Månadsrapport december 2016

Årets sista månad är till ända och här kommer siffrorna för månaden.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 988,00
Sparande/Uttag  + 3000,00
Realisation vinst/förlust  + 8 610,83
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,87%
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 12 598,83
Ingående värde 2016-12-01:  + 426 045,72
Utgående värde 2016-12-30:  + 438 644,55

 

Utdelningar månadsvis jämfört med föregående år:

Generellt har utdelningarna i år överstigit utdelningarna från föregående år, vilket inte är någon större överraskning då portföljen växer! Tittar man på de två första årens erhållna utdelningar jämfört med 12-månaders rullande utdelning, ser man en rätt fin utveckling:

Ökningen i utfall motsvarar knappt 30 % från förra året!

Avslutningsvis tar jag även med följande bild:

Eget kapital, dvs tillgångar minus skulder uppgår till knappt 3 000 000 kr. Värt att notera är dock att huset står för en stor del av denna summa. Glädjande dock är att portföljen växte med ungefär 100 000 kr under året – i reala tal. Sparande, utdelningar och realisationer bidrog starkt till att portföljen växte.

Nästa år väntar nya utdelningar, fortsatt sparande och förhoppningsvis kanske någon vinsthemtagning att använda till nya investeringar.

Årets mål har sammanställts här, och utvecklingen blev hyffsat positiv. Jag kan inte klaga på resultatet, förrutom möjligen posten likvidbuffert där det är lite magert, men den växer åtminstone och med fortsatt arbete kommer den att fortsätta växa.

Nästa års mål väntar jag med till nästa år. God fortsättning på det nya året!

Må gott och investera väl!

Utdelning från K2A Pref. och Sdiptech Pref.

Årets sista utdelningar summerade till 988,00 kr. Kvartalsutdelarna ger stadigt kassaflöde till portföljen, och utdelningarna har delvis gått till nya köp av H&M. Årets totala utdelningar landade på 22 636,11 kr.

Datum Bolag Belopp
2016-12-13 K2A Pref. 640,00
2016-11-21 Sdiptech Pref. 348,00
Summa 988,00 kr

Må gott och investera väl!

Ratos B senaste tiden och tankar kring Fingerprint

Ratos B hör till ett av mina större innehav i portföljen, och har senaste åren haft en rätt tråkig utveckling. Själv har jag ägt Ratos sen förra året, och har då och då köpt aktier allteftersom kursen utvecklats negativt.

ratos-b-2016-12-12

Senaste tre månadernas köp kan dock ha skett kring bottennivåer, och ett betydande insiderköp rapporterades idag från en av storägarna. Rent tekniskt har aktien öppnat upp för en positiv trend. Inte troligt att det är absolut sanning, men det ser intressant ut. Arcus-gruppen har noterats på Oslo-börsen vilket också inbringar en hel del pengar till den redan välfyllda kassan. Utdelningsmässigt hoppas jag på en höjning, men det troliga är nog en bibehållen eller något sänkt utdelning (åtminstone om man är något pessimistiskt lagd).

Ratos får ses som ett något mer riskfyllt investmentbolag att investera i, där enskilda innehav (som Aibel) fått stort utslag på aktiekursen. Samtidigt bör man vänta sig en viss volalitet i aktien då alla bolag i Ratos portfölj inte alltid går bra. Ratos finns i min portfölj med lite längre tidshorisont än några få år, på några års sikt bör bolaget inbringa goda utdelningar till portföljen.

I övrigt har jag en investering i Fingerprint, och den har växt ordentligt under de senaste dagarnas ras. Ett otroligt hårt klimat råder i handeln (och på börsforum) från många olika aktörer, men den senaste tidens “urblåsning” betraktar jag som positiv då vi (kanske) närmar oss botten för den här gången. Förväntningarna har också kommit ned ordentligt, inte minst då bolaget vinstvarnade häromdagen. När man investerar i bolag som Fingerprint bör man göra det utifrån ett långsiktigt perspektiv. På den positiva sidan verkar de i en högintressant bransch mitt i den globala trenden säkerhet genom biometriska sensorer. Pin-koder och lösenord är alltså snart ett minne blott! Här har de en betydande position och kommer fortsätta vara en av de större aktörerna på marknaden för fingersensorer på mobiltelefoner. Snart väntar massproduktion av smarta kort, bank- och kreditkort och inte minst IoT och andra användningsområden ta fart. Marknaden för sensorer bör således växa kraftigt de närmaste åren. Men det är klart att nerverna påverkas något av att se innehav tappa 20-30% på kort tid! Och det är klart att tankarna också befunnit sig kring huruvida om det är fel fallande kniv jag försöker fånga…

Har ni inte redan läst denna artikel i ämnet, så länkar jag denna artikel även här: http://fundamentalanalys.blogspot.se/2016/12/vad-kan-man-lara-sig-av-fingerprint.html

Har du några “högriskaktier” i portföljen och hur går tankarna kring dessa?

Må gott och investera väl!

Månadsrapport november 2016

November månad lider mot sitt slut och här kommer siffrorna för portföljutvecklingen.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 678,92
Sparande/Uttag  + 5 500,00
Realisation vinst/förlust  + 501,41
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,73 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 7 380,33
Ingående värde 2016-11-01:  + 418 665,39
Utgående värde 2016-11-30:  + 426 045,72

Månaden var en hygglig utdelningsmånad, och endel likvider har använts till att snitta ned i Fingerprint, Klövern Pref., och flera andra preffar. Även Telia, Castellum och Ratos har köpts under månaden. Dessutom har jag deltagit i nyemissionen i Tele2. Befintliga innehav har fått lite tillökning till 53,00 kr / aktie, och totalt har snittet kommit ned ett par kronor.

I nuläget har jag rätt liten andel likvider med andra ord. DHT Shipping som sänkte sin utdelning påverkade i lite högre utsträckning rullande 12-månaders utdelning, men har nu stabiliserats till 25 721,94 kr för stunden. Förväntad utdelning för året, med endast en månad kvar ser ut att landa på kring 22 500,00 kr.

Fokus under de kommande månaderna är att försöka plocka in några bolag i portföljen. Castellum är ett, där jag börjat köpa lite. Under 120,00 kr tycker jag är en rimlig nivå. Atlas Copco, Handelsbanken och möjligtvis Axfood står närmast att börja köpa i, men kurserna bör komma ned endel för att jag ska börja köpa.

Året börjar lida mot sitt slut och jag har funderat endel kring kommande års delmål. Sparandet utgår i nuläget den viktigaste parametern att öka utdelningsnivån, så den kommer jag fortsatt prioritera. Inkomstmässigt ska det inte uppstå några större överraskningar. På skuldsidan hoppas jag att få ned vissa kreditskulder, som att nollställa belåningen.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Häromveckan kom utdelningarna in från ett par preferensinnehav. Summering enligt nedan:

Datum Bolag Belopp
2016-11-08 SAS Pref. 975,00
2016-11-08 Akelius Residential Pref. 370,00
Summa 1 345,00 kr

För helåret såhär långt har portföljen genererat 21 312,99 kr i utdelningar.

Må gott och investera väl!

DHT Shipping sänker utdelningen radikalt

DHT Shipping för tredje kvartalet bekände färg kom det in dystra siffror som resulterade i en kraftig utdelningssänkning. Från 23 cent/aktie till 2 cent. Huvudorsaken är en stor avskrivning som togs detta kvartal, samtidigt är intäkterna lägre än förra kvartalet då marknaden är ansträngd. Inte riktigt vad jag hade trott skulle ske, men så blev utfallet. En halvering hade jag förväntat mig, men det blev nära nog noll. Det får stora konsekvenser för utdelningsnivån i portföljen, som behöver kompenseras med att försöka sprida riskerna igen. En nygammal position har initierats i Castellum idag. Sedan finns andra aktier såsom Realty Income Corp som på relativt kort tid bliv relativt billig, även om den gärna få bli ännu billigare.

I fallet DHT Shipping kommer jag fortsätta snitta ned GAV när möjlighet ges. Det sämre kvartalet speglar hur branschen ser ut, volatil och svårnavigerad. Vinterhalvåret är bättre, efterfrågan fortsätter stiga och därför ser jag ingen större oro till att nuvarande utdelningsnivå fortsätter framöver. Sett till skuldsättning, intäkter och ledningens förmåga att navigera bolaget framåt ser jag fortsatt ett billigt och välskött bolag, som just nu blev lite billigare.

Länk till Q3-rapporten.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport oktober 2016

Vi är inne på årets fjärde kvartal, om man så vill. Oktober var en månad där börsen inte riktigt tog någon tydlig riktning. Men lite utdelningarna tickade in på kontona i vanlig ordning. Just nu har jag en ansenlig position i Fingerprint, som jag hoppas snart kan ge en fin exit-vinst. Belåningen kanske till och med kan sänkas framöver, även om det mycket belåning har placerats i andra innehav som preferensaktierna Klövern Pref., SAS Pref. och H&M.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 403,00
Sparande/Uttag  + 5 500,00
Realisation vinst/förlust  + 1 609,76
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,03 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 8 512,76
Ingående värde 2016-10-01:  + 410 152,63
Utgående värde 2016-10-31:  + 418 665,39

Portföljen växte med stadiga 2,03%, huvudsakligen genom månatligt sparande. Utdelningarna gav en fin slant denna månad och endel realisationer har gjorts främst för att konsolidera portföljen till färre innehav. Jag äger för närvarande inga banker till exempel såsom Nordea och SEB. Kinnevik finns inte heller kvar i portföljen. I vanlig ordning har dock dessa fortsatt stiga sedan dessa avyttrades…

Tappet från förra månaden har hämtats igen. Och det finns ännu endel likvider att tillgå inför de återstående månaderna på året. Spelar jag korten rätt kan jag se möjlighet att snitta ned i ett par innehav. Ratos exempelvis. Jag menar, hur långt ned kan den backa? DHT Shipping kan också utökas lite, troligen efter att den kommande utdelningen avskiljts.

Uppdatering 1 november 2016

Tänkte att det saknades lite grafik, så här kommer en graf över hushållets samlade tillgångar, skulder och eget kapital. Noterbart är den extra-amortering som gjordes under månaden.

kassaboken-tillgangar-skulder-eget-kapital-oktober-2016

Årets utdelningar så här långt, jämfört med föregående år:

utdelningar-manadsvis-oktober-2016

Må gott och investera väl!

Utdelning från TeliaSonera

Idag inkom den andra utdelningen från TeliaSonera. 813,00 kr erhölls. Noterade också att 40,00 kr från ett litet innehav i Hemfosa Fastigheter Pref. kommit in på kontot tidigare under månaden. Nästa år verkar det tveksamt att TeliaSonera kommer bibehålla eller öka utdelningen, snarare tycks en sänkning ligga i korten. Men det återstår att se. Tele2 ser snarare ut att komma med en höjning. Nyemissionen kommer jag delta i.

Det var allt för den här månaden, nästa månad väntas utdelning från flera preferensaktier.

Må gott och investera väl!

Gigantisk extra-amortering genomförd

Rent krasst är det inte många gånger man får två st arvsutbetalningar under samma år. Den här gången var det min sambo som erhöll en rätt stor påse pengar. Arvet var villkorat att majoriteten skulle gå till huset. Ibland är det så, vilket man får respektera. Det är svårt att inte känna en viss ödmjukhet över att “få” pengar någon annan arbetat ihop…

Majoriteten av pengarna gick till en extra-amortering för våra bolån, motsvarande 349 957 kr. Utöver det har en stor portion på runt 50 000 kr satts in på familjens “underhålls-konto”, pengar ämnat för framtida underhåll av huset.

Sammantaget ger det inte bara en balansräkning som ser betydligt mer stabil. Soliditeten (sammanlagda tillgångar / skulder) hoppade upp från cirka 55% till drygt 63%. Bolånen sjönk från cirka 1 850 000 kr till prick 1 500 000 kr. Huset köptes för två år sedan för 2 000 000 kr, med 85% belåning, ytterligare 190 000 kr lånades för finansiering av bergvärme, golvmassa till källaren samt vattenburen golvvärme i tvättstugan för ett år sedan. Cirka 300 000 kr har lagts på huset med kontanta medel för en ombyggnation av hela entréplanet i samband med inflytt. Värderingen är satt till konservativa 2 600 000 kr i nuläget. Mycket pengar har alltså lagts på huset men minskad skuldsättning gör att kalkylen numera har en rätt hygglig marginal.

Fortsättningsvis kommer vi amortera 2 500 kr / månad, en minskning från 2 748 kr / månad. Räntekostnaderna kommer sjunka med cirka 1 200 kr. Inte fy skam.

För övrigt rapporterade Tele2 bra siffror, och står fast vid +10% utdelningshöjning nästa vår. Fler småköp i Fingerprint har gjorts senaste veckan, och en hög Ratos köptes under 38 kr.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Klövern Pref.

Förra veckan erhölls 550,00 kr i kvartalsutdelning från Klövern Pref., oktober månads första utdelning. Totalt för året landar erhållna utdelningar på drygt 19 000 kr. Nu återstår några utdelningar, så summan kommer öka ytterligare några 1000-lappar.

När nu preferensaktiekurserna har sjunkit något den senaste tiden har jag faktiskt utökat min position i Klövern Pref., men också i Hemfosa Pref. (som är ett väldigt litet innehav). Tidigare har jag haft ambitionen att avyttra samtliga, men beslutat mig för att hålla positionen på maximalt 40 st aktier. Detta för att fortsättningsvis ha ett hyggligt kassaflöde på det kontot. Genova Property Group har jag sänkt mitt GAV några kronor, och innehas också endast på ett konto, med samma syfte; öka kassaflödet.

För övrigt äger jag inte längre några banker. Innehaven har sålts med vinst under den snabba uppgång som skett de senaste dagarna. Totalt antalet innehav är nu nere i 13 st, men innehaven är istället större. En första köporder har lagts in för Castellum, som backat en bit de senaste dagarna. Vore glädjande att det kunde hitta tillbaka i portföljen. Andra bolag som Atlas Copco men också Handelsbanken, SCA och Axfood är bolag som jag tittar på just nu. Gemensamt för dessa är dock att de är lite högt prissatta…

Inför den kommande kvartalsrapporten har jag utökat min spekulativa post i Fingerprint i skrivande stund. Verkar vara hårt ansatt från alla möjliga håll, men ser det som rimligt att se en uppvärdering när siffrorna kommer.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport september 2016

Året börjar lida mot sitt slut och resultatet för september har kommit in. En fiberanslutning till huset skulle betalas, så 15 000 kr fick tas ut från portföljen (i början på månaden). Upparbetad buffert täckte endel av kostnaderna. Tappet kunde inte kompenseras fullt ut, trots hygglig utdelningsmånad,  månadssparande och viss vinsthemtagning.

Totala antalet innehav har sjunkit till 17 st. Små innehav och innehav som planerats att avyttras under en längre tid finns inte längre i portföljen, som Saltängen Property Invest och Atlas Copco. Fokus har istället hamnat på andra befintliga innehav, som DHT Shipping, Ratos och K2A Pref. Likvider har hållit på en viss nivå, runt 10%. Kortare spekulationer i Fingerprint har gjort, vilket förklarar endel av månadens realisationer.

Totalt sett har portföljen backat två månader, till månadens julis resultat. Fullt fokus på att få portföljen att växa gäller nu. På den positiva sidan har hushållet inga större fakturor, krediter och andra stundande utgifter av större art under överskådlig tid. Det gäller hålla disciplinen nu och fortsätta bygga upp buffertsparanden, och inte dra på nya kostsamma utgifter.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 470,81
Sparande/Uttag  – 9 500
Realisation vinst/förlust  + 1 249,52
Förändring Kapitalbelopp (%)  – 1,65 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)   6 779,67
Ingående värde 2016-09-01:  + 416 932,30
Utgående värde 2016-09-30:  + 410 152,63

Samma månad för ett år sedan erhölls 228,00 kr i utdelningar, årets nivå är klart bättre. Rullande 12-månaders utdelning fortsätter klättra och uppgår nu till ca 29 470 kr. Framförallt har innehavet i DHT Shipping utökats, men också SAS Pref. och K2A Pref., samtliga ger hög direktavkastning. Nivån har hamnat högt över årets mål, 23 000 kr.

På horisonten tycks mörka moln hopa sig kring omvärlden, och kanske kommer det nya köplägen längre fram. Det finns en hel del bolag jag skulle vilja äga, men priserna är höga i de flesta bolag just nu.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Sdip Tech Pref.

Den sista utdelningen för månaden kom idag in på kontona. 192,00 kr tillfördes årets samlade utdelningar på 18 564,99 kr. Det utvecklas förhållandevis bra, och än återstår några månader på året. Sdip Tech Pref. i fråga kommer dock avyttras när möjlighet ges, K2A Pref. har blivit en bra ersättare.

Må gott och investera väl!

Saltängen Property Invest avyttrat

De sista aktierna i bolaget såldes idag, och därmed har jag inte längre aktier i ICA:s centrallager i Västerås. Sammantaget har ägandet sedan ett och ett halvt år tillbaka genererat avkastning framförallt genom utdelningar. Då bolagsrisken får ses som hög (de äger bara en fastighet), väljer jag nu att fokusera på andra fastighetsbolag. K2A Pref. är ett exempel på ett sådant, som vuxit ytterligare den senaste tiden.

Må gott och investera väl!

Utdelning från K2A Pref.

Det inkom en utdelning på 390,00 kr från K2A Pref. idag. Totalt 18 372,99 kr har inkommit i utdelningar under året. Det är bara tacka och ta emot. Jag spenderade endel likvider på nya köp, på Ratos, Tele2, TeliaSonera samt K2A Pref., Serendipity Innovations och SAS Pref. Har kvar drygt 50 000 kr. För att lösa en akutkostnad i huset var jag tvungen att plocka ut 15 000 kr från ett av kontona. Alltid tråkigt när det går åt fel håll, men det ser ut som att det inte borde dyka upp några fler oförutsedda utgifter i närtid.

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering september 2016

Jag har fortsatt skalat av vissa portföljinnehav och uppnått drygt 100 000 kr i likvider, ungefär 25% av portföljen. Innehaven i Hemfosa Fastigheter Pref. är nästan helt avyttrade, liksom Genova Property Group Pref. Alm Equity Pref. är helt avyttrad, liksom Swedbank. Några innehav har skalats ned vad gäller antal konton då förekommer i, vilket har varit en ambition jag haft sedan en tid tillbaka. Därför har exempelvis innehavet krympt i Akelius Residential Pref.

Aktie Tidigare innehav
Nuvarande innehav
Atlas Copco AB 436,20 875,40
Ratos AB 51 210,64 51 210,64
Klovern AB 34 774,78 34 774,78
Tele2 AB 34 179,51 34 756,47
Akelius Residential Pref. 29 151,11 23 785,07
Saltängen Property Invest 15 082,86 5 643,06
Hemfosa Fastigheter AB 22 525,03 3 440,72
Telia Company
18 589,14 18 589,14
Serendipity Innovations 15 659,04 9 339,24
Nordea Bank AB 19 084,95 19 643,27
DHT Shipping 20 025,80 20 025,80
SAS Pref. 24 557,89 33 369,98
SEB AB
14 921,46 14 921,46
K2A Pref. 13 301,02 21 208,00
Genova Property Group 7 947,00 2 465,00
ALM Equity Pref. 7 679,00 0,00
Investor AB 7 181,06 7 181,06
Kinder Morgan Inc 0,00 0,00
Swedbank AB 6 772,94 0,00
Hennes & Mauritz AB 6 725,44 8 312,80
SJR In Scandinavia AB 0,00 0,00
HCP, Inc. 0,00 0,00
Investment Kinnevik AB 3 526,05 3 312,30
Stag Industrial Inc 0,00 0,00
Handelsbanken AB (A) 0,00 0,00
Handelsbanken AB (B) 2 760,48 2 760,48
Abb Ltd 0,00 0,00
Industrivärden 0,00 0,00
Summa 356 084,05 315 614,67

Innehaven som fått störst uppmärksamhet hör framförallt SAS Pref. och K2A Pref. Men jag har försökt vara försiktig vad gäller köp. Framförallt har jag samlat på likvider inför en nedgång, det borde komma en snart; kanske redan har inletts. En effekt av den senaste tidens avyttringar är givetvis att rullande 12-månaders utdelning har sjunkit endel, men det får snarare ses som en tillfällig situation. Bevakningslistan står redo för lite köp, kanske under kommande vecka redan.

Må gott och investera väl!