Inlägg

På börsfronten intet nytt

Den negativa trenden håller i sig med breda nedgångar alla mina innehav. Främst är det storbolagen och preferensaktierna som tar stryk. Då innehaven i framförallt preferensaktierna sjunkit en hel del, men samtidigt utgör en rätt stor andel av totala värdet, står jag inför ett litet dilemma. Fortsätta fylla på eller avvakta? Just nu lutar jag åt att avvakta, då det även finns andra innehav som kräver viss uppmärksamhet. Det är också en fråga om att avväga risker. Vad händer om de långa räntorna fortsätter uppåt? Jag har senaste tiden försökt fylla på mer i befintliga, mer trygga innehav, såsom Castellum, NCC, Atlas Copco och Investor.

Värdemässigt har portföljen tappat drygt 17 000 kr i värde från inköpsvärdet, en rätt ansenlig siffra på knappt två veckor. Det verkar också vara så att även detta år innebär ett trögt halvår på börsen under sommaren och hösten. Förhoppningen är att fortsätta få fina GAV på innehaven. Under nästa vecka borde det komma in utdelning från Serendipity Innovations och Atlas Copco, sammantaget ger det inte så mycket under Juni. Juli månad kommer bli desto bättre. Nästa vecka kommer jag kunna köpa lite fler aktier då jag fortsätter avyttra kortränte-fonden Spiltan Räntefond Sverige. Just nu finns endast 25 000 kr kvar att köpa för, exklusive månadssparande om 2 600 kr / månad samt utdelningar.

Som en sista notis blev jag pappa (igen) för några dagar sedan, så vi har varit i bubblan nu några dagar… Har redan förberett för att teckna den bästa barnförsäkringen (Skandia), samt ska lägga upp en Kapitalförsäkring Barn hos Avanza även för den lille parveln. (Har varsin även för de två andra kottarna givetvis). Automatiskt månadssparande kommer det givetvis bli på 300 kr, samma som för de övriga barnen. Det blir även en hygglig första insättning för att kicka igång sparandet från start. I höst och vinter väntas även dop och julafton, då det blir trevliga slantar för framtiden. För övrigt har vi även resonerat oss fram till att försöka räkna upp månadssparandet generellt varje år. Hittils har vi inte gjort det. Uttrymme bör finnas att öka månadssparandet med 100 kr årligen för respektive konto. En sån där sak vi kanske skulle startat tidigare…

Medel för att genomföra ytterligare aktieköp är på en rätt låg nivå då pengar i räntefonden krympt ner till 25 000 kr i dagsläget. Överväger att försöka hålla en viss lägsta-nivå i händelse av trevliga köptillfällen. En sak jag ska fundera på under veckan…

Kommande inlägg: Jag tänkte skriva lite mer ingående om några av mina innehav, med lite trevliga grafer. Jag ska också göra en liten värsta-scenario-genomgång av innehaven. Har jag valt bra och trygga aktier? Vilka är de svarta fåren?

Må gott och investera väl!

p.s Jag har ingen anknytning till vare sig Skandia eller Avanza. I fallet Skandia är det efter rekommendation från vårt mångåriga samarbete med en oberoende försäkringsmäklare d.s

Förändringar fondinnehav

ohmans_nyil

Jag har beslutat att likvidera fondinnehaven i portföljen (utom Länsförsäkringar Fastighetsfond). Börsen störtdyker nu så jag flyttar pengar från en trygg hamn till en ännu tryggare hamn under oktober. Håller på som värst med renoveringar, så någon större koll på marknaden kommer jag ändå inte ha. Öhman Realobligationsfond har presterat bra under året. Fonden innehåller svenska realobligationer utgivna av svenska staten – tryggt och bra, med långa löptider! Fonden har också rätt låg avgift på 0,25 %.

I korthet:

Behåll/månadssparande: Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj: Spiltan Räntefond Sverige | Läs mer
Sälj: SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp: Öhman Realobligationsfond | Läs mer

Månadsrapport september 2014

rapport-september-2014

Utvecklingen under september har varit rätt positiv. Endel av förklaringen ligger i Swedbank Robur Indexfond Asien som hade en hygglig utveckling i början på månaden, innan jag sålde den pga av stigande orosmoln i Asien och världen generellt. Då jag därefter låg likvid under några dagar nyttjade jag kursrörelserna i företaget Opcon till min fördel och tog hem endel vinst genom detta, som förklarar den största delen av den positiva utvecklingen under september. Fusk? Japp! Positivt för utvecklingen? Japp!

Under den resterande delen har utvecklingen legat ganska stabil, då jag legat i SPP Obligationsfond samt Spiltan Räntefond Sverige. Utvecklingen har inte sett lika pulshöjande ut, men har samtidigt utvecklat bra mycket bättre än jämförelseindexet DJ World Index. Ett stort uttag inför det stundande tillträdet till huset (i morgon!) har också skett, vilket gör att jag har ett ganska litet kapital i fondportföljen. Kanske dags att pricka någon intressant högoddsare?

Kursutvecklingen sedan 1 januari ser ut på följande sätt:

rapport-jan-september-2014

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

spp_logotype_rgb

Det är dags att plocka in ett par trotjänare i portföljen. Portföljen har varit mestadels likvid under några dagar, och det ger ju ingen nämndvärd värdeökning att fortsätta på det spåret, med nollränta på kontot. Så det dags att återigen köpa SPP Obligationsfond och Spiltan Räntefond Sverige! Två trygga placeringar. Korrigeringen i obligationsfonden bör vara avklarad, och den bör nu gå uppåt igen framöver, trots debaklet på det politiska planet. (Det kommer att förbli en kaosartad osäkerhet hela hösten och vintern pga valresultet samt (S) ständiga ovilja att regera tillsammans med andra).

Räntefonden verkar dock haft en hygglig avkastning senaste månaden, så den känns given. Marknaden i övrigt ser svårbedömd ut. Det är lite volatilt och det finns inte jättetydliga signaler åt endera hållet. Kanske istället borde lägga pengarna i stats- och räntepapper utanför sverige under några månader… Ska kolla närmare på det. Fastighetsfonden ligger jag kvar i, vilket har utvecklats som jag tidigare spekulerat – en allt tydligare nedgång. Men, då strategin är att köpa fler andelar till lägre kurs, så gäller köp tillsvidare. I framtiden kommer jag skörda frukterna av detta (förhoppningsvis).

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Köp – SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp – Spiltan Räntefond | Läs mer

Konsolidering av sparande

augusti14

Min sambo har vid ett antal tillfällen genom åren nämnt att hon har ett sparande i en svensk storbank i form av en svensk indexfond. Hur länge hon haft den, vad värdet uppgår idag osv har hon inte brytt sig om att titta närmare på. Hon har inte alls samma intresse för investeringar som jag har, vilket är helt ok – hon har andra intressen som jag inte har lika intresse för. Efter ett par diskussioner under semestern kom vi överens om att åtminstone flytta fondinnehavet till Avanza, där hon redan har ett sparande i en räntefond sedan några månader tillbaka, eftersom det är mycket enklare att se det sammanlagda sparandet. Nu ligger därför hennes samlande sparande på ett ställe!

Nästa steg blev att sälja fondandelarna, eftersom mycket tyder på att indexfonder gjort sitt för den här gången. Istället lägger jag hennes pengar i SPP Obligationsfond, samt tidigare innehav kvarstår i Spiltan Räntefond Sverige. Så totalt sett ligger hennes pengar i lågriskalternativ, men på samma ställe för bättre kontroll och överblick.

Jag kan också passa på att nämna att jag förvaltar våra barns pengar på liknande sätt, då inom kapitalförsäkringar. Även där ligger pengarna i huvudsak i SPP Obligationsfond. Det ska avslutningsvis nämnas att fonden i fråga gått positivt sedan jag sålde tidigare innehav, vilket är mycket glädjande. Det är också extra glädjande att index i övrigt utvecklats mycket sämre, även om det egentligen inte så relevant att jämföra mot ett index. Augusti ser dock ut att bli ytterligare en månad med värdeökning, om än blygsamt i kronor räknat! Investeringsfilosofin verkar fungera hittills (peppar-peppar!), och planen kvarstår att vänta in nedgången som verkar rycka allt närmare, möjligtvis inom 3-6 månaders sikt.

Fondaffärer januari-juni 2014

Seed-Money2

Här är en sammanfattning av mina fondaffärer under första halvåret 2014.

Under halvåret har mitt blygsamma innehav vuxit dels genom insättningar och dels genom värdeökning. Mina innehav låg inledningsvis i korträntefonden Spiltan Räntefond Sverige, min absoluta favorit under tider av oroligheter i omvärlden, och på börsen. Bäst avkastning och lägst avgift för det den gör – en ränteplacering som ger bättre avkastning än de flesta bankkonton, som dessutom varit till synes helt opåverkad av världskonjukturen och utvecklingen i övrigt på börsen de senaste 10 åren. Jag har haft innehav i fonden mer eller mindre under halvåret.

Men eftersom mitt mål har varit att genom högre risk öka mitt kapital i högre takt än vad en räntefond ger, har mina blickar även riktats mot mer konjukturberoende fonder. Jag blev rätt imponerad av hur stabil Nordea European High Yield Bond Fund verkade under våren (stabilt är bra). Därför viktade jag om mitt innehav till denna fond, som jag också haft till och från under första halvåret. Jag noterade dock att fonden har endel extraavgifter, vilket är möjligt för många Luxemburg-baserade fonder. Därför kommer jag nog troligtvis inte inneha denna fond vid fler tillfällen i framtiden.

Jag har även haft kortare innehav i Länsförsäkringar Fastighetsfond, vilket blev en rätt imponerande investering under första halvåret, främst då den bidrog till att pumpa upp värdeökningen av mitt kapital till bit över hur Stockholmsbörsen i övrigt utvecklats. Dock något volatil för min smak, i stil med börsen i övrigt, samt hög en avgift. Fonden återspeglar dock tesen om en allt större och växande fastighetsbubbla, den utvecklats mycket starkare än världskonjukturen i övrigt.

Andra innehav har varit Handelsbanken IT-fond som bidragit till värdeökning samt Öhman Obligationsfond där mina innehav legat uteslutande under slutet av första halvåret.

Som kanske går att notera ligger jag med väldigt liten spridning, med innehav i maximalt 1-3 fonder, men som skiftat under halvåret som gått. Ett problem jag brottats med är dels ett litet innehav som behöver växa snabbare, samt en börs som är klart övervärderad. Förr eller senare kommer en nedgång, med förhoppning om bättre köplägen i indexfonder, vilket är min målsättning på kortare sikt. Jag ser det dock som allt mer riskfyllt att köpa indexfonder i nuläget. Det finns bättre och tryggare alternativ, vilket troligtvis kommer prägla mina innehav under andra halvåret.

Värdeökningen på mitt kapital, per den sista juni 2014 uppgick till 8,05%. Sidan Kapitalutveckling visar utvecklingen månad för månad.

Må gott och investera väl!