Månadsrapport april 20172 min read

Månaden var rätt hygglig på flera sätt. Utdelningsnivån var klart godkänd, sparandet gick in i vanlig ordning samt lägen uppstod att realisera lite vinst i endel innehav.

Sammanställning enligt nedan:

Utdelningar  + 2 316,70
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 1 745,62
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,50 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 6 962,32
Ingående värde 2017-04-01:  + 457 982,63
Utgående värde 2017-04-30:  + 464 944,95

Utdelningmässigt ser det ut på följande sätt:

Datum Bolag Belopp
2017-04-18 Realty Income Corp 16,10
2017-04-12 Ratos B 392,00
2017-04-12 Hemfosa Fastigheter Pref. 130,00
2017-04-11 Lundbergföretagen B 5,60
2017-04-11 Telia 708,00
2017-04-05 Klövern Pref. 845,00
2017-04-04 Handelsbanken B 220,00
Summa 2 316,70 kr

April var en relativt lugn månad, men endel avyttringar skedde då utdelningar redan erhållits, och jag ser behov av lite större manöverutrymme framöver. Jag har dessutom använt endel pengar till att minska belåningen med hjälp av realiserade vinster (vilket inte syns här). Sakta men säkert betalas den av, och det är fortsatt prioritet att få ned skulder generellt. Samtliga tre lån (CSN, Blancolån och belåning på Avanza) uppgår till cirka 150 000 kr, men minskar framöver med cirka 4 500 kr om planen hålls. Oftast betalas mer, så detta är ett minimum. Störst amortering sker på blancolånet, då beloppet är lägst, men har inte lägst ränta. Avanzas ligger med högst ränta (då skulden är större än vad som omfattas av superlånet. Det är med andra ord en rätt dålig affär ur den synvinkeln. Å andra sidan genererar kontot allt-som-allt en hygglig slant varje månad, så en riktigt dålig affär är det inte. Totalt sett uppgår belåningen, om man mäter den över hela portföljen drygt 14%.

Ambitionen är att vara nästintill skuldfri under nästa år (exklusive bostadslånet förstås). Därefter kan jag förhoppningsvis öka det direkta sparandet till portföljen samt buffertar för att slippa ta lån längre fram.

För övrigt kan jag notera att, om utvecklingen hittills håller i sig, så kan jag titulera mig halv-miljonär framåt årsskiftet. Endast en ökning på cirka 5 000 kr per månad under årets återstående månader betyder att Kombiportföljen kommer överstiga 500 000 kr.

Må gott och investera väl!