Inlägg

Sålt aktier

Eftersom Serendipity Innovations aktiekurs gått ner under teckningskursen valde jag att avyttra samtliga aktier. Anledningen till nedgången är att utdelningen betalas ut den 18 mars, och därför sjunker kursen som brukligt. Att kursen skulle gå under 100 kr / pref-aktie var kanske otippat. Den sammanlagda utdelningen för egen del uppgår till 1000 kr för innehavet jag haft. Eftersom jag sålde med en liten förlust blir nettot något lägre… Exakt siffra ges besked om imorgon, då även courtaget då är draget.

De likvider som frigjorts kommer mestadels gå till köp av fondandelar i SPP Obligationsfond, ett avsevärt mycket mer stabilt innehav än ovan nämnda bolag. (Vad sysslar egentligen bolaget med, och hur är ägarstrukturen egentligen upplagd, vad tjänar de egentligen pengar på? Jag blir mörkrädd bara av att försöka bena i saken.) Det känns skönt att inte längre äga bolag som har oklar affärsidé, diffus ägarstruktur och dålig historik. Jag gläds dock för att ha tjänat några kronor samt valt att gå ur bolaget innan aktien försvinner i avgrunden, vilket är högst sannolikt vid nästa börskrasch.

Jag fortsätter för övrigt på den inslagna vägen. Regelbundna köp i övriga, välbekanta och stabila innehav, med fokus på köp i de bolag där aktiekurserna har gått ned några procent. Eftersom många av innehaven har hamnat på minussidan har också inköpen varit spridda i de flesta innehaven. Jag köper för mellan 300 – 600 per affär, och det kan ibland bli flera affärer varje dag. Tanken är att försöka begränsa till 10 000 kr per vecka, för att kunna köpa aktier under lång tid framöver. Jag har bland annat börjat köpa in på Klöverns preferensaktie, ett tidigare innehav, vilket sjunkit endel sedan toppen för ett par veckor sedan. Fastighetsaktier har börjat backa på bred front den sista tiden…

Som läget ser ut i dagsläget sjunker årets utdelningar markant, i och med försäljningen av tidigare nämnda pref-aktie. Vilket kan tolkas som negativt. Den positiva aspekten är att exponeringen mot aktiemarknaden gått nedåt betydligt, vilket inte är helt orimligt med tanke på att värderingarna på sistone varit orimligt höga, ur ett köpperspektiv vill säga. Exponeringen i högriskaktier har också gått ned betydligt. En generell korrigering på aktiemarknaden har varit motiverad -och väntad.

Min köpstrategi har inneburit att jag på sätt och vis skapat en skräddarsydd sverigefond, med en förvaltningsavgift på ca 0,2 %. Det är rätt trevligt! Hur många fonder kan skryta med en så låg avgift? De regelbundna köpen har hittils inneburit att jag har kunnat öka i innehaven i främst aktier som haft negativ utveckling, för att på så vis få ner snittkursen. Det har vid varje tillfälle alltid funnits en aktie som har gått nedåt sen tidigare köpet. Ett exempel är köp i Castellum på ett av mina konton:

kop-castellum

Snittkursen är för närvarande någonstans mittemellan…

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

spp_logotype_rgb

Jag har beslutat att likvidera mitt månadssparande i Länsförsäkringar Fastighetsfond när kursen studsade så pass långt upp att det nästan gick jämnt upp. En av anledningarna, den mest uppenbara, är att det är möjligt att gå in i fonden i ett annat skede, då värderingarna är lägre. En annan anledning är att jag hela tiden lyckas köpa när kursen ligger ganska högt upp, för att sedan falla nedåt under ett par veckor för att sedan vandra uppåt inför månadsskiftet. Det skulle kunna vara något slags fenomen som verkar återkomma generellt… Får undersöka saken vidare. En tredje anledning är allt fler negativa tecken för fastighetsbranschen generellt. Exempelvis värderingarna, men också signaler från politiskt håll som kan ha viss påverkan framöver. Jag kommer ställa mig utanför fastighetsbranschen ett tag och se hur utveckling fortskrider.

Jag flyttar in pengar i SPP Obligationsfond istället. Fonden fortsätter prestera riktigt bra, faktiskt bättre än Öhman Realobligationsfond. För tillfället talar mycket för att börsen kommer fortsätta vara volatil, med övervägande nedåtgående trend. Därför kommer jag fortsättningsvis ligga i tryggare alternativ i form av två obligationsfonder.

I korthet:

Sälj: Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Köp: SPP Obligationsfond | Läs mer
Behåll: Öhman Realobligationsfond | Läs mer

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

ohmans_nyil

Jag har beslutat att likvidera fondinnehaven i portföljen (utom Länsförsäkringar Fastighetsfond). Börsen störtdyker nu så jag flyttar pengar från en trygg hamn till en ännu tryggare hamn under oktober. Håller på som värst med renoveringar, så någon större koll på marknaden kommer jag ändå inte ha. Öhman Realobligationsfond har presterat bra under året. Fonden innehåller svenska realobligationer utgivna av svenska staten – tryggt och bra, med långa löptider! Fonden har också rätt låg avgift på 0,25 %.

I korthet:

Behåll/månadssparande: Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj: Spiltan Räntefond Sverige | Läs mer
Sälj: SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp: Öhman Realobligationsfond | Läs mer

Månadsrapport september 2014

rapport-september-2014

Utvecklingen under september har varit rätt positiv. Endel av förklaringen ligger i Swedbank Robur Indexfond Asien som hade en hygglig utveckling i början på månaden, innan jag sålde den pga av stigande orosmoln i Asien och världen generellt. Då jag därefter låg likvid under några dagar nyttjade jag kursrörelserna i företaget Opcon till min fördel och tog hem endel vinst genom detta, som förklarar den största delen av den positiva utvecklingen under september. Fusk? Japp! Positivt för utvecklingen? Japp!

Under den resterande delen har utvecklingen legat ganska stabil, då jag legat i SPP Obligationsfond samt Spiltan Räntefond Sverige. Utvecklingen har inte sett lika pulshöjande ut, men har samtidigt utvecklat bra mycket bättre än jämförelseindexet DJ World Index. Ett stort uttag inför det stundande tillträdet till huset (i morgon!) har också skett, vilket gör att jag har ett ganska litet kapital i fondportföljen. Kanske dags att pricka någon intressant högoddsare?

Kursutvecklingen sedan 1 januari ser ut på följande sätt:

rapport-jan-september-2014

Må gott och investera väl!

Europeiska statspapper

ecb

Jag kollade närmare på fonder som investerar i europeiska statspapper och hittade en fond som verkar ha utvecklats bra till en låg avgift. FIM Euro Acc har haft en god utveckling de senaste åren men verkar lite mer volatil än exempelvis SPP Obligationsfond. Båda fonderna har utvecklats ungefär lika bra på 10 år, men i det kortare perspektivet, hittils i år, har FIM Euro Acc utvecklats bättre. Problemet med europeiska statspapper är att trenden är nedåtgående med betydande risker, så det gäller att välja en fond med räntepapper av god kvalitet. Fondens innehav håller god kvalitet. Fonden åker in i bevakningslistan, och möjligen köper jag några andelar vid något tillfälle.

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

spp_logotype_rgb

Det är dags att plocka in ett par trotjänare i portföljen. Portföljen har varit mestadels likvid under några dagar, och det ger ju ingen nämndvärd värdeökning att fortsätta på det spåret, med nollränta på kontot. Så det dags att återigen köpa SPP Obligationsfond och Spiltan Räntefond Sverige! Två trygga placeringar. Korrigeringen i obligationsfonden bör vara avklarad, och den bör nu gå uppåt igen framöver, trots debaklet på det politiska planet. (Det kommer att förbli en kaosartad osäkerhet hela hösten och vintern pga valresultet samt (S) ständiga ovilja att regera tillsammans med andra).

Räntefonden verkar dock haft en hygglig avkastning senaste månaden, så den känns given. Marknaden i övrigt ser svårbedömd ut. Det är lite volatilt och det finns inte jättetydliga signaler åt endera hållet. Kanske istället borde lägga pengarna i stats- och räntepapper utanför sverige under några månader… Ska kolla närmare på det. Fastighetsfonden ligger jag kvar i, vilket har utvecklats som jag tidigare spekulerat – en allt tydligare nedgång. Men, då strategin är att köpa fler andelar till lägre kurs, så gäller köp tillsvidare. I framtiden kommer jag skörda frukterna av detta (förhoppningsvis).

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Köp – SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp – Spiltan Räntefond | Läs mer

97,78% likvid, och lite trading

opcon-sept

Efter att fondaffärerna avslutats i onsdags har jag valt att inte köpa nya fondandelar i någon fond alls. Faktum är att det infann sig en ovisshet om var jag ville placera mina surt förvärvade sparpengar. Det kändes inte självklart vad jag skulle köpa helt enkelt. SPP Obligationsfond var helt rätt att gå ur, den har mer eller mindre rasat sedan jag gick ur, vinsthemtagningen var helt rätt tajmad. Swedbank Robur Indexfond Asien hann faktiskt dyka dryga 1 % innan jag återsåg pengarna, tillsammans en mindre vinst.

Den kvarvarande delen genom försäljningen av SPP Obligationsfond genererade 277 kr.
Det korta innehavet i Swedbank Robur Indexfond Asien genererade 151 kr.Ganska hyggligt!

De dagar jag legat likvid har det skett en kraftigt volatil kursutveckling i det lilla förlusttyngda bolaget Opcon. I onsdags passade jag således på att testa möjligheten att utnyttja de kraftiga kursrörelserna till min fördel. Jag köpte en post för runt 20 000 kr som jag inom en timme sålde. Affären genererade hela 50 kr i vinst! Främsta skälet är att jag tyvär handlar med dyr courtage-avgift på 99kr per affär. Ska erkänna att pulsen låg en bra bit över det normala. Det var hemskt att se 20 000 kr rasa till 16 000 kr inom loppet av några minuter, för att sedan öka igen. Såhär i backspegeln kan jag konstatera att jag (givetvis) skulle köpt mer och väntat till nästa dag. Men vem kan sia om framtiden i sådana här lägen…

Andra dagen i Opcon fortsatte rusningen uppåt. Hade jag väntat med att sälja hade jag givetvis tjänat mycket mer. Dock gick jag in igen med en ny, större post. Jag köpte i en svacka och sålde vid en topp. Affären genererade den här dagen 500 kr efter courtage-avgifter. I fredags avstod jag från att gå in, då det blev tydligt att intresset svalnat för aktien. Den backade tillbaka lite, så det var helt klart klokt att avstå. Totalt tjänade jag ca 550 kr under två dagar. Det har fått mitt kapital att växa och har gjort att den årliga avkastningen passerat en bit förbi 11 %. Jag frångick helt min investeringsfilosofi i och med dessa affärer. Jag hade mått rätt dåligt om jag prickat helt fel vid dessa affärer…

Det var ett par intressanta men stressiga dagar framför börsskärmen. Kommer kanske göra om detta i framtiden, men en sak är säker: det är rätt tryggt (även för hjärtat) med tryggare och tråkigare ränte- eller obligationssparande!

Må gott och investera väl!

Målavkastning uppnådd

10-percent

Den senaste förändringen för mina fonder har visat sig vara ett bra val. Framförallt är det Swedbank Robur Indexfond Asien som drar upp värdeutvecklingen. Min målavkastning för året om minst 10 % avkastning uppnåddes den 5 September, knappt 3 månader före årsskiftet. Glädjande! Inom kort kommer jag ta hem vinsten i denna fond. Jag har tittat lite på Japan och USA, (SPP har bra fonder för båda marknaderna, SPP Aktiefond Japan och SPP Aktiefond USA, båda med låga avgifter) och de ser positiva ut, med stigande trend på börsen och övervägande positiva indikatorer för att ta positioner.

Det är möjligt att portföljen kommer breddas till tre indexfonder, Swedbank Robur Indexfond Asien, SPP Aktiefond Japan och SPP Aktiefond USA. Fördelen är större geografisk spridning. Samtidigt vill jag inte minska den stora andelen i SPP Obligationsfond, då jag tror att portföljen med ungefär 75% i “säkrare” och mindre volatila ligger mer i linje med min investeringsfilosofi i det rådande marknadsläget med allt högre värderingar. Det går som vanligt inte att förutse framtiden. Jag kommer testa att vikta 25% av portföljen i USA, då det verkar som indikatorerna stödjer uppgången på USA-börserna i större utsträckning än i Japan. Swedbanks Asienfond kommer jag återkomma till beroende på utvecklingen i USA.

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

hongkong2

Jag blev nyligen lite nyfiken på hur utvecklingen i Asien sett ut generellt (har inte bevakat marknaderna där de senaste åren) och kunde till min förvåning notera att marknaderna där tuffat på rätt hyggligt uppåt, till skillnad från de europeiska och amerikanska börserna under året. Återhämtningen har verkar inte heller gått lika starkt som på marknader i Europa och Nordamerika. Det finns, förhoppningsvis, lite mer att hämta från Asien.

Så därför genomförs en justering i portföljen. 25% av innehaven i SPP Obligationsfond säljs och köporder läggs i Swedbank Robur Indexfond Asien. Fonden har förhållandevis liten avgift för att vara en fond som investerar utanför sverige, speciellt med hänseende till valutaväxling och förvaltningsavgifter som ligger en bit högre upp i många andra fonder. Fonden läggs även till i min bevakningslista (ibland är det bra att blicka ut mot andra marknader!) I samband med fondbytet kommer risknivån att höjas en aning från rätt låga nivåer. Det tidigare valet av SPP Obligationsfond visade sig vara ett lyckat val med tanke på vilken risk jag helst vill ligga i, och ligger ändå kvar med ca 75% av mitt kapital.

Kursnedgången som vara tidigare i somras verkar ha varit en tillfällig justering för vinsthemtagning bland placerare generellt. Några tydligare signaler på en kommande större nedgång verkar lysa med sin frånvaro. Jag har beredskap för att trycka på säljknappen, ifall läget uppstår, varvid fondvalet ska ses som kortsiktigt. Transaktionerna väntas bli klara inom ett par dagar.

Jag passar också på att lägga till den billigaste Japan-fonden, SPP Aktiefond Japan, i min fondbevakning. Det verkar som att Japan återhämtar sig sakta men säkert sedan finanskrisen, härdsmältor och andra problem landet brottas med. Köpläge? Det är värt att titta närmare på Japan…

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj: 25 av innehavet i SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp: Swedbank Robur Indexfond Asien | Läs mer

Konsolidering av sparande

augusti14

Min sambo har vid ett antal tillfällen genom åren nämnt att hon har ett sparande i en svensk storbank i form av en svensk indexfond. Hur länge hon haft den, vad värdet uppgår idag osv har hon inte brytt sig om att titta närmare på. Hon har inte alls samma intresse för investeringar som jag har, vilket är helt ok – hon har andra intressen som jag inte har lika intresse för. Efter ett par diskussioner under semestern kom vi överens om att åtminstone flytta fondinnehavet till Avanza, där hon redan har ett sparande i en räntefond sedan några månader tillbaka, eftersom det är mycket enklare att se det sammanlagda sparandet. Nu ligger därför hennes samlande sparande på ett ställe!

Nästa steg blev att sälja fondandelarna, eftersom mycket tyder på att indexfonder gjort sitt för den här gången. Istället lägger jag hennes pengar i SPP Obligationsfond, samt tidigare innehav kvarstår i Spiltan Räntefond Sverige. Så totalt sett ligger hennes pengar i lågriskalternativ, men på samma ställe för bättre kontroll och överblick.

Jag kan också passa på att nämna att jag förvaltar våra barns pengar på liknande sätt, då inom kapitalförsäkringar. Även där ligger pengarna i huvudsak i SPP Obligationsfond. Det ska avslutningsvis nämnas att fonden i fråga gått positivt sedan jag sålde tidigare innehav, vilket är mycket glädjande. Det är också extra glädjande att index i övrigt utvecklats mycket sämre, även om det egentligen inte så relevant att jämföra mot ett index. Augusti ser dock ut att bli ytterligare en månad med värdeökning, om än blygsamt i kronor räknat! Investeringsfilosofin verkar fungera hittills (peppar-peppar!), och planen kvarstår att vänta in nedgången som verkar rycka allt närmare, möjligtvis inom 3-6 månaders sikt.

Det gungar på havet

danskeinvest10ar

Med detta inlägg vill jag förmedla min bild om konjukturläget i världen sett ur mitt investeringsperspektiv. Under de senaste veckorna verkar sannolikheten för en större nedgång ökat i och med omvärldsfaktorer som exempelvis oro, krig och ekonomiska problem runt om i världen. Investerare (och till viss del) även småsparare som jag, har börjat flytta fokus och placeringar från aktier och indexfonder till mer trygga placeringar som obligationsfonder, räntefonder och bankkonton (trots den dåliga räntan!), eller till andra delar av världen som inte verkar ha påverkats i lika stor utsträckning.

Huruvida läget idag är en tillfällig sättning nedåt eller början på en längre konjukturnedgång kan såklart ingen förutse. En kort efterforskning kring de vanligaste aktierna och indexfonderna indikerar dock att vi haft en tillsynes stark och tydlig uppgång i ungefär fem år, ända sedan finanskrisen 2007-2008 (bortsett från problemen under 2011-2012). Det kanske är dags för en större nedgång i världen? För att det ska ske bör det dock komma en droppe som får bägaren att rinna över. Senaste veckornas händelseutveckling ger dock ett antal olika anledningar till att det kan blir realitet. När, var och hur och på vilket sätt det kommer påverka är givetvis också saker som inte går att förutse. Så hur ska man investera i ett sådant läge, utifrån mina förutsättningar, med blygsamt kapital och månadsspar?

Ur ett investeringsperspektiv, förutsatt att du inte har jättemycket tid och kunskap att göra djuplodande analyser av enskilda investeringsobjekt, kanske det är lättare att hitta säkrare alternativ. Åtminstone för en tid framåt. Det har historiskt alltid visat sig vara så att efter en uppgång kommer en nedgång – och vice versa! I dagsläget väljer jag en tryggare hamn för mina pengar. SPP Obligationsfond avkastar i snitt 6 % per år och har mycket attraktiva avgifter. Den avkastar bättre än bankkontot och räntefonden, och Pappa Statens obligationer är trots allt väldigt trygga!

Under månaden framöver kommer jag därför inte ägna mig åt så mycket annat än att följa händelseutvecklingen. Jag förutser också att i och med den tydliga nedgång som ändå går att skönja de senaste två veckorna (USA-börserna ligger exempelvis redan på minus för året), så bör det samtidigt uppstå köplägen. Därför fortsätter jag med mitt månadsspar i Länsförsäkringar Fastighetsfond, trots den höga avgiften, men som har en hög avkastning över tid. Just fastigheter verkar ha märkt av nedgången först och mest tydligt. Trots det kommer jag fortsätta att månadsspara, dvs köpa allt billigare över tid. Och därmed kommer effekten bli större när det väl går uppåt igen, än om jag ska skifta in allt i ett bräde då nästa uppgång redan har skett. På sikt bör det också vara rimligt att minska i andelen “säkrare placeringar” typ obligationsfonder mot mer indexfonder, då de blir billigare att köpa. Min strategi för 3-6 månader är därmed att i flera mindre omgångar skifta över innehav i från säkrare fonder till indexfonder, exempelvis SPP Aktiefond Sverige eller någon av de andra fonderna jag har under min fondbevakning.

Efter 3-6 månader får vi som om min strategi lyckas!

Må gått och investera väl!

 

Förändringar fondinnehav

öhman-företagsobligationsfond-a

Det är dags att lämna surkalven Öhman Företagsobligationsfond A, som jag haft huvuddelen av mitt kapital i sedan ungefär en månad tillbaka. Fonden som utgörs av obligationer utgivna av företag är högre risk än obligationsfonder som utgörs av obligationer utgivna av exempelvis svenska staten. Den har helt enkelt inte genererat den avkastning till lägre risk som varit min förhoppning. Det börjar bli allt ostadigare i världskonjukturen med mörka moln som hopar sig på olika ställen i världen. Magkänslan är att toppen är nära. I tider av osäkerhet är det därför mycket bättre att sitta i en trygg hamn.

Jag skiftar därför huvuddelen av mitt kapital till SPP Obligationsfond. Fonden utgörs av av obligationer utgivna av bland annat svenska staten med långa löptider. Det utgör således en tryggare placering än en fond som placerar i företagsobligationer, men till en högre avkastning än en räntefond. Under nästa vecka bör transaktionerna bli klara. Min ytterst lilla del av mitt totala kapital är ett månadssparande i Länsförsäkringar Fastighetsfond. Det är låga belopp varje månad, men tanken är att köpa varefter andelarna blir allt billigare, en nedgång inom fastighetsbranschen kan redan skönjas. En föraning om vad som komma skall?

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj – Öhman Företagsobligationsfond A | Läs mer
Köp – SPP Obligationsfond | Läs mer