Inlägg

Förändringar fondinnehav

spp_logotype_rgb

Jag har beslutat att likvidera mitt månadssparande i Länsförsäkringar Fastighetsfond när kursen studsade så pass långt upp att det nästan gick jämnt upp. En av anledningarna, den mest uppenbara, är att det är möjligt att gå in i fonden i ett annat skede, då värderingarna är lägre. En annan anledning är att jag hela tiden lyckas köpa när kursen ligger ganska högt upp, för att sedan falla nedåt under ett par veckor för att sedan vandra uppåt inför månadsskiftet. Det skulle kunna vara något slags fenomen som verkar återkomma generellt… Får undersöka saken vidare. En tredje anledning är allt fler negativa tecken för fastighetsbranschen generellt. Exempelvis värderingarna, men också signaler från politiskt håll som kan ha viss påverkan framöver. Jag kommer ställa mig utanför fastighetsbranschen ett tag och se hur utveckling fortskrider.

Jag flyttar in pengar i SPP Obligationsfond istället. Fonden fortsätter prestera riktigt bra, faktiskt bättre än Öhman Realobligationsfond. För tillfället talar mycket för att börsen kommer fortsätta vara volatil, med övervägande nedåtgående trend. Därför kommer jag fortsättningsvis ligga i tryggare alternativ i form av två obligationsfonder.

I korthet:

Sälj: Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Köp: SPP Obligationsfond | Läs mer
Behåll: Öhman Realobligationsfond | Läs mer

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

ohmans_nyil

Jag har beslutat att likvidera fondinnehaven i portföljen (utom Länsförsäkringar Fastighetsfond). Börsen störtdyker nu så jag flyttar pengar från en trygg hamn till en ännu tryggare hamn under oktober. Håller på som värst med renoveringar, så någon större koll på marknaden kommer jag ändå inte ha. Öhman Realobligationsfond har presterat bra under året. Fonden innehåller svenska realobligationer utgivna av svenska staten – tryggt och bra, med långa löptider! Fonden har också rätt låg avgift på 0,25 %.

I korthet:

Behåll/månadssparande: Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj: Spiltan Räntefond Sverige | Läs mer
Sälj: SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp: Öhman Realobligationsfond | Läs mer

Förändringar fondinnehav

spp_logotype_rgb

Det är dags att plocka in ett par trotjänare i portföljen. Portföljen har varit mestadels likvid under några dagar, och det ger ju ingen nämndvärd värdeökning att fortsätta på det spåret, med nollränta på kontot. Så det dags att återigen köpa SPP Obligationsfond och Spiltan Räntefond Sverige! Två trygga placeringar. Korrigeringen i obligationsfonden bör vara avklarad, och den bör nu gå uppåt igen framöver, trots debaklet på det politiska planet. (Det kommer att förbli en kaosartad osäkerhet hela hösten och vintern pga valresultet samt (S) ständiga ovilja att regera tillsammans med andra).

Räntefonden verkar dock haft en hygglig avkastning senaste månaden, så den känns given. Marknaden i övrigt ser svårbedömd ut. Det är lite volatilt och det finns inte jättetydliga signaler åt endera hållet. Kanske istället borde lägga pengarna i stats- och räntepapper utanför sverige under några månader… Ska kolla närmare på det. Fastighetsfonden ligger jag kvar i, vilket har utvecklats som jag tidigare spekulerat – en allt tydligare nedgång. Men, då strategin är att köpa fler andelar till lägre kurs, så gäller köp tillsvidare. I framtiden kommer jag skörda frukterna av detta (förhoppningsvis).

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Köp – SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp – Spiltan Räntefond | Läs mer

Förändringar fondinnehav

hongkong2

Jag blev nyligen lite nyfiken på hur utvecklingen i Asien sett ut generellt (har inte bevakat marknaderna där de senaste åren) och kunde till min förvåning notera att marknaderna där tuffat på rätt hyggligt uppåt, till skillnad från de europeiska och amerikanska börserna under året. Återhämtningen har verkar inte heller gått lika starkt som på marknader i Europa och Nordamerika. Det finns, förhoppningsvis, lite mer att hämta från Asien.

Så därför genomförs en justering i portföljen. 25% av innehaven i SPP Obligationsfond säljs och köporder läggs i Swedbank Robur Indexfond Asien. Fonden har förhållandevis liten avgift för att vara en fond som investerar utanför sverige, speciellt med hänseende till valutaväxling och förvaltningsavgifter som ligger en bit högre upp i många andra fonder. Fonden läggs även till i min bevakningslista (ibland är det bra att blicka ut mot andra marknader!) I samband med fondbytet kommer risknivån att höjas en aning från rätt låga nivåer. Det tidigare valet av SPP Obligationsfond visade sig vara ett lyckat val med tanke på vilken risk jag helst vill ligga i, och ligger ändå kvar med ca 75% av mitt kapital.

Kursnedgången som vara tidigare i somras verkar ha varit en tillfällig justering för vinsthemtagning bland placerare generellt. Några tydligare signaler på en kommande större nedgång verkar lysa med sin frånvaro. Jag har beredskap för att trycka på säljknappen, ifall läget uppstår, varvid fondvalet ska ses som kortsiktigt. Transaktionerna väntas bli klara inom ett par dagar.

Jag passar också på att lägga till den billigaste Japan-fonden, SPP Aktiefond Japan, i min fondbevakning. Det verkar som att Japan återhämtar sig sakta men säkert sedan finanskrisen, härdsmältor och andra problem landet brottas med. Köpläge? Det är värt att titta närmare på Japan…

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj: 25 av innehavet i SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp: Swedbank Robur Indexfond Asien | Läs mer

Det gungar på havet

danskeinvest10ar

Med detta inlägg vill jag förmedla min bild om konjukturläget i världen sett ur mitt investeringsperspektiv. Under de senaste veckorna verkar sannolikheten för en större nedgång ökat i och med omvärldsfaktorer som exempelvis oro, krig och ekonomiska problem runt om i världen. Investerare (och till viss del) även småsparare som jag, har börjat flytta fokus och placeringar från aktier och indexfonder till mer trygga placeringar som obligationsfonder, räntefonder och bankkonton (trots den dåliga räntan!), eller till andra delar av världen som inte verkar ha påverkats i lika stor utsträckning.

Huruvida läget idag är en tillfällig sättning nedåt eller början på en längre konjukturnedgång kan såklart ingen förutse. En kort efterforskning kring de vanligaste aktierna och indexfonderna indikerar dock att vi haft en tillsynes stark och tydlig uppgång i ungefär fem år, ända sedan finanskrisen 2007-2008 (bortsett från problemen under 2011-2012). Det kanske är dags för en större nedgång i världen? För att det ska ske bör det dock komma en droppe som får bägaren att rinna över. Senaste veckornas händelseutveckling ger dock ett antal olika anledningar till att det kan blir realitet. När, var och hur och på vilket sätt det kommer påverka är givetvis också saker som inte går att förutse. Så hur ska man investera i ett sådant läge, utifrån mina förutsättningar, med blygsamt kapital och månadsspar?

Ur ett investeringsperspektiv, förutsatt att du inte har jättemycket tid och kunskap att göra djuplodande analyser av enskilda investeringsobjekt, kanske det är lättare att hitta säkrare alternativ. Åtminstone för en tid framåt. Det har historiskt alltid visat sig vara så att efter en uppgång kommer en nedgång – och vice versa! I dagsläget väljer jag en tryggare hamn för mina pengar. SPP Obligationsfond avkastar i snitt 6 % per år och har mycket attraktiva avgifter. Den avkastar bättre än bankkontot och räntefonden, och Pappa Statens obligationer är trots allt väldigt trygga!

Under månaden framöver kommer jag därför inte ägna mig åt så mycket annat än att följa händelseutvecklingen. Jag förutser också att i och med den tydliga nedgång som ändå går att skönja de senaste två veckorna (USA-börserna ligger exempelvis redan på minus för året), så bör det samtidigt uppstå köplägen. Därför fortsätter jag med mitt månadsspar i Länsförsäkringar Fastighetsfond, trots den höga avgiften, men som har en hög avkastning över tid. Just fastigheter verkar ha märkt av nedgången först och mest tydligt. Trots det kommer jag fortsätta att månadsspara, dvs köpa allt billigare över tid. Och därmed kommer effekten bli större när det väl går uppåt igen, än om jag ska skifta in allt i ett bräde då nästa uppgång redan har skett. På sikt bör det också vara rimligt att minska i andelen “säkrare placeringar” typ obligationsfonder mot mer indexfonder, då de blir billigare att köpa. Min strategi för 3-6 månader är därmed att i flera mindre omgångar skifta över innehav i från säkrare fonder till indexfonder, exempelvis SPP Aktiefond Sverige eller någon av de andra fonderna jag har under min fondbevakning.

Efter 3-6 månader får vi som om min strategi lyckas!

Må gått och investera väl!

 

Förändringar fondinnehav

öhman-företagsobligationsfond-a

Det är dags att lämna surkalven Öhman Företagsobligationsfond A, som jag haft huvuddelen av mitt kapital i sedan ungefär en månad tillbaka. Fonden som utgörs av obligationer utgivna av företag är högre risk än obligationsfonder som utgörs av obligationer utgivna av exempelvis svenska staten. Den har helt enkelt inte genererat den avkastning till lägre risk som varit min förhoppning. Det börjar bli allt ostadigare i världskonjukturen med mörka moln som hopar sig på olika ställen i världen. Magkänslan är att toppen är nära. I tider av osäkerhet är det därför mycket bättre att sitta i en trygg hamn.

Jag skiftar därför huvuddelen av mitt kapital till SPP Obligationsfond. Fonden utgörs av av obligationer utgivna av bland annat svenska staten med långa löptider. Det utgör således en tryggare placering än en fond som placerar i företagsobligationer, men till en högre avkastning än en räntefond. Under nästa vecka bör transaktionerna bli klara. Min ytterst lilla del av mitt totala kapital är ett månadssparande i Länsförsäkringar Fastighetsfond. Det är låga belopp varje månad, men tanken är att köpa varefter andelarna blir allt billigare, en nedgång inom fastighetsbranschen kan redan skönjas. En föraning om vad som komma skall?

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj – Öhman Företagsobligationsfond A | Läs mer
Köp – SPP Obligationsfond | Läs mer

Fondaffärer januari-juni 2014

Seed-Money2

Här är en sammanfattning av mina fondaffärer under första halvåret 2014.

Under halvåret har mitt blygsamma innehav vuxit dels genom insättningar och dels genom värdeökning. Mina innehav låg inledningsvis i korträntefonden Spiltan Räntefond Sverige, min absoluta favorit under tider av oroligheter i omvärlden, och på börsen. Bäst avkastning och lägst avgift för det den gör – en ränteplacering som ger bättre avkastning än de flesta bankkonton, som dessutom varit till synes helt opåverkad av världskonjukturen och utvecklingen i övrigt på börsen de senaste 10 åren. Jag har haft innehav i fonden mer eller mindre under halvåret.

Men eftersom mitt mål har varit att genom högre risk öka mitt kapital i högre takt än vad en räntefond ger, har mina blickar även riktats mot mer konjukturberoende fonder. Jag blev rätt imponerad av hur stabil Nordea European High Yield Bond Fund verkade under våren (stabilt är bra). Därför viktade jag om mitt innehav till denna fond, som jag också haft till och från under första halvåret. Jag noterade dock att fonden har endel extraavgifter, vilket är möjligt för många Luxemburg-baserade fonder. Därför kommer jag nog troligtvis inte inneha denna fond vid fler tillfällen i framtiden.

Jag har även haft kortare innehav i Länsförsäkringar Fastighetsfond, vilket blev en rätt imponerande investering under första halvåret, främst då den bidrog till att pumpa upp värdeökningen av mitt kapital till bit över hur Stockholmsbörsen i övrigt utvecklats. Dock något volatil för min smak, i stil med börsen i övrigt, samt hög en avgift. Fonden återspeglar dock tesen om en allt större och växande fastighetsbubbla, den utvecklats mycket starkare än världskonjukturen i övrigt.

Andra innehav har varit Handelsbanken IT-fond som bidragit till värdeökning samt Öhman Obligationsfond där mina innehav legat uteslutande under slutet av första halvåret.

Som kanske går att notera ligger jag med väldigt liten spridning, med innehav i maximalt 1-3 fonder, men som skiftat under halvåret som gått. Ett problem jag brottats med är dels ett litet innehav som behöver växa snabbare, samt en börs som är klart övervärderad. Förr eller senare kommer en nedgång, med förhoppning om bättre köplägen i indexfonder, vilket är min målsättning på kortare sikt. Jag ser det dock som allt mer riskfyllt att köpa indexfonder i nuläget. Det finns bättre och tryggare alternativ, vilket troligtvis kommer prägla mina innehav under andra halvåret.

Värdeökningen på mitt kapital, per den sista juni 2014 uppgick till 8,05%. Sidan Kapitalutveckling visar utvecklingen månad för månad.

Må gott och investera väl!