Samtliga preferensaktier avyttrade1 min read

Jag sålde idag alla preferensaktier jag hade i Kombiportföljen. Flera innehav däribland Akelius Residential Pref har jag ägt i drygt två års tid och det har tagit lång tid för preferensaktierna att återhämta sig. Även om volaliteten i preferensaktier är rätt låg så, vilket är trevligt ur ett perspektiv, så ur ett annat perspektiv kräver det mycket tålamod innan den stiger ordentligt. Flera månader i de flesta fall… Preferensaktier är också trevliga att äga för de ger bra kassaflöde.

Jag såg en möjlighet att kliva ur alla preferensaktier i ett läge då geopolitisk oro stiger, vilket kommer ge avtryck på marknaderna. Någon börskrasch är det inte tal om, utan jag ser det som möjligt att börja köpa när aktier blir mer prisvärda. Drygt 200 000 kr, eller 40% av Kombiportföljen finns tillgängliga för köp.

Må gott och investera väl!