siffrorna för GAV i min kalkylblad, som visas i Avanza, men jag har noterat en längre tid att det avviker något varje gång jag köpt och sålt, men aldrig avyttrat innehavet helt. Så jag beslöt mig för att ta reda på hur det egentligen ligger till…

Avanza har en exporteringsfunktion som gör det möjligt att behandla alla data i ett ‘Google Spreasheet’. Efter att ha spaltat om, sorterat och rensat bort endel onödiga kolumner ser tabellen ut på följande sätt. Notera att endast de senaste transaktionerna finns med, men totalt sätt är det flera hundra rader av transaktioner.

Här har jag valt att förlägga alla köp på ena halvan, och sälj på andra halvan. Köpkurs, antal, typ av transaktion samt summa av varje transaktion finns med. Summerar jag respektive får jag reda på hur mycket det blir tillsammans. Exempelvis får jag veta hur mycket den genomsnittliga köpkursen blir sammanlagt. Just nu ligger den på 75,00 kr / aktie. Värt att notera är också att courtagekostnader räknas in. Samtidigt får jag fram att den genomsnittliga säljkursen ligger på 80,96 kr / aktie, alltså högre än den genomsnittliga köpkursen. Det betyder att jag hittills av det jag köpt och sålt i Fingerprint genererat vinst. Men samtidigt ligger jag som helhet på ett stort minus, men jag kommer till det lite senare.

Om jag nu vill veta hur mycket köp- och säljtransaktionerna har genererat i vinst drar jag helt enkelt bort 80,96 från 75,00 vilket blir 5,96, samt multiplicerar det med antalet säljtransaktioner. Då får jag fram 9 083,08 kr. Det är hur mycket vinst som ackumulerats genom samtliga transaktioner. Avanzas uppgift för GAV är lite missvisande för den beräknas fram på ett annat sätt, nämligen att alla transaktioner utgår från den sammanlagda värdet hela tiden, över tid blir skillnaden rätt stor… I min beräkning får jag fram att det viktade anskaffningsvärdet blir 65,31, alltså där kursen behöver vara för att gå break-even, om jag säljer allt vid ett givet tillfälle. Inte 57,58 som avanza anger. Jag löser också problemet att det totala kapitalbeloppet tyckts ha sjunkit pga av alla transaktioner i Fingerprint.

Så, på detta sätt går det alltså att få fram ett viktat anskaffningsvärde då man genomför flertalet köp- och säljtransaktioner på delar av ett innehav. Värdet för det viktade anskaffningsvärdet ändras varje gång transaktioner genomförs, så jag överför värdet till Kombiportföljen när det sker genom en automatisk länkning mellan sidorna.

Det stora problemet återstår dock – det är en lång resa kvar tills jag ligger helt plus i detta innehav.

Må gott och investera väl!

Svetten lackar pga [Fingerprint]-ras

Ja, där blev det en ordentlig smäll idag i portföljen då Fingerprint gick ut med vinstvarning OCH tillbakadraget utdelningsförslag om 2,00 kr/aktie. Det svänger i tech-branschen. Minst sagt. När ska de verkligen förstå marknaden? För hittills har de uppenbarligen inte läst på ordentligt.

Den enda trösten är väl återigen ordentlig korrigering kring bolagets, marknadens (och aktiekursens) förväntningar på framtiden. Själv har jag lyckats med endel trading under dagen där jag köpt/sålt med vinst faktiskt, men totalt på hela innehavet är det en ordentlig nedgång. Förr eller senare går man på en mina, och även jag börjar tänka på att snart ta smällen, slicka mina sår och ta nya tag. Samtidigt har jag en något längre investeringshorisont än till nästa kvartal… Svårt det där.

Kompletterande köp har kunnat göras i andra, mer stabila och prisvärda bolag för att stärka upp förlusten av den förväntade utdelningen från Fingerprint.

Må gott och investera väl!

The nationalist wave in the U.S. and Europe that liberals still don’t get – MarketWatch

The far-right’s positions are being adopted by centrist parties, writes George Friedman.

Källa: The nationalist wave in the U.S. and Europe that liberals still don’t get – MarketWatch

PM Nilsson: Mark Rutte visar vägen till rätt sorts nationalism

“EU är bara ett verktyg för tyska handelsintressen”, sa Donald Trump i en av sina mer klarsynta analyser av omvärlden.

Källa: PM Nilsson: Mark Rutte visar vägen till rätt sorts nationalism

Portföljuppdatering mars 2017

Jag försökte hitta den senaste portföljuppdateringen, och upptäckte att senast en sådan skrevs var det höst. Hög tid att uppdatera läget med andra ord. Rätt många förändringar har skett, bolag har tillkommit, innehav har skalats ned och vissa har vuxit…

 

Aktie Tidigare innehav
Nuvarande innehav
Akelius Residential Pref. 23 785,07 23 785,07
Alfa Laval 0,00 958,38
Atlas Copco AB  0,00 530,00
Axfood 0,00 2742,36
Castellum 0,00 13 031,55
DHT Shipping 20 025,80 33 501,40
Fingerprint Cards 0,00 59 423,76
Genova Property Group 2 465,00 9 488,00
Handelsbanken AB (B) 2 760,48 5 670,76
Hemfosa Fastigheter 0,00 9 239,44
Hemfosa Fastigheter Pref. 3 440,72 8 570,40
Hennes & Mauritz AB 8 312,80 23 062,12
Investor AB 7 181,06 3 342,80
K2A Pref. 21 208,00 36 689,30
Klovern Pref. 34 774,78 52 062,85
Kopparbergs 0,00 4 379,00
Investment Latour AB 0,00 721,20
L E Lundbergföretagen AB 0,00 585
Nordea Bank AB 19 643,27 1 078,50
Ratos AB 51 210,64 8 069,10
Realty Income Corp 0,00 5 510,00
SAS Pref. 33 369,98 59 714,05
SJR In Scandinavia AB 0,00 4 610,16
Sdip Tech Pref. 9 339,24 12 761,58
Tele2 AB 34 756,47 561,33
Telia Company 18 589,14 29 014,71
Saltängen Property Invest 5 643,06 0,00
SEB AB
14 921,46 0,00
Investment Kinnevik AB 3 312,30 0,00
Summa 409 129,82

Just nu finns det därutöver drygt 42 000,00 kr i likvider, knappt 10%.  Lite manöverutrymme med andra ord i händelse av en korrigering.

Avyttrade innehav
Flertalet bolag har lämnat portföljen, och man ska även ta i beaktande att vissa bolag avyttrats följt av ett nytt köp (oftast en minipost) för att hålla en närmare bevakning kring bolaget i händelse av att värderingen kommer ned. Det tidigare innehavet i Ratos såldes dagen före rapporten, men jag har sedan dess återköpt två poster i väntan på lägre pris och tydligare besked kring bolagets riktning framåt. Tele2 avyttrades med anledning av kommande utdelningssänkning, och här avvaktar jag lägre ingångskurs. Hittills har den dock fortsatt upp sedan jag sålde…

Nya innehav
Fingerprint Cards är uppenbarligen den i särklass mest dominerande förändringen i portföljen. Aktien har jag ägnat en viss tid att försöka skapa mig en uppfattning om, och även gjort en del korta affärer i, i tradingsyfte. Den har hängt med som ett växande innehav då jag misstänkte att utdelning skulle kunna komma för 2016 (utdelning under 2017), snarare än fortsatt återköp. I det fallet gissade jag rätt, men däremot började jag (uppenbarligen) köpa alltför tidigt.
I övrigt har Castellum hittat tillbaka i portföljen och har vuxit till en hyfsad storlek. I fallet Axfood handlar det om att bredda portföljen att omfatta fler branscher. Investmentbolag som Latour är också en strategi utifrån samma tanke. Under en period ägde jag inga banker, och valen föll på Handelsbanken och Nordea. Månadsutdelaren Realty Income Corp har jag saknat, och när värderingen kom ned till något mer sansade nivåer (även om det ännu inte är riktigt rea-pris) så passade jag på att köpa lite. Valutakursen är också en aspekt att ta hänsyn till men mycket tyder på att nettoinflöden till USD är fortsatt starka på sikt, så jag ser ingen anledning att vänta. Kopparbergs är ett spännande innehav och kan tänka mig att äga en något större post än i nuläget.

Må gott och investera väl!

Inte heller Venezuela – DN.SE

DN 19/3 2017. Svensk vänster menar att det är bristen på äkta socialism som fått Venezuela att rämna. Men kanske är det snarare tvärtom.

Källa: Inte heller Venezuela – DN.SE

Snart dags för utdelningssäsong | Avanzas blogg

Äntligen har det börjat bli varmare ute och våren är på intåg. På börsen är våren synonymt med utdelningssäsong, det är då en del av fjolårets vinst ska delas

Källa: Snart dags för utdelningssäsong | Avanzas blogg

Utdelning från K2A Pref.

Det var ett tag sedan det damp ner utdelningar men månadens nu är sitter månadens första utdelning på kontona. Den här gången var det kvartalsutdelning från bolaget som förvaltar Sveriges enda Rymdcampus, i Kiruna, men också studentbostäder i flera av landets universitetsstäder.

660,00 kr adderades till portföljen.

Fler utdelningar från fastighetsbolag väntar denna månad, däribland Castellum och Realty Income Corp.

Må gott och investera väl!

Vault7 – Home

Källa: Vault7 – Home