Månadsrapport juni 20176 min read

En något fördröjd månadsrapport på grund av solsemester kommer här månadsrapporten för juni månad. Inläggsfrekvensen har varit sparsam på senare tid, men febril aktivitet har ändå skett under månaden som fortlöpt. Mer om det senare i inlägget. Här är en sammanställning över siffrorna:

Utdelningar  + 1 355,43
Sparande/Uttag  + 3 900,00
Realisation vinst/förlust  + 72,43
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 0,30 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 5 327,86
Ingående värde 2017-06-01:  + 470 541,28
Utgående värde 2017-06-30:  + 475 869,14

En rätt skral månad på det stora hela. Inga nämnvärda realisationer har egentligen skett utan det är i huvudsak en något ökad belåning som ligger till grund för ökningen, förutom sparandet och utdelningarna. Mycket courtageutgifter har gått till köp av Ratos, H&M och Handelsbanken i huvudsak. Och Fingerprint

En annan sak som skett är att jag upptagit en ordentlig kredit om 250 000 kr med 3,6% ränta. Syftet har länge varit att minska skuldbördan med olika slags krediter. Men varför ta en ny, större kredit? Efter att ha räknat lite så insåg jag att jag kunde eliminera två stora krediter, med 4,60% ränta och 5,85% ränta på drygt 110 000 kr till en kredit med 3,6% ränta och ändå ha en stor portion pengar över som kan generera avkastning. 100 000 kr går till ett antal aktier som genererar tillräcklig avkastning för att nästan täcka räntekostnaderna för hela lånet. Drygt 700 kr/månad kostar lånet inledningsvis, och avkastningen uppgår till 500 kr per månad i snitt. När skulden är nere i 170 000 kr ger avkastningen mer än räntekostnaden för hela lånet. För att komma ned till det beloppet kommer jag amortera enligt en 12-årsplan som lånet är upplagt på, med ambitionen att extra-amortera minst lika mycket som de tidigare krediterna har kostat varje månad. Jag räknar med att det kommer ta ett år. Därefter räknar jag med att det ska vara möjligt att amortera resterande skuld inom 3 år. Runt 40 000 kr finns också tillgängligt att snabba på återbetalningen, men finns mestadels för att ha lite manöverutrymme lite beroende på hur saker och ting utvecklas i övrigt. Ett lån upplagt på 12 år ska alltså vara borta på totalt 4 år. Så är planen åtminstone. Antalet lån och krediter har reducerats till ett bolån, CSN och en kredit, vilket gör saker och ting lite enklare.

I övrigt har jag också klippt två kreditkort och sagt upp totalt 4 olika krediter där flera inte ens använts på länge, men legat kvar som rester. Man måste kontakta respektive kreditgivare/bank och se till att man avskrivs helt för att det ska försvinna i en kreditupplysning. Det kommer således se lite bättre ut utifrån kreditvärdigheten att dels ha få krediter och förfrågningar, men också ha saker och ting mer samlat. Jag har senaste åren gjort åtminstone en kreditupplysning på mig själv för att se statusen vad gäller innehavda krediter, belopp, förfrågningar och kreditvärdigheten. Jag har också haft endel kontakter med rådgivare på min bank där jag fått lite vägledning när det gäller framtida möjligheter till att köpa en fastighet utöver den vi redan äger. Den nu valda egenvalda strategin bedömer jag ökar möjligheten att komma närmare det målet, men det är också så att jag mycket väl kan tänka mig att ompröva strategin om ett läge uppstår som är mer gynnsamt. Varför inte ta stora delar av Kombiportföljen och den nyligen inrättade investeringen om 100 000 kr utanför Kombiportföljen och rensa bort skulder helt och hållet? Alternativet är mer en sista utväg och jag har kommit att värdesätta kassaflöde mer än att börja om resan från ett lägre kapitalbelopp att investera med. Dessutom skulle det förstöra befintliga kassaflöden som utdelningar genererar. På det stora hela är det också fortsatt väldigt billigt att låna pengar. Uppdateringar kring detta kommer säkerligen framöver.

Bolagsmässigt har jag fokuserat investeringarna i några färre bolag i portföljen under en tid, vilket lär fortsätta under överskådlig tid åtminstone. Jag har därigenom mer fokus på några få bolag som jag bevakar lite djupare än när det fanns ytterligare 10 andra bolag att hålla koll på. Bevakningslistan finns dock hela tiden i bakgrunden och innehåller rätt många bolag jag skulle vilja äga, men då många bolag är rätt högt prissatta i nuläget avstår jag att plocka in fler bolag till portföljen.

Tillsist ägnar jag några rader på Fingerprint, som länge stått för den kanske mest sorgliga kursutvecklingen i portföljen. Aktien är den mest handlade av alla bolag jag äger, mestadels har köpen dominerat. Jag köper och säljer ständigt miniposter så försiktigt som det är möjligt och jag för noga koll på utvecklingen av dels innehavet men också vad som sker kring bolaget. Under hela juni skedde inga säljtransaktioner vilket får ses som en grov miss då jag kunde sålt av ett stort antal aktier med uppåt 4-5 kr/vinst per aktie. Jag missbedömde hur högt den skulle stiga efter att ha bottnat kring 28 kr. Därför har jag fortsatt köpa fler aktier då nyhetsflödet under månaden var exceptionellt positiv. Den har nyligen bottnat igen och därefter stigit något igen. I nuläget har jag drygt 2 000 aktier varav majoriteten ingår i Kombiportföljen och utgör det största innehavet totalt sett. Läget kan komma att förbättras under Q3 och Q4 och kanske att kursen börjar stiga framöver. Men först väntar en Q2 där jag hoppas på ett något bättre läge än Q1 men stålsätter mig för ytterligare besvikelser… Det är riktigt läskigt men samtidigt ett oerhört intressant bolag att äga.

Just nu är det semestertider och kan nog ägna lite mer tid till börsen under månaden, vilket kan öka möjligheterna till fler lyckade affärer. Utdelningarna rullar in i en hygglig takt och ett halvår återstår innan det är dags att utvärdera målen för det här året. Det mål som i nuläget ligger längst bort är målsättningen för rullande 12-månaders utdelning. Det finns en viss risk att målet inte nås, och det finns också en risk att faktisk utdelningsnivå understiger förra årets utdelningsnivå. Men jag kommer fortsätta att ägna tid till att försöka nå målen innan året är slut.

Må gott och investera väl!