Kombiportföljen startade den 3 november 2014.

Kombiportföljen

Sammanställning aktieinnehav, Kombiportföljen

Utdelningstillfällen

Fördelning, UTDELNING

Fördelning, INNEHAV

Fördelning, UTDELNINGSTILLFÄLLEN (graf)