Månadsrapport augusti 20172 min read

Vi lämnar augusti bakom oss, en rätt hygglig månad där Kombiportföljen växte till över 490 000 kr. Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 711,57
Sparande/Uttag  + 3 900,00
Realisation vinst/förlust  + 898,47
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,33 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 6 510,04
Ingående värde 2017-08-01:  + 483 608,10
Utgående värde 2017-08-30:  + 490 118,14

Under månaden lyckades jag avyttra samtliga preferensaktier. Det är lite mörka moln på den geopolitiska himlen, men det utesluter inte att jag åter köper preferensaktier längre fram, förutsatt att de blir lite billigare. I övrigt har jag ägnat endel fokus på att köpa fler H&M, Handelsbanken, Ratos och Telia. Snittpriset har därmed gått ned en bit i dessa. Och skulle möjlighet uppstå kan jag tänka mig att avyttra även dessa med vinst.

Jag har ömsom köpt ömsom sålt aktier i Fingerprint, ett bolag som verkar i en intressant bransch, men som fortsatt har en tuff resa framför sig. Det är snart ett år sedan den hade en topp kring 100 kr, där jag köpte aktier som sedan dess legat kvar då jag inte lyckats komma ur innehavet. Ett år senare är dock mitt GAV strax över 50 kr, vilket ändå är högre än nuvarande kurs. Med fortsatt tålamod bör jag kunna sänka mitt GAV ytterligare under det närmaste året.

Helst ser jag att Fingerprint ger utdelning, men det lär dröja. Däremot är en stor portion kapital uppbundet i bolaget, vilket drar ned portföljens YoC ordentligt. Under 3% i dagsläget. Under tiden får jag nöja mig med lite realisationer när tillfälle ges. Lite glädjande lär dock ett av mina mål uppnås snart, ett kapitalbelopp på 500 000 kr för året.

Sammanställning över månadens utdelningar:

Datum Bolag Belopp
2017-08- Realty Income Corp. 29,07
2017-08-08 SAS Pref. 1 312,50
2017-08-08 Akelius Residential Pref. 370,00
Summa 1 711,57 kr

Inga utdelningar från preferensaktier kommer att erhållas inom åtminstone den närmaste tiden, då jag avyttrat dessa. De enda större utdelningarna som väntas är från H&M och Telia, då deras utdelningar är uppdelade på två tillfällen detta år.

Må gott och investera väl!