Månadsrapport april 2017

Månaden var rätt hygglig på flera sätt. Utdelningsnivån var klart godkänd, sparandet gick in i vanlig ordning samt lägen uppstod att realisera lite vinst i endel innehav.

Sammanställning enligt nedan:

Utdelningar  + 2 316,70
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 1 745,62
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,50 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 6 962,32
Ingående värde 2017-04-01:  + 457 982,63
Utgående värde 2017-04-30:  + 464 944,95

Utdelningmässigt ser det ut på följande sätt:

Datum Bolag Belopp
2017-04-18 Realty Income Corp 16,10
2017-04-12 Ratos B 392,00
2017-04-12 Hemfosa Fastigheter Pref. 130,00
2017-04-11 Lundbergföretagen B 5,60
2017-04-11 Telia 708,00
2017-04-05 Klövern Pref. 845,00
2017-04-04 Handelsbanken B 220,00
Summa 2 316,70 kr

April var en relativt lugn månad, men endel avyttringar skedde då utdelningar redan erhållits, och jag ser behov av lite större manöverutrymme framöver. Jag har dessutom använt endel pengar till att minska belåningen med hjälp av realiserade vinster (vilket inte syns här). Sakta men säkert betalas den av, och det är fortsatt prioritet att få ned skulder generellt. Samtliga tre lån (CSN, Blancolån och belåning på Avanza) uppgår till cirka 150 000 kr, men minskar framöver med cirka 4 500 kr om planen hålls. Oftast betalas mer, så detta är ett minimum. Störst amortering sker på blancolånet, då beloppet är lägst, men har inte lägst ränta. Avanzas ligger med högst ränta (då skulden är större än vad som omfattas av superlånet. Det är med andra ord en rätt dålig affär ur den synvinkeln. Å andra sidan genererar kontot allt-som-allt en hygglig slant varje månad, så en riktigt dålig affär är det inte. Totalt sett uppgår belåningen, om man mäter den över hela portföljen drygt 14%.

Ambitionen är att vara nästintill skuldfri under nästa år (exklusive bostadslånet förstås). Därefter kan jag förhoppningsvis öka det direkta sparandet till portföljen samt buffertar för att slippa ta lån längre fram.

För övrigt kan jag notera att, om utvecklingen hittills håller i sig, så kan jag titulera mig halv-miljonär framåt årsskiftet. Endast en ökning på cirka 5 000 kr per månad under årets återstående månader betyder att Kombiportföljen kommer överstiga 500 000 kr.

Må gott och investera väl!

En lugnare transaktionsmånad

Även inläggen har varit fåtaliga den senaste tiden, men så kan livet se ut ibland! Jag har varit rätt avvaktande under en stor del av månaden med tanke på den franska valrörelsen, och vad utgången kan tänkas betyda för marknaden. Kanske inte helt oväntat steg börserna kraftigt denna vecka som svar på valresultatet. Etablissemangets guldpojke Emmanuel Macron (Social-liberal) samt anti-etablissemangskvinnan Marine Le Pen (Nationalkonservativ) gick vidare till den andra valomgången. Det återstår att se om de gängse opinionsundersökningarna och de traditionella medierna får rätt den gången, om att den favorit-tippade Macron blir Frankrikes näste president. Tidigare hade de helt fel om att Storbritannien röstade för att lämna EU samt att Trump skulle bli president i USA.

Ur ett investeringsperspektiv är det hela väldigt intressant, främst att se hur marknadsaktörerna påverkas på olika sätt utifrån vad som sker inom politiken i världen. Igår valde jag att kliva ur ett flertal mindre och större innehav (med viss insikt om att det kanske var lite för tidigt). Men det är ibland svårt att vara girig. Innehav jag gick ur har den senaste tiden stigit mellan 5 och 15 procent. Även i innehav där utdelning erhållits i år. Summa summarum genererades ett par-tre tusen i realiserad vinst, varav ungefär hälften gick till att beta av min belåning något.

Utdelningsmässigt blev det drygt 2 000 kr vilket får anses som godkänt. Mer exakta siffror om portföljutvecklingen kommer vid månadsrapporten för april. Just nu är likviderna uppe i drygt 40 000 kr, så det finns lite krut att använda i händelse av att köptillfällen uppstår, men det kanske är bättre att lägga pengarna i en räntefond då väldigt mycket är högt prissatt just nu.

Må gott och investera väl!

Confirmed: Susan Rice “Unmasked” Trump Team | Zero Hedge

Bloomberg has just confirmed that Susan Rice repeatedly requested to

Källa: Confirmed: Susan Rice “Unmasked” Trump Team | Zero Hedge

Månadsrapport mars 2017

Tiden flyger fram och nu är ytterligare en månad till ända. Portföljen har vuxit något, vilket är glädjande.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 680,77
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 1 295,37
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,28 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 5 876,14
Ingående värde 2017-03-01  + 452 106,49
Utgående värde 2017-03-31  + 457 954,26

En hygglig utdelningsnivå för månaden där en större portion inkom från Castellum, ett innehav jag fyllde på ordentligt alldeles innan utdelningen avskildes. Sparandet gick in i vanlig ordning. För närvarande prioriterar jag fortsatt amortering på skulder samt sparande till buffertar i väntan på att kunna öka sparandet till portföljen.

Ett specifikt bolag ägnas särskild uppmärksamhet just nu och det är Fingerprint. Här har transaktionerna varit många och syftet är att försöka hänga med ned till ett läge då kursen stabiliseras något. Jag har under månaden räknat ut det viktade GAV:et då jag gjort många köp- och säljtransaktioner. Det GAV Avanza redovisar stämmer inte riktigt. Den rättvisande kursen ligger på strax under 70 kr (Avanza redovisar cirka 58 kr, en rätt stor skillnad) och just nu väntar jag på en ny bottennivå att köpa in mig igen på. Ackumulerat alla transaktioner ligger vinst på drygt 4 000 kr då jag hämtat igen lite senaste dagarna. Just nu är manöverutrymmet rätt begränsat då jag samtidigt köpt i andra innehav. Likviderna ligger på totalt 15 000 kr. I allmänhet är jag inte så oroad utifrån bedömning av bolagets möjliga utveckling på några års sikt. Det tycks dock bli sämre innan det blir bättre.

Andra nämnvärda transaktioner under månaden är SJR och Kopparbergs där jag för tillfället är nöjd med nivån på innehaven. Några H&M har också köpts in då aktien backade endel när rapporten kom.

Under april väntas fler utdelningar och sammantaget blir det en rätt hygglig månad.

Må gott och investera väl!