Molekylär ekonomi: Analys: räntan skrämmer inte i Castellum1 min read