Konsolidering av sparande

augusti14

Min sambo har vid ett antal tillfällen genom åren nämnt att hon har ett sparande i en svensk storbank i form av en svensk indexfond. Hur länge hon haft den, vad värdet uppgår idag osv har hon inte brytt sig om att titta närmare på. Hon har inte alls samma intresse för investeringar som jag har, vilket är helt ok – hon har andra intressen som jag inte har lika intresse för. Efter ett par diskussioner under semestern kom vi överens om att åtminstone flytta fondinnehavet till Avanza, där hon redan har ett sparande i en räntefond sedan några månader tillbaka, eftersom det är mycket enklare att se det sammanlagda sparandet. Nu ligger därför hennes samlande sparande på ett ställe!

Nästa steg blev att sälja fondandelarna, eftersom mycket tyder på att indexfonder gjort sitt för den här gången. Istället lägger jag hennes pengar i SPP Obligationsfond, samt tidigare innehav kvarstår i Spiltan Räntefond Sverige. Så totalt sett ligger hennes pengar i lågriskalternativ, men på samma ställe för bättre kontroll och överblick.

Jag kan också passa på att nämna att jag förvaltar våra barns pengar på liknande sätt, då inom kapitalförsäkringar. Även där ligger pengarna i huvudsak i SPP Obligationsfond. Det ska avslutningsvis nämnas att fonden i fråga gått positivt sedan jag sålde tidigare innehav, vilket är mycket glädjande. Det är också extra glädjande att index i övrigt utvecklats mycket sämre, även om det egentligen inte så relevant att jämföra mot ett index. Augusti ser dock ut att bli ytterligare en månad med värdeökning, om än blygsamt i kronor räknat! Investeringsfilosofin verkar fungera hittills (peppar-peppar!), och planen kvarstår att vänta in nedgången som verkar rycka allt närmare, möjligtvis inom 3-6 månaders sikt.

Det gungar på havet

danskeinvest10ar

Med detta inlägg vill jag förmedla min bild om konjukturläget i världen sett ur mitt investeringsperspektiv. Under de senaste veckorna verkar sannolikheten för en större nedgång ökat i och med omvärldsfaktorer som exempelvis oro, krig och ekonomiska problem runt om i världen. Investerare (och till viss del) även småsparare som jag, har börjat flytta fokus och placeringar från aktier och indexfonder till mer trygga placeringar som obligationsfonder, räntefonder och bankkonton (trots den dåliga räntan!), eller till andra delar av världen som inte verkar ha påverkats i lika stor utsträckning.

Huruvida läget idag är en tillfällig sättning nedåt eller början på en längre konjukturnedgång kan såklart ingen förutse. En kort efterforskning kring de vanligaste aktierna och indexfonderna indikerar dock att vi haft en tillsynes stark och tydlig uppgång i ungefär fem år, ända sedan finanskrisen 2007-2008 (bortsett från problemen under 2011-2012). Det kanske är dags för en större nedgång i världen? För att det ska ske bör det dock komma en droppe som får bägaren att rinna över. Senaste veckornas händelseutveckling ger dock ett antal olika anledningar till att det kan blir realitet. När, var och hur och på vilket sätt det kommer påverka är givetvis också saker som inte går att förutse. Så hur ska man investera i ett sådant läge, utifrån mina förutsättningar, med blygsamt kapital och månadsspar?

Ur ett investeringsperspektiv, förutsatt att du inte har jättemycket tid och kunskap att göra djuplodande analyser av enskilda investeringsobjekt, kanske det är lättare att hitta säkrare alternativ. Åtminstone för en tid framåt. Det har historiskt alltid visat sig vara så att efter en uppgång kommer en nedgång – och vice versa! I dagsläget väljer jag en tryggare hamn för mina pengar. SPP Obligationsfond avkastar i snitt 6 % per år och har mycket attraktiva avgifter. Den avkastar bättre än bankkontot och räntefonden, och Pappa Statens obligationer är trots allt väldigt trygga!

Under månaden framöver kommer jag därför inte ägna mig åt så mycket annat än att följa händelseutvecklingen. Jag förutser också att i och med den tydliga nedgång som ändå går att skönja de senaste två veckorna (USA-börserna ligger exempelvis redan på minus för året), så bör det samtidigt uppstå köplägen. Därför fortsätter jag med mitt månadsspar i Länsförsäkringar Fastighetsfond, trots den höga avgiften, men som har en hög avkastning över tid. Just fastigheter verkar ha märkt av nedgången först och mest tydligt. Trots det kommer jag fortsätta att månadsspara, dvs köpa allt billigare över tid. Och därmed kommer effekten bli större när det väl går uppåt igen, än om jag ska skifta in allt i ett bräde då nästa uppgång redan har skett. På sikt bör det också vara rimligt att minska i andelen “säkrare placeringar” typ obligationsfonder mot mer indexfonder, då de blir billigare att köpa. Min strategi för 3-6 månader är därmed att i flera mindre omgångar skifta över innehav i från säkrare fonder till indexfonder, exempelvis SPP Aktiefond Sverige eller någon av de andra fonderna jag har under min fondbevakning.

Efter 3-6 månader får vi som om min strategi lyckas!

Må gått och investera väl!

 

Förändringar fondinnehav

öhman-företagsobligationsfond-a

Det är dags att lämna surkalven Öhman Företagsobligationsfond A, som jag haft huvuddelen av mitt kapital i sedan ungefär en månad tillbaka. Fonden som utgörs av obligationer utgivna av företag är högre risk än obligationsfonder som utgörs av obligationer utgivna av exempelvis svenska staten. Den har helt enkelt inte genererat den avkastning till lägre risk som varit min förhoppning. Det börjar bli allt ostadigare i världskonjukturen med mörka moln som hopar sig på olika ställen i världen. Magkänslan är att toppen är nära. I tider av osäkerhet är det därför mycket bättre att sitta i en trygg hamn.

Jag skiftar därför huvuddelen av mitt kapital till SPP Obligationsfond. Fonden utgörs av av obligationer utgivna av bland annat svenska staten med långa löptider. Det utgör således en tryggare placering än en fond som placerar i företagsobligationer, men till en högre avkastning än en räntefond. Under nästa vecka bör transaktionerna bli klara. Min ytterst lilla del av mitt totala kapital är ett månadssparande i Länsförsäkringar Fastighetsfond. Det är låga belopp varje månad, men tanken är att köpa varefter andelarna blir allt billigare, en nedgång inom fastighetsbranschen kan redan skönjas. En föraning om vad som komma skall?

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj – Öhman Företagsobligationsfond A | Läs mer
Köp – SPP Obligationsfond | Läs mer

Fondaffärer januari-juni 2014

Seed-Money2

Här är en sammanfattning av mina fondaffärer under första halvåret 2014.

Under halvåret har mitt blygsamma innehav vuxit dels genom insättningar och dels genom värdeökning. Mina innehav låg inledningsvis i korträntefonden Spiltan Räntefond Sverige, min absoluta favorit under tider av oroligheter i omvärlden, och på börsen. Bäst avkastning och lägst avgift för det den gör – en ränteplacering som ger bättre avkastning än de flesta bankkonton, som dessutom varit till synes helt opåverkad av världskonjukturen och utvecklingen i övrigt på börsen de senaste 10 åren. Jag har haft innehav i fonden mer eller mindre under halvåret.

Men eftersom mitt mål har varit att genom högre risk öka mitt kapital i högre takt än vad en räntefond ger, har mina blickar även riktats mot mer konjukturberoende fonder. Jag blev rätt imponerad av hur stabil Nordea European High Yield Bond Fund verkade under våren (stabilt är bra). Därför viktade jag om mitt innehav till denna fond, som jag också haft till och från under första halvåret. Jag noterade dock att fonden har endel extraavgifter, vilket är möjligt för många Luxemburg-baserade fonder. Därför kommer jag nog troligtvis inte inneha denna fond vid fler tillfällen i framtiden.

Jag har även haft kortare innehav i Länsförsäkringar Fastighetsfond, vilket blev en rätt imponerande investering under första halvåret, främst då den bidrog till att pumpa upp värdeökningen av mitt kapital till bit över hur Stockholmsbörsen i övrigt utvecklats. Dock något volatil för min smak, i stil med börsen i övrigt, samt hög en avgift. Fonden återspeglar dock tesen om en allt större och växande fastighetsbubbla, den utvecklats mycket starkare än världskonjukturen i övrigt.

Andra innehav har varit Handelsbanken IT-fond som bidragit till värdeökning samt Öhman Obligationsfond där mina innehav legat uteslutande under slutet av första halvåret.

Som kanske går att notera ligger jag med väldigt liten spridning, med innehav i maximalt 1-3 fonder, men som skiftat under halvåret som gått. Ett problem jag brottats med är dels ett litet innehav som behöver växa snabbare, samt en börs som är klart övervärderad. Förr eller senare kommer en nedgång, med förhoppning om bättre köplägen i indexfonder, vilket är min målsättning på kortare sikt. Jag ser det dock som allt mer riskfyllt att köpa indexfonder i nuläget. Det finns bättre och tryggare alternativ, vilket troligtvis kommer prägla mina innehav under andra halvåret.

Värdeökningen på mitt kapital, per den sista juni 2014 uppgick till 8,05%. Sidan Kapitalutveckling visar utvecklingen månad för månad.

Må gott och investera väl!

Hej världen!

helloworld

Ok, det är dags att på allvar dokumentera mina aktie- och fondaffärer. Jag sällar mig till den växande skaran sparbloggare! Mitt initiala mål är att skrapa ihop 100 000 kr. För att ta mig dit ska jag uteslutande använda mig av fonder, då det är helt meningslöst att köpa aktier, med courtageavgifter som äter upp en betydande del av mitt kapital. Mitt mål om 100 000 kr kommer nås genom blygsamma månadsinsättningar, enstaka större insättningar från exempelvis skatteåterbäring, julklappar, födelsedagspresenter, donationer? och givetvis genom sunda och värdeskapande investeringar!

När målet om 100 000 kr i kapital är uppnått kommer jag övergå till aktier. Min plattform för att genomföra mina affärer använder jag mig av Avanza (billig och bra utseende). Mina affärer genomförs inom ramen för en kapitalförsäkring som jag haft ett tag, men målsättningen är att övergå till att använda ISK på sikt, då jag tycker det är bättre att skatta på kapitalet en gång per år istället för 4 gånger under året.

Eftersom båda dessa sparformer är att föredra framför vanlig depå bör målet uppnås snabbare då jag slipper skatta 30% på vinsten, men jag kan å andra sidan inte göra förlustavdrag. Förluster är dock uteslutet, vilket jag kommer beröra i min placeringsfilosofi.

Jag vill också passa på att säga att jag kommer låta mig inspireras av andra bloggar som skriver mycket klokt om placeringar. Avanzas bloggsidor länkar till ett flertal sådana, samt andra ställen som är lätt åtkomliga via sökmotorer.

Må gott och spara väl!