“Etiam longissimum iter incipit primo passu” – Även en tusenmila resa börjar med ett steg.

Mål för årlig avkastning av samtliga värdepappersinnehav. Siffrorna ska tolkas som ungefärliga, men framtiden får utvisa om jag lyckas uppnå dessa mål! Nya mål anges på slutet av innevarande år inför kommande år.

Det långsiktiga målet är att uppnå en passiv inkomst på:

2017: 16 500 kr / månad
2016: 16 500 kr / månad
2015: 16 000 kr / månad

Beloppet motsvarar minsta belopp för att täcka fasta kostnader exklusive sparande.

Beloppet för fasta kostnader:

2017: 198 000 kr / år
2016: 198 000 kr / år
2015: 192 000 kr / år

Varje år beräknas kostnaderna öka med cirka 3%, varpå målet om passiv inkomst också behöver öka varje år. Troligt, men inte alltid fallet.

År Målsättning, kombiportföljen Utfall, kombiportföljen 
2017 Avkastning, innehav + 40 000 kr
Utdelningar, rullande + 30 000 kr
Sparande + 35 000 kr
Återbäring/uttag – 20 000 kr
YoC 6,05 %
Kapitalbelopp, innehav + 500 000 kr
Likvidbuffert/räntekonto + 40 000 kr

2016 Avkastning, innehav  + 30 000 kr  + 106 169,76
Utdelningar, rullande + 20 000 kr  + 26 193,84 kr
Sparande + 40 000 kr  + 46 400 kr
Återbäring/uttag – 20 000 kr  0,00 kr
YoC 6,00 %  5,97 %
Kapitalbelopp, innehav 350 000 kr  + 438 642,18
Likvidbuffert/räntekonto + 50 000 kr  + 4000,00
2015 Avkastning, innehav
 + 40 000 kr
 + 41 566,49 kr
Utdelningar, rullande
  + 15 000 kr  + 18 423,24 kr
Sparande  + 50 000 kr
 + 39 040 kr
Återbäring/uttag  – 120 000 kr
 – 199 500 kr
YoC  5,00 %
 5,90 %
Värde, innehav  375 000 kr  + 298 678 kr
 
2014 Avkastning, innehav
+ 15 000 kr
 + 19 747 kr
Utdelningar, rullande
 –
Sparande + 50 000 kr  + 342 700 kr
Återbäring/uttag – 15 000 kr  – 59 000 kr
YoC  –
Värde, innehav 400 000 kr  389 902 kr