Utveckling för hushållsekonomin, nyckeltal4 min read

Vid sidan av den dagliga förvaltningen av Kombiportföljen har jag även koll på hushållets hela ekonomi och följer noga ett stort antal nyckeltal och budgetposter. Syftet är givetvis att hålla koll på intäkter och utgifter, men också på tillgångar och skulder. Det har nu gått några år sedan jag började hålla stenkoll på ekonomin.

Här kommer några siffror för hushållsekonomin:

Kombiportöljen, nyckeltal 2015 2016 2017
Kapitalbelopp, Kombiportföljen 290 678 438 644 452 106
Utdelningar, erhållna 12 421 22 634 4 235
Utdelningar, rullande 18 423 26 192 24 003
Utdelningar, per månad 1 035 1 886 352
Tillgångar 4 314 433 4 672 916 4 951 864
Skulder 1 977 596 1 682 857 1 619 987
Eget kapital 2 336 837 2 990 059 3 331 877
Sparkvot 16 % 19 % 25 %

Värt att notera är att Kombiportföljen har vuxit under de senaste tre åren av två skäl. Dels så har det skett genom att spara, erhålla utdelningar samt realisera vinst vid försäljningar. Den har dock inte alltid vuxit stadigt. Endel uttag har skett, som har använts till andra utgifter. Vissa uttag har varit större än andra… Det är främst sedan början av 2016 som uttagen minskat betydligt. Det finns flera förklaringar till detta. Dels så sattes det inte mer pengar än vad som var försvarbart. Vi har också lärt oss att budgetera bättre genom att bygga upp olika typer av målspar och en buffert. Vi har också lärt oss att hålla i pengarna bättre.

En utvecklande resa har skett de senaste åren, där vi lärt oss längs vägen nyttiga lektioner i att hitta rimliga nivåer för olika typer av sparande, att hålla i pengarna bättre samt se till att de pengar som sätts in i Kombiportföljen är på en rimlig nivå så att uttag inte behöver ske. En varierande inkomstnivå under tiden har spelat en stor roll. Vi blev föräldrar för tredje gången, vi flyttade från en liten bostadsrätt till ett större hus. Omständigheter som ställer nya krav! Men det har varit en rolig resa!

På tillgångssidan märks detta tydligt. Numera finns det tillgångar i form av hus, bil, Kombiportföljen, spar- och räntekonton samt framtida pensioner. På skuldsidan har lånen vuxit i takt med detta. Här gjordes en stor extraamortering under förra året som fick ned nivåerna ordentligt. Vi har en rimlig amortering på bolånen utifrån rådande ränteläge, 1,5%. Utöver det finns det endel krediter samt en liten skuld till CSN. Det som fått störst inverkan på skuldsidan är kostnadsdisciplin. De krediter vi skaffar (och de är välavvägda och sällan förekommande) återbetalar vi mycket snabbare för att slippa eventuell påförd ränta. En del av skulderna är i form av belåning på Kombiportföljen och uppgår just nu till cirka 12% av kapitalbeloppet. Samtliga lån amorteras, och det är inte den största skulden (CSN, ca 68 000 kr – 1%) som amorteras mest, utan lånet (blancolån, 56 000 kr – 4,20%) med högre ränta som amorteras mest. När blancolånet är återbetalt så kommer belåningen att amorteras ned till under 5% fortare. När samtliga lån utom bolånet är amorterade kommer amorteringen där att öka till minst 2%, och resterande del gå till att bygga upp en räntebärande buffert till en högre nivå än nuvarande målsättning om 50 000 kr.

Det som är kanske mest glädjande att se är att sammantaget alla insatser vi gjort de senaste åren och de lärdomar vi gjort så har sparkvoten ökat. I år väntas den landa kring 25 %. Skälen till att sparkvoten var lägre tidigare var mindre inkomster, sämre budgetdisciplin och höga uttag.

Utdelningsnivån har stadigt ökat under åren, och i år väntas den rullande utdelningsnivån nå cirka 30 000 kr. Det återstår en hel del arbete att kunna hamna där, men än finns det 9 månader kvar på året, och mycket kan kunna ske på den tiden. Sparandet tuffar på och kommer kunna bibehållas, samt utdelningar som tickar in regelbundet gör att jag troligtvis kommer nära målet. Det som möjligtvis skulle krävas är någon typ av större engångsinsättning som skulle kunna hjälpa till. Just nu ser det inte ut som det skulle vara möjligt, men kanske längre fram.

Detta var ett inlägg utifrån det lite bredare perspektivet. Det kanske väcker lite tankar hos dig!

Må gott och investera väl!