Månad för månad – år för år

2019

Månad Kombiportföljen Utdelningar Värdeutveckling
Januari 601 376,37 0,00 -0,12%
Februari 603 821,80 0,00 0,40%
Mars 606 178,86 0,00 0,39%
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Utveckling, totalt året 0,00 + 0,67%

2018

Månad Kombiportföljen Utdelningar Värdeutveckling
Januari 517 350,06 57,79 0,93%
Februari 528 588,11 58,73 2,07%
Mars 538 366,17 1 266,74 1,28%
April 546 542,54 824,09 1,50%
Maj 560 833,45 8 992,90 1,19%
Juni 568 972,27 385,20 1,12%
Juli 577 548,51 66,21 1,60%
Augusti 577 827,12 68,68 1,33%
September 586 471,25 0,00 0,61%
Oktober 585 866,94 0,00 2,87%
November 589 860,52 2 628,70 −0,59%
December 602 089,37 0,00 2,44%
Utveckling, totalt året 14 349,04 kr + 15,03%

2017

Månad Kombiportföljen Utdelningar Värdeutveckling
Januari 442 756,87 847,50 0,93%
Februari 452 106,49 2 463,83 2,07%
Mars 457 982,63 1 680,77 1,28%
April 464 944,95 2 316,70 1,50%
Maj 470 541,28 3 234,95 1,19%
Juni 475 869,14 1 355,43 1,12%
Juli 483 608,10 1 214,72 1,60%
Augusti 490 118,14 1 711,57 1,33%
September 493 137,77 42,80 0,61%
Oktober 507 705,37 723,00 2,87%
November 504 750,89 2 461,25 −0,59%
December 517 350,06 333,58 2,44%
Utveckling, totalt året 18 386,10 kr + 16,35%

2016

Månad Kombiportföljen Utdelningar Värdeutveckling
Januari  289 768,00 1 383,53 −4,63%
Februari  317 438,00 701,29 1,93%
Mars  326 415,00  2 708,85 3,42%
April  328 581,00  4 782,28 −0,09%
Maj  336 788,00  4 718,53 2,47%
Juni  335 697,00  529,90 −3,09%
Juli  410 043,74  1 476,10 18,49%
Augusti  416 932,30  793,70 1,65%
September  410 152,63  1 470,81 −1,65%
Oktober  418 665,39  1 403,00 2,03%
November  426 045,72  1 678,92 1,73%
December  438 644,55  988,00 2,87%
Utveckling, totalt året 22 634,91 kr + 25,20%

2015

Månad Kombiportföljen Utdelningar Värdeutveckling
Januari  408 000,00  600,00 + 7,09 %
Februari  397 000,00  1 250,00 + 4,49 %
Mars  412 500,00  1 511,85 + 0,98 %
April  307 143,00  790,40 – 0,31 %
Maj  314 326,00  2 958,25 + 2,84 %
Juni  303 708,00  408,00 – 4,74 %
Juli  305 333,00  1 078,65 + 6,08 %
Augusti  292 847,00  597,50 – 3,13 %
September  293 961,00  228,00 – 3,57 %
Oktober  310 577,25  1 757,90 + 5,68 %
November  318 130,00  995,00 + 1,07%
December  290 678,00  266,14 – 3,57%
Utveckling, totalt året  12 421,69 kr + 15,42 %

2014

Månad Fondportföljen Kombiportföljen
Januari + 2,06 %
Februari + 0,46 %
Mars + 0,55 %
April + 0,41 %
Maj + 2,65 %
Juni + 1,92 %
Juli + 0,39 %
Augusti + 0,91 %
September + 1,78 %
Oktober –  0,23 %
November + 1,07 % + 1,05 %
December + 3,18 % + 1,88 %
Utveckling, totalt året + 15,71 % + 2,93 %