Månadsrapport mars 20172 min read

Tiden flyger fram och nu är ytterligare en månad till ända. Portföljen har vuxit något, vilket är glädjande.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 680,77
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 1 295,37
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,28 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 5 876,14
Ingående värde 2017-03-01  + 452 106,49
Utgående värde 2017-03-31  + 457 954,26

En hygglig utdelningsnivå för månaden där en större portion inkom från Castellum, ett innehav jag fyllde på ordentligt alldeles innan utdelningen avskildes. Sparandet gick in i vanlig ordning. För närvarande prioriterar jag fortsatt amortering på skulder samt sparande till buffertar i väntan på att kunna öka sparandet till portföljen.

Ett specifikt bolag ägnas särskild uppmärksamhet just nu och det är Fingerprint. Här har transaktionerna varit många och syftet är att försöka hänga med ned till ett läge då kursen stabiliseras något. Jag har under månaden räknat ut det viktade GAV:et då jag gjort många köp- och säljtransaktioner. Det GAV Avanza redovisar stämmer inte riktigt. Den rättvisande kursen ligger på strax under 70 kr (Avanza redovisar cirka 58 kr, en rätt stor skillnad) och just nu väntar jag på en ny bottennivå att köpa in mig igen på. Ackumulerat alla transaktioner ligger vinst på drygt 4 000 kr då jag hämtat igen lite senaste dagarna. Just nu är manöverutrymmet rätt begränsat då jag samtidigt köpt i andra innehav. Likviderna ligger på totalt 15 000 kr. I allmänhet är jag inte så oroad utifrån bedömning av bolagets möjliga utveckling på några års sikt. Det tycks dock bli sämre innan det blir bättre.

Andra nämnvärda transaktioner under månaden är SJR och Kopparbergs där jag för tillfället är nöjd med nivån på innehaven. Några H&M har också köpts in då aktien backade endel när rapporten kom.

Under april väntas fler utdelningar och sammantaget blir det en rätt hygglig månad.

Må gott och investera väl!