Värdeskapande aktieinvesteringar
Min strategi går ut på att köpa och behålla stabila bolag med bra avkastning samt nyinvestera genom att tillföra regelbundet sparande till samt återinvestera utdelningar i dessa utvalda bolag. Med denna strategi är det sekundärt att titta på kortsiktiga kursrörelser i enskilda aktier, eftersom det är direktavkastningen i en aktie över tid som är intressant -det är den som får kapitalet att växa över tid, genom återinvesteringar, adderat även med sparande. Mitt långsiktiga mål är att sluta förvärvsarbeta långt tidigare än pensionsåldern (snart uppåt 70 år?) och kunna leva på avkastningen på aktieinnehav.

Mål för aktieinvesteringar, i korthet:
Så här gör jag

Må gott och investera väl!