Bevakning av aktier

Jag har gått igenom en del bolag via börsdata.se och funnit runt 20 bolag som får utgöra mitt framtida innehav i mitt tradingkonto. Drygt 200 000 kr har kontot vuxit till senaste två åren. Kontot har hittills inte inkluderats i Kombiportföljen.

I nuläget kommer störst fokus ligga på att försöka avyttra ett par innehav som utgör en våt filt över hela situationen. Fingerprint, Ratos och till viss del även H&M har hittills varit misslyckade investeringar. Jag har dock lärt mig att alltid har torrt krut tillgängligt. Och blivit påmind om att hålla sig till sina egna kriterier! Under året kommer jag inte använda något ny sparande till att köpa nya aktier, utan låta de ligga på räntekonton och växa sig större. Nästa steg i planen är att konsolidera sparandet till färre konton samt exkludera en del andra konton från Kombiportföljen. Jag kommer fortsättningsvis ha både ISK (för svenska innehav) och KF (för utländska innehav).

Målet är att återgå till att äga en fler bolag, alla med utdelning, gärna med spridning under året. Investeringar i aktier i dessa bolag kommer ske lite mer mekaniskt. Preferensaktier kommer jag inte äga, och det kommer främst utgöras av svenska bolag. Atlas Copco, Castellum, Handelsbanken, Investor, Klövern, Latour, SJR, Tele2 och Trelleborg är några bolag jag tittat lite närmare på. En del är tidigare bolag jag ägt, och många är favoriter bland andra sparare.

Det är helt enkelt dags att inse att det tar tid att göra saker rätt, det behöver få ta tid att få investeringar växa över tid. Vägen framåt är inte att försöka chansa för mycket, trejda de där extra kronorna med risk för att köra fast. Lite mer sunt förnuft, lite mer fokus, och lite mer insikt i att få snöbollen att rulla mer stadigt framåt. På trejdingkontot har jag nu en liten minipost för varje innehav som jag valt ut. Just nu är det mesta lite dyrare än jag önskar. När de blir lite billigare blir det dags att köpa. Varje innehav får utgöra högst 5% av varje bolag, helst. En lite jämnare nivå på innehaven ger en lite jämnare nivå av utdelningar, och skulle något innehav störtdyka slår det inte lika hårt på portföljen.

Må gott och investera väl!

Jag har återuppstått

Efter ett par års frånvaro har jag åter börjat ta tag i min blogg om min resa mot ekonomisk frihet. Skälen till frånvaron av inlägg har varit flera, men mitt sparande har fortsatt och jag för anteckningar över utvecklingen hela tiden.

Ett par skäl till att jag slutade skriva var brist på tid, men också av frustration. Saker och ting tillkommer och ibland faller bort i tillvaron, kanske naturligt att det ibland blir så. De senaste månaderna har jag börjat läsa en del andra bloggare i denna nisch, vilket har inspirerat mig att åter börja skriva ned tankar och erfarenheter kring sparande och investeringar. Det finns fantastiska individer och familjer där ute som också genomgår en liknande resa – otroligt inspirerande. Jag önskar er alla ute i landet fortsatt lycka till med era resor mot ekonomisk frihet!

Sedan jag slutade skriva har min resa fortsatt, men det har varit en otroligt tuff sådan. Att hålla motivationen uppe även när utvecklingen för såväl enskilda innehav som sparmål och annat går åt “fel” håll har varit otroligt påfrestande. När jag tittar tillbaka så upptäcker jag att jag frångått ett par av mina uppställda kriterier, milt uttryckt.. Såsom många fantasifulla sagor börjar:

Det var en gång… ett bolag som heter Fingerprint, som hade en otrolig kursuppgång för några år sedan. Jag rycktes med i hypen kring det lilla Göteborgs-bolaget som hade framtiden för sig. Jag började trejda i bolaget i en tillsynes liten skala på ett av mina konton (som inte är medräknat i Kombiportföljen), ett konto menat för trejding. En blygsammare summa om 20-30 000 vid tillfället. Det gick bra till en början, men jag anade inte hur detta lilla bolag, med min lilla insats skulle växa sig större med tiden, likt ett virus som infekterar kroppen och ger upphov till en förkylning. Som utvecklas vidare till värk, feber och slutligen utslagning av vitala organ.

Jag utökar mina innehav till ett av mina konton i Kombiportföljen. Kursen börjar sjunka, jag fortsätter köpa för att sänka mitt GAV. Tiden fortgår och jag fortsätter köpa, sälja när få tillfällen ändå ges. Som mest uppgår innehav till ett par hundra tusen med ett GAV långt över rådande kurs. Som lägst tycks kursen plana ut, några sista dödsryckningar innan den fullständiga kollapsen? Inte riktigt. Aktien och bolaget har återhämtat sig. Kanske lite märkligt, men en liten gnutta hopp återstår. Mitt gav är mer attraktivt än tidigare, det har krävt mycket tid, tålamod och uppoffring för att försöka investera mig ur detta bolag. Än är inte resan slut, men uppoffringarna har slagit hårdast.

Samtidigt som detta pågår har jag konsoliderat mina övriga innehav till några få. Min plan sedan flera år tillbaka var att överge de många små innehaven, i preferensaktier bland annat, till fördel för stora, trygga, stabila bolag. Bolag som också kunde ge potential till kursstigning, kanske gick det att tjäna lite extra utöver utdelningen? Mina trygga innehav Hennes & Mauritz och Ratos… Även här, ska det visa sig, hade jag väldigt fel. Några ytterligare kommentarer kring dessa bolag lämnar jag inte. Det är möjligt att jag får någon slags revansch om några år. Framtiden får utvisa.

Så, min resa så här långt har varit ganska tuff, och tålamodsprövande. Jag antar att det är min envishet och dröm om ekonomisk frihet som förhindrat mig från att fullständigt kapitulera.

Det har dock varit en positiv utveckling på andra sätt. Sparandet, har fortsatt, även om en högre sparkvot varit önskvärt. En del livsval förhindrar dock detta. Livet med familj och hus möjliggör inte någon högre sparkvot i nuläget. Det har också blivit en del lyckade affärer i mina försök att köpa andra bolag i tillfällen av börskorrigeringar, för att sedan sälja i uppgångar.

Vid årsskiftet 2016/2017 så uppgick Kombiportföljen till 438 644,55 kr. Vid årsskiftet 2018/2019, för drygt 3 månader sen, uppgick portföljen till 602 089,37. Så, på något sätt har portföljen ändå vuxit. Sparandet har haft betydelse liksom utdelningar och realisationer av värdepapper. Som jag skrev för flera år sedan har jag slutat följa portföljens värdeutveckling utan jag för anteckning över hur mycket pengar i reella termer som jag har investerat eller placerat i portföljen, ett belopp jag valt att kalla för Kapitalbelopp.

Om jag köper en fastighet för 1 000 000 eller aktier för 1 000 000, och jag vill leva på avkastningen så är inte aktuellt värde intressant. Om fastigheten avkastar 100 000 kr / år och aktierna avkastar 120 000 kr / år, så är min investering i aktier mer gynnsam. I båda fallen är inte en avyttring av min investering av intresse, eftersom det är avkastningen jag är intresserad av i första hand. Det är endast inför en avyttring som värdet är intressant. I fallet aktier går det att följa värdeutvecklingen så länge börserna är öppna, vilket är lite knepigare med en fastighet.

Så, vad är planen framöver? På något sätt kommer jag försöka uppnå målet om att avyttra mina innehav som tagit alltför stor plats. Innehav som har för höga ingångskurser, eller inte ger någon utdelning. Jag har ägnat mycket tankar till de många kontona, men ännu inte hittat en bättre lösning än den nuvarande. Jag har en liten lista över bolag jag skulle vilja äga, till ett hyggligt pris förstås. Vid någon korrigering så kanske det uppstår köptillfällen? Mycket av mitt kapital är uppbundet i innehav som backat mycket. Det skulle krävas mer kapital att sänka ingångskurserna i dessa, och i bästa fall komma ur dessa tidigare. Det har inte varit framgångsrikt att konsolidera innehaven till några få (illa valda bolag)? Kanske är läge att bredda innehaven?

I nuläget brottas jag med olika frågor och dilemman, men jag fortsätter. Ja, jag fortsätter att spara, investera och få snöbollen växa. Just nu är det uppförsbacke, men den ska växa.

Må gott och investera väl!
(Ja, jag ska göra mitt bästa)