Jag varken stödjer, avråder, rekommenderar, bedriver rådgivning av värdepappershandel i sin helhet, ej heller i enskilda bolag eller andra finansiella tjänster kopplat till värdepappershandel.

Jag varken stödjer eller avråder någon att nyttja produkter eller tjänster tillhandahållna av andra bolag i syfte att ägna sig åt värdepappershandel eller handel av andra finansiella värdepapper såsom optioner, derivat eller andra finansiella produkter.

Jag bedriver bloggen reklamfritt och tjänar därtill inga reklampengar för att driva denna blogg. Andra inkomster för denna blogg erhålls ej.

Allt innehåll i bloggen är ej att betrakta som rådgivning, rekommendationer eller analyser som grund för andra att fatta egna köp- eller sälj av värdepappers och/eller andra finansiella produkter.

Denna blogg ska ses som en dagbok för mig och min familjs sparande och investeringsbeslut.